Microsoft Azure Certified: Microsoft Intune

Lär dig hur du kan certifiera ditt program

Skydda företagsdata och följ företagets principer för regelefterlevnad och säkerhet med Microsoft Intune. Med program som är byggda med Intunes app-SDK kan du använda principerna för hantering av mobilprogram, och förstärka din app med omfattande funktioner för säkerhet och centraliserad hantering.

Integrera lösningen med Intune till:

Intune ger hantering av mobila enheter, hantering av mobila program och funktioner för datorhantering från molnet. Använd Intune för att ge dina anställda tillgång till företagets program, data och resurser från i princip överallt på nästan vilken enhet som helst, samtidigt som företagets information skyddas.

Så här kommer du igång med certifieringsprocessen

1. Aktivera förenad enkel inloggning med Azure Active Directory

2. Integrera Intune-appens SDK i programmet