Azure för hälsa

Se varför ledande företag inom hälsa och biovetenskap använder Azure för att få mer flexibilitet att skapa framtidens hälso- och sjukvård.

Bygg vidare på en grund av förtroende

Spara PHI-data på ett säkert sätt med Azures intelligenta säkerhets tjänster och den största regelefterlevnadsportföljen av alla molnleverantörer.

Få mer effektiv samverkan

Anslut olika vårdsystem med FHIR-standarder och få datahantering och insikter från slutpunkt till slutpunkt.

Utnyttja molnets kraft

Modernisera dina miljöer och minska kostnaderna, öka skalan och få bättre prestanda.

Kontinuerlig förnyelse

Påskynda, förutsäg och hantera vården med AI, maskininlärning och de senaste molnframstegen.

Få bättre samverkan

Få värdefulla insikter genom att ansluta hälsodata från flera källor med hjälp av det enda molnet med en dedikerad FHIR-tjänst för PHI-data.

Skapa ett säkert medicinskt Sakernas Internet (IoT)

Förbättra patientresultaten och effektivisera dina kliniska åtgärder med smidig, intelligent och mycket säker IoT-teknik i Azure.

Analysera anläggnings- och verksamhetsdata

Skapa nya möjligheter för analyser, maskininlärning och beslutsgrundande insikter från alla hälso- och sjukvårdsdata.

Förbättra identifiering och utveckling

Skapa dynamiska forskningsplattformar och få möjlighet att hitta standardiserad information med FHIR och avancerade AI- och maskininlärningsverktyg som används med många olika datauppsättningar.

Utöka kliniska prövningar

Samla in och analysera data från flera modaliteter, inklusive patientrapporter från mobilappar och realtidsrapporter från kroppsnära IoT-enheter.

Optimera tillverkningen

Optimera din tillverknings- och leveranskedja inom vården med maskininlärning och Business Intelligence samt en mycket säker IoT-teknik i Azure.

Stöd dina mest krävande sekvenseringsbehov

Dra nytta av skalan och erfarenheten hos Microsoft för att köra arbetsbelastningar i exabyteskala med Microsoft Genomics i Azure.

Flytta GxP-system till molnet

Effektivisera processerna, öka effektiviteten och sänk kostnaderna samtidigt som du garanterar patientsäkerhet, produktkvalitet och dataintegritet med Microsoft Azure GxP-riktlinjer.

Framsteg med maskininlärning

Förbättra din medicinska forskning genom att få åtkomst till och kombinera omfattande data från flera källor och förbättra dina insikter genom maskininlärning.

Skydda dig med efterlevnad och säkerhetsprodukter som saknar motstycke

  • Få till gång till de största och mest omfattande efterlevnadserbjudandena och förenkla uppdateringar av regel- och efterlevnadsprinciper med Azure API för FHIR.

  • Du äger och styr dina data med stöd av en investering på USD 1 miljard i säkerhetsforskning och -utveckling och 3,500 cybersäkerhetsexperter som övervakar aktivt.

  • Få inbyggda säkerhetskontroller och avancerat skydd som är anpassade till strikta hälso- och sjukvårdsstandarder inklusive ISO 27001, 27018, CSA Gold-certifiering, HIPPA och HITRUST.

Möjliggör interoperabilitet med hälsodata genom FHIR

Relatera datapunkter från olika system för att skapa större datamängder med Azure API för FHIR. Möjliggör avancerade analyser som främjar bättre hälsoresultat. Mata in biometriska data från enheter via IoMT-anslutningen. Koppla ihop person- och hälsodata på intelligenta sätt i infrastrukturen, produktivitetsprogram, affärsprogram och analyser.

Kontinuerlig förnyelse

  • Upptäck precisionsmedicinska möjligheter, identifiera klinisk och operativ effektivitet och ge ansluten patientvård med avancerade funktioner för AI och maskininlärning.
  • Implementera dina Business Intelligence- och maskininlärningsprojekt snabbare med en obegränsad analystjänst som hjälper dig att använda intelligens för alla dina data, inklusive Dynamics 365, Office 365 och SaaS-tjänster.
  • Erbjud dina vårdteam bättre insikter med de mest omfattande IoT- och Edge-erbjudandena, inklusive övervakningslösningar, fjärrstyrda och för lokala patienter.
  • Hjälp fler patienter på fler platser med en skalbar virtuell hälsoassistent som använder konversationsbaserad AI i vården. Mer information om Microsoft Healthcare Bot.

Inled samarbete med en betrodd partner inom hälso- och sjukvård och biovetenskap

Du kontrollerar själv dina data och dina upplevelser. Det är därför branschledare från sjukvårdsleverantörer till bioteknik och forskningsuniversitet förlitar sig på Azure.

Steward Health & Blue Metal

Steward Health använder Azure för datainsikter för att förutse vårdbehov och spara USD 48 miljon år

Stryker

Stryker använder Azure IoT och ML för att öka den operativa effektiviteten

Sensoria Health

Varför Sensoria använder Azure för att skapa anslutna medicinska enheter

Ledare inom alla sektorer av vårdbranschen litar på Microsoft som innovationspartner

Humana
Walgreens Boots Alliance
Novartis
Nuance
Providence

Vårdlösningsarkitekturer med Azure

Kom igång enkelt med referensarkitekturer. Anslut dina befintliga medicinska datakällor, som elektroniska register, medicinska enheter, forskningsdata med mera. Skapa nya möjligheter för analyser, maskininlärning och beslutsgrundande insikter från alla hälso- och sjukvårdsdata.

Gå till GitHub-lagringsplatsen Azure Health Reference Architecture

Molnet för vård- och biovetenskapsbranschen

Omvandla ditt företag och leverera bättre upplevelser, insikter och vård med Azure. Förbättra din kliniska och operativa effektivitet med intelligenta verktyg och lösningar som ger dina vårdteam nya möjligheter och sänker kostnaderna.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto