Migrera dina databaser till Azure

Förenkla databasmigreringen till molnet

Snabba på databasmigreringen till molnet

Förenkla molnmigreringen genom att använda en enda omfattande tjänst i stället för flera olika verktyg. Använd Azure Database Migration Service för att få en smidig end-to-end-lösning för att flytta lokala databaser i SQL Server, Oracle och andra relationsdatabaser till molnet på virtuella datorer eller lösningar för databas som en tjänst.

Databaser på virtuella datorer

Azure Virtual Machines ger dig flexibiliteten i virtualisering för en mängd databaslösningar och stöd för bland annat Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM och SAP. Minska CAPEX med modellen för att betala per användning, vilket möjliggör snabb datautveckling och distribuering tillsammans med funktioner för hybridinfrastruktur.

Databas som en tjänst

Automatisera grundläggande databasadministrationsuppgifter – från daglig hantering till prestandaoptimering – med en fullständigt hanterad plattform som garanterar tillgänglighet och prestanda. Aktivera autopilot för dina databaser.

Förhållningssätt till databasmigrering

  1. Utforska

Utvärdera och planera din databasmigrering för att förstå vilka åtgärder du måste vidta för en smidig flytt till molnet.

Utvärdering av datakunskaper

Få åtkomst till hantering av alla dina data för att lära dig om din datarelaterade arbetsbelastning för att identifiera möjligheter för att förbättra din databasplattform.

Databasmigreringsguide

Få verksamhets- och teknisk vägledning för att migrera till den moderna dataplattformen.

Verktygssats för mappning

Förenkla migreringens planeringsprocess genom att mappa din maskinvaru- och programvarumiljö med en kraftfullt verktyg för inventering, utvärdering och rapportering.

Nivå 1-referenser

Se hur andra företag gjorde övergången och realiserade fördelarna genom att migrera sina databaser till molnet.

Microsofts datamigreringsblogg

Håll dig uppdaterad om verktyg och vägledning från Microsofts tekniker för att flytta till Azure.

Partnertjänster

Hitta rätt partner som kan hjälpa dig att modernisera din dataplattform.

  1. Migrera

Börja migrera dina databaser till Microsoft Azure.

Självstudier och praktiska labb

Lär dig mer om molnet i din egen takt.

Tekniskt forum för migrering

Kontakta Microsofts experter och kolleger på marknaden för att diskutera utmaningarna kring migreringsprocessen.

SQL Server Migration Assistant

Automatisera din databasmigrering till SQL Server från Microsoft Access, DB2, MySQL, Oracle och SAP ASE.

Data Migration Assistant

Uppgradera till en modern dataplattform genom att identifiera kompatibilitetsproblem som kan påverka databasfunktionaliteten på din nya version av SQL Server.

Azure Database Migration Service

Effektivisera databasmigreringen till molnet med minimala programdriftstopp.

Data Accelerator Program

Upptäck hur dataacceleratorprogrammet kan hjälpa dig som är oberoende programvaruleverantör att modernisera dina appar lokalt och i molnet.

  1. Optimera

Få mer effektiv drift och få nya insikter för att fatta välgrundade beslut snabbare.

Database Experimentation Assistant

Utvärdera en riktad version av SQL för en viss arbetsbelastning med en ny A/B-testlösning för SQL Server-uppgraderingar.

Fördelar med SQL Server Software Assurance

Expandera din plattform med Azures datatjänster, som Power BI och Azure HDInsights.

Azure-haveriberedskap

Skydda alla dina större IT-system och se till att programmen fungerar när du behöver dem som mest.

Azure Business Intelligence-lösningar

Transformera ditt företags data så att de bidrar till välgrundat beslutsfattande med funktioner för självservice-BI.

Azure-lösningar för stordata och analys

Leverera bättre upplevelser och fatta bättre beslut genom att analysera stora mängder data i realtid.

Certifiera dig

Påskynda implementeringsprocessen med utbildning och certifiering i Azure.

Migrera dina databaser till Azure på ett enkelt och smidigt sätt