Azure i sjukvården

Azure erbjuder en plattform för utveckling av anslutna lösningar som ger proaktiv och anpassad vård, personligen och via enheter. Microsoft följer globala standarder när det gäller säkerhet och efterlevnad för att både tillhandahålla tekniska lösningar och förmedla tillit.

Citat från Parexel

“Microsoft and PAREXEL form cloud technology alliance aimed at accelerating the pace of drug development.”

Betrodd säkerhet och efterlevnad

Molnet är ett effektivt, mindre kostsamt sätt att införa förändringar, men det är av yttersta vikt att hälsoorganisationer kan förlita sig på att känslig information förblir konfidentiell och följer alla regelverk. Microsofts plattformar tillhandahåller betrodda molnlösningar som säkerställer att information hanteras och skyddas på rätt sätt samt förblir konfidentiell och uppfyller alla regelverk.

D+R Medical
"Vi använder Microsoft Azure eftersom det ger oss den kapacitet vi behöver när det gäller säkerhet och efterlevnad. Microsoft var avgörande för oss i arbetet med att HIPAA-certifiera D+R Therapy, vilket öppnade den amerikanska marknaden för appen. Tack vare Microsoft har vi kunnat utöka verksamheten mycket snabbare än väntat."

Vivian Austin, grundare och teknisk ledare, D+R Medical

Överlägsen vård, snabbare

Sjukhusvistelser är det dyraste alternativet när patienter behöver behandling och vård. Smarta enheter gör det möjligt för vårdgivare att vidta åtgärder innan problemen blir så allvarliga att patienten måste lägga sin på sjukhus. Det sker genom att mätningar utförs utanför vårdmiljön och data från enheterna analyseras sedan i molnet för att hitta fall där de godkända gränsvärdena överskrids.

Care Innovations
"Med Azure kan vi göra ändringar snabbt och iterativt, vilket betyder att våra testprocesser utförs snabbare samtidigt som vi kan ta itu med olika verksamhetsbehov väldigt snabbt. Vi arbetar med mindre team nu, men kan ändå vara mycket mer effektiva och flexibla än tidigare."

Matt Surico, Senior IT Systems Engineer, Care Innovations

Proaktiv, anpassad sjukvård

Patienten träffar läkaren, får behandling och går hem. Det som händer när någon gått härifrån kan dock avgöra om de måste komma tillbaka, eller i värsta fall, läggas in. Med rätt verktyg och plattform kan du utveckla lösningar som undviker de här snurrdörrarna, samtidigt som kontakten fortsätter utanför vårdinrättningen.

Poole Hospital NHS
"Vi har skapat en företagsplattform för mobila kliniska applikationer och ett stort WAN (Wide Area Network) med delade journaler. Patienten kan använda plattformen för att få åtkomst till sin journal och kontakta sina vårdkontakter."

Ian Denley, Chief Executive Officer, Shearwater Systems

Plattformar som höjer vårdkvaliteten

Smarta enheter kan bidra till lägre kostnader genom mer effektiv hantering av inrättningar och verksamheter, och de gör det möjligt för organisationer att investera en större del av budgeten direkt i hälsofrämjande åtgärder. Systemen kan kommunicera med smarta enheter för att spåra var viktig utrustning, som akutvagnar, eller till och med personer, såväl läkare som patienter, finns.

Weka Health Solutions
"Vi behöver kunna hantera tusen eller ännu fler kylskåp på tusen platser eller mer världen över. Vårt val föll på Microsoft Azure för att säkerställa robusta och skalbara meddelanden. Det ger oss det mellanprogram vi behöver för att hantera kommunikationen mellan alla våra komponenter. Vi har upptäckt att det vi får direkt från Azure kommer att göra stor skillnad när det gäller implementeringstid och support framöver."

Alan Lowenstein, Chief Operating Officer, Weka Health Solutions

Efterlever globala standarder

Med säkerhet och sekretess inbakat i utvecklingen av Azure kan du lita på att informationen är säker och att vi efterlever globala standarder. Du äger och kontrollerar dina patienters data, och du vet hur de lagras och hur du får åtkomst till dem.

Relaterade Azure-tjänster och Microsoft-produkter

IoT Suite

Avbilda och analysera outnyttjade data för att förbättra affärsresultat

Microsoft Genomics

Hantera genomsekvensering och forskningsinsikter

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Traffic Manager

Led inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter