Azure för vård- och biovetenskapsbranschen

Stöp om verksamheten och optimera patienternas hälsa med en smart, betrodd och säker molnplattform för hälsa och sjukvård. Utveckla sammankopplade lösningar som gör patienterna engagerade och vårdpersonalen självständig, samtidigt som ni sparar genom att öka den kliniska effektiviteten och gör driften mer effektiv.

Azure Blueprint för säkerhet och efterlevnad – HIPAA/HITRUST-hälsodata och AI har publicerats

Hälsovårdsorganisationer runt om i världen utnyttjar nu möjligheterna med artificiell intelligens och molnet. Denna skiss tillhandahåller en säker och heltäckande bas för organisationer så att de kan inhämta, lagra, analysera och interagera med känsliga och myndighetsreglerade data. Den innehåller en guide för säker teknisk implementering och automatisering som underlättar distribution av en miljö som klarar kraven i HIPAA och HITRUST och den inkluderar steg för steg-dokumentation, en hotmodell för cybersäkerhet, komponentarkitektur, en matris för kundansvar, en extern granskning samt skript för distribution som automatiserar distributionen.

Kundcase

"It was a reactive model. Now it's become proactive. I can see every piece of data within two minutes as it goes from the tablet to the cloud, and even if there are no alerts, we look through the reports every day. We can catch things before parents do, because we're the ones who are medically trained, and that's the way it should be, to reduce the burden on the parents."

Lori Erickson, sjuksköterska och koordinator för CHAMP-programmet, Children's Mercy Hospital

"Roche Diagnostics was glad to partner with Microsoft and Cleidon to transform the healthcare product and service for the in vitro diagnostics industry and to provide the public with better healthcare solutions based on Microsoft Azure IoT platform."

Mr. Wong Fatt-Heng, General Manager, Roche Diagnostics China

Se en video om hur Ochsner Health Systems integrerade AI i sina patientvårdsarbetsflöden för att identifiera negativa hälsotillstånd snabbare och mer korrekt med maskininlärning för kliniska data. Upptäck hur man vidtog nödvändiga patientåtgärder proaktivt med hjälp av detta förutsägande varningssystem och hur detta ledde till en minskning på 44 procent av intensivvårdsbehoven under företagets pilotperiod på 90 dagar.

Engagera patienterna proaktivt för att ge bättre vårdresultat

Möjliggör långvariga patientrelationer med helhetsperspektiv och minska antalet återinskrivningar. Ge patienterna mer personanpassad vård och utrusta teamen så att de kan ge råd till patienter med rätt fokus och i rätt tid.

Underlätta för vårdteam att fatta bättre beslut

Förbättra produktiviteten och stärk samarbetet genom att ge enkel åtkomst till patientinformation mellan organisationer och göra det möjligt för vårdgivare att fatta mer välgrundade beslut snabbare.

Optimera klinisk och driftsmässig effektivitet

Förbättra organisationens svarstider och effekt samtidigt som du minskar kostnaderna och ökar effektiviteten. Hantera hälsotrender och patientresultat proaktivt med hjälp av intelligenta processer som IoT och dataanalyser.

Efterlever globala standarder

Med säkerhet och sekretess inbakat i utvecklingen av Azure kan du lita på att informationen är säker och att vi efterlever globala standarder. Du äger och kontrollerar dina patienters data, och du vet hur de lagras och hur du får åtkomst till dem.

Läs mer om säkerhet, efterlevnad och sekretess för skyddad vårdinformation i Microsofts företagsmolntjänster på Microsoft Trust Center, till exempel NHS IG (National Health Service Information Governance), FDA (Food and Drug Administration) GxP och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Rivstarta din vård- och biovetenskapslösning med en betrodd Microsoft-partner

Hitta och distribuera fördefinierade program och lösningar för vård och biovetenskap.

Microsoft-hälsopartners

Stöd dina vårdteam

Engagera patienterna

Optimera klinisk och driftsmässig effektivitet

Omvandla vården

Säkerhet och efterlevnad

Läs mer