IoT-signaler

Sakernas Internet, IoT, har blivit en vanlig affärsdrivande faktor. Men hur hanterar företagsledningen implementeringen? Utforska viktiga insikter från vår forskning 2019 IoT Signals, om Sakernas Internet och dess allt viktigare roll.

Sakernas Internet driver både möjligheter och intäkter

Sakernas Internet är porten till affärsomvandling och ger företag inom alla branscher stora möjligheter. Enligt IoT Signals-rapporten är det en ytterst viktig framgångsfaktor för 88 % av företagen som tillfrågades. Sakernas Internet är en av de omvälvande innovationerna för anslutna företag, som även omfattar det intelligenta molnet, gränsberäkning, avancerad analys, artificiell intelligens och mixad verklighet.

Anslutna tillgångar ger dig oöverträffad insyn i företaget och insikter om hur du kan optimera verksamhetens effektivitet, öka säkerheten på arbetsplatsen och spara energi. Men hur vanligt är det att man implementerar de här initiativen? Det är en av många frågor som IoT Signals försöker ge svar på.

Microsoft genomförde en undersökning bland över 3 000 IoT-beslutsfattare inom företag och organisationer för att få inblick i trender och insikt i IoT-implementeringen. Bland dessa såg vi att 85 % har infört Sakernas Internet (IoT) och 74 % har projekt i användningsfasen. Företag som inför IoT förväntar sig en räntabilitet på 30 procent på sina IoT-projekt. Allt eftersom Sakernas Internet mognar finns det tre huvudsakliga hinder som företagen måste hantera: säkerhetsrisker, komplexa projekt och en ökande kunskapsklyfta.

I den ursprungliga IoT Signals-rapporten fokuserade vi på tillverkningssektorn förutom de bredare trenderna. Vi har uppdaterat rapporten till att även omfatta detaljhandelssektorn och i mars lägger vi till ytterligare insikter från sektorerna för energi och sjukvård.

Säkerhet

Säkerhetsfrågorna hindrar inte införandet

Nästan alla företag (97 %) har säkerhetsfrågor när de inför Sakernas Internet. När allt fler företag, i synnerhet kritiska branscher som sjukvård, inför Sakernas Internet måste säkerheten hanteras redan från början för både enheter och nätverk. Internetanslutning är dubbelriktad. Det är viktigare än någonsin att få säkerhet i alla lager eftersom IoT-enheterna ger digital åtkomst till nätverk både hemma och på arbetet, och därmed till de känsliga data som finns lagrade där.

Bland de företag som deltog i undersökningen är detta de viktigaste säkerhetsaspekterna:

0%

Säkerhet på nätverksnivå

0%

Spårning och hantering av enheter

0%

Slutpunktssäkerhet

IoT-kunskapsklyfta

Kunskapsklyftan står i vägen för potentialen

IoT införs visserligen snabbt, men det finns också utmaningar. Även efter att IoT har införts på företaget kan de här utmaningarna sätta käppar i hjulet.

Endast 33 % av dem som redan infört IoT anser att deras företag har rätt medarbetare och resurser för att kunna genomföra och realisera projekten.

Företag med tillräckligt många kunniga medarbetare:

Möjligheterna är många och stora för företag som inför IoT, men kunskapsklyftan måste hanteras för att IoT ska kunna nå sin fulla potential.

  • Ta fler IoT-projekt till användningsfasen
  • Nå användningsfasen snabbare
  • Färre misslyckanden i proof of concept-fasen
  • Färre utmaningar
  • Se IoT som en kraftfull investering

Industriell IoT i aktion

År 2020 kommer det att finnas över 20 miljarder anslutna enheter, men IoT är mycket mer än bara smarta högtalare och termostater. Anslutna enheter kan spara energi i smarta byggnader, förbättra trafikflödet i trafiktäta städer, öka skördarna i jordbruket, förhindra utrustningsfel på fabriksgolven och driva medicinska upptäckter.

Företag som använder kommersiell IoT för verksamhetsoptimering (56 %) följt av medarbetarproduktivitet (47 %) och säkerhet (44 %).

Olika branscher använder kommersiell IoT på olika sätt:

Aktuellt: Tillverkning

Pionjärer inom allmän IoT-användning

Tillverkningsindustrin drar mer nytta av Sakernas Internet/IoT än någon annan bransch. Här kombineras samverkan mellan övervakning av utrustning och fjärrstyrning med stordata och avancerad analys. Sänkta driftskostnader, flexibel produktionsimplementering och bättre arbetssäkerhet är några av skälen till att tillverkningsindustrin har varit snabbare med IoT än andra branscher.

Möt Dave, beslutsfattare på ett företag som tillverkar golfklubbor, där han använder Sakernas Internet/IoT för att kvalitetssäkra golfklubbornas slagdelar när de produceras av leverantörer. Han anser att IoT är ytterst viktigt för företagets framgång. Vi ska titta på hans process och se var IoT kommer in i bilden, nu och i framtiden.

I absolutely think our use of IoT will increase. My goal is to make it as automated as possible and as seamless as we can so that we are getting quick data as the product is created.

1. Utveckling

Skapa ett koncept och specifikationer för en ny slagdel på en golfklubba.

2. Testomgång

Skicka specifikationer till leverantörer utomlands för att tillverka en testomgång.

3. Utvärdering och kvalitetskontroll

Testa produktionsomgången för hållbarhet, prestanda och kvalitet med realtidsdata via anslutna datorer på leverantörsplatser.

4. Massproduktion/montering

Använda produktionsutrustning med sensorer för att bedöma underhållsbehov; leverantörspartner tillverkar klubbdelarna och skickar dem till slutmontering.

5. Distribution

Leverera slutprodukten till kunder och återförsäljare med lagerspårningssensorer.

6. Framtida IoT-användning

  • Omvandla IoT-anslutna maskiner och utrustning i produktionen från trådanslutna till WiFi-baserade.
  • Tillämpa utvärderingssystem till andra komponenter i golfklubbor, som skaft och grepp.

Aktuellt: Detaljhandeln

Detaljhandeln har tagit till sig IoT-tekniken, särskilt varumärken som behöver utveckla flexibla leveranskedjor, anlita bra personal och optimera kundupplevelsen så att den blir så snabb och effektiv som möjligt. Personal, kunskap och budget kan dock vara begränsad, och ansvaret för att visa IoT-lösningarnas värde och inverkan ligger ofta utanför området – och kunskaperna – för många återförsäljare.

Här är några av resultaten från detaljhandeln enligt IoT Signals-rapporten:

  1. IoT-implementeringen inom detaljhandeln är redan stark, men att förbättra kundupplevelsen är en tillväxtmöjlighet.
  2. Artificiell intelligens är viktigt för IoT och återförsäljare som inkluderar det uppnår bättre IoT-framgångar.
  3. Återförsäljare runtom i världen väljer IoT, men det finns också varierade fokusområden beroende på marknad. I USA är tendensen att fokusera på säkerhetslösningar, medan europeiska återförsäljare fokuserar mer på leveranskedjan och butiksoptimering.

Läs om detaljhandeln

Läs mer om användning, utmaningar och trender för Sakernas Internet