Hoppa över navigering

Azure för detaljhandeln

Använda avancerad analys för att påskynda tillväxt och skalning

Med modern teknik går det att påskynda varumärkesupplevelsen, vilket möjliggör tillväxt, kundvärvning och skalning. Läs exempel om detaljhandels- och förbrukningsvaror som visar hur analys och AI hjälper varumärken att värva kunder och förbättra verksamhetens flexibilitet.

Omvandla data till handling – och se resultat

Luckan mellan data och aktion utgör en betydande utmaning, särskilt för företag som använder äldre system. Tack vare utvecklingen av molntjänster och överflödet av tillgängliga data möjliggör AI-teknik en mer svarsinriktad metod för att lösa verksamhetsutmaningar genom att omvandla statiska data till användbara insikter. Lär dig hur Azure hjälper företag vars verksamhet kretsar kring detaljhandels- och förbrukningsvaror med att tillhandahålla förbättrad service och bättre upplevelser.

Demonstration av lösningen: Optimera lagret med SKU-analyser

Neal Analytics Inventory Optimization identifierar toppresterande SKU:er efter marknadssegment, ersätter underpresterande SKU:er och hanterar och förbättrar SKU-blandningar på en mer detaljerad nivå med ad hoc-analyser. Med hjälp av den här lösningen kan företag inom detaljhandeln sätta rätt produkter på hyllorna för att öka lönsamheten.