Migrera dina virtuella datorer till Azure

Minska komplexiteten för att migrera dina virtuella datorer till molnet

Migrering av virtuella datorer till Azure

Se hur du kan upptäcka, utvärdera och migrera dina virtuella Windows- och Linux-datorer från VMware till Azure. Tjänsten Azure Migrate hjälper dig att planera migreringen genom att upptäcka lokala virtuella datorer och appar med ett insamlingsprogram. Du kan utvärdera migrationsscenarier och uppskatta kostnader. Med Azure Site Recovery kan du replikera virtuella datorer i Azure. Du kan sedan testa dina arbetsbelastningar och flytta dem till produktion.

  1. Utforska

Bestäm om din migrering ska börja med att identifiera dina virtuella datorer, poängsättning för migreringsberedskap, mappa den aktuella datorkonfigurationen till optimala molnbaserade virtuella datorer eller analysera kostnaderna för din nya molnmiljö. Azure Migrate-tjänsten aktiverar din lokala identifiering och analys. Du kan dessutom leverera ytterligare verktygsalternativ från Azures migreringsteknikpartner.

  1. Migrera

Replikera dina virtuella datorer till molnet med programvaruverktyg och välj att lägga ditt program i en behållare för större stordriftsfördelar – samtidigt som du garanterar en begränsad påverkan på din verksamhet och snabba migrering. Du kan flytta migreringen av virtuella datorer från tjänsten Azure Site Recovery eller utnyttja alternativ från Azures teknikpartner.

  1. Optimera

Finjustera kontinuerligt dina resurser med verktyg och tjänster som ökar säkerheten, konsoliderar uppgiftshantering för bättre prestandaanpassning och storleksanpassa virtuella datorer för att få maximal utdelning på din investering (ROI). Slutför migreringen genom att aktivera komponenterna för att köra en säker och välhanterad miljö som utnyttjar tjänster som Azure Security Center och Azure Cost Management.

Identifiera och utvärdera

Migrera

Optimera

Upptäck lokala virtuella datorer med Azure Migrate

Identifiera dina lokala virtuella datorer med en virtuell installation – med hjälp av OVA-formatet (open virtual appliance) – för att skapa grupper med virtuella datorer och utvärdera deras lämplighet för migrering.

Steg 1 av 4

Skapa grupper med hjälp av beroendevisualisering

Visa beroenden för lokala datorer och skapa migreringsgrupper med hög exakthet.

Steg 2 av 4

Utvärdera gruppen för Azure-migrering

Utvärdera om de virtuella datorerna i varje grupp är lämpliga att köra i Azure, fastställ rätt VM-storlek baserat på prestandadata och uppskatta kostnaden för att köra virtuella datorer i Azure.

Steg 3 av 4

Åtgärda Azure-beredskap för virtuell dator

Identifiera orsaken till problem med en virtuell dators lämplighet och få rekommendationer från Azure Migrate om åtgärdssteg och förslag på migreringsverktyg.

I det här exemplet föreslår Azure Migrate användning av Azure Database Migration Service för en VM som har en databas som körs inuti sig.

Steg 4 av 4

Replikera virtuella datorer eller fysiska servrar till Azure

Replikera flera virtuella VMware-datorer i några enkla steg. Virtuella datorer kan replikeras till Premium- eller Standard-lagringskonton.

Steg 1 av 4

Replikera virtuella VMware-datorer i Azure

Azure Site Recovery stöder en mängd olika Windows- och Linux-operativsystem. Virtuella VMware UEFI-datorer (unified extensible firmware interface) kan replikeras till Azure med Site Recovery.

Steg 2 av 4

Konfigurera Azure Hybrid-förmån och Managed Disks

Minska kostnaderna när du migrerar dina virtuella Windows Server-datorer till Azure med Azure Hybrid-förmånen. Använd de rekommenderade konfigurationerna från Azure Migrate, som lagringstyp, tillgänglighetsuppsättningar, VM-storlek och nätverk innan du migrerar.

Steg 3 av 4

Testa och migrera program till Azure

Testa dina programs prestanda i Azure innan du flyttar dem med Site Recovery. Utför sedan program-migreringen till Azure med några få enkla klick.

Steg 4 av 4

Instrumentpanel för hantering av molnkostnader

Visualisera dina molnkostnader och ditt molnutnyttjande i en enda vy med anpassningsbara instrumentpaneler.

Steg 1 av 4

Jämför molnkostnaderna med budget över tid

Följ dina molnkostnader – grupperade via affärsenheter eller projekt – mot budgeten. Dessutom får du detaljerade insikter om kostnadsfaktorer.

Steg 2 av 4

Allokering av molnkostnader

Allokera dina molnkostnader via typ av arbetsbelastning, affärsenheter, projekt eller hur du vill.

Steg 3 av 4

Spåra utnyttjande av virtuell dator

Spåra CPU-utnyttjade av dina virtuella datorer för att upptäcka ineffektivitet och genomdriva användningsoptimering.

Steg 4 av 4

Se vad som är möjligt med Azure Migrate

Prova Azure Migrate med praktiska labbövningar

Lär dig att använda Azure Migrate med praktiska labbövningar.

Starta din labbanvändning nu

Läs mer

Lär dig mer med proof of concept-guiden

Kom igång nu

Relaterade produkter och tjänster

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure

Lär dig mer med proof of concept-guiden för migrering

Site Recovery

Dirigera skydd och återställning av privata moln

Läs dokumentationen och ta reda på mer

Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Läs dokumentationen och ta reda på mer