Hoppa över navigering

Azure för bankväsende och kapitalmarknader

Använd innovativa molnlösningar inom bankväsendet och på kapitalmarknader med Azure. Leverera differentierade kundupplevelser, driv igenom betalningar i realtid, hantera risker i företaget och optimera förebyggandet av ekobrott.

Påskynda beslut med snabb riskanalys och djupinsikter

Dra nytta av obegränsade, elastiska molnresurser för att genomföra starkare riskhantering och svara på krav på regelefterlevnad. Gör snabbare, mer detaljerad riskanalys, modellering och simulering. Förbättra riskinsikter, hantera riskutbrott enligt marknadshändelser, minska infrastrukturkostnader och svara snabbare på tryck från lagstiftningen.

Läs mer om risker med nätverksbaserad databehandling för banktjänster på Azure

Läs hur MUFG Securities sköter risker med nätverksbaserad databehandling i molnet

MUFG
"I can now manage 750 machines in Azure on weekdays and a thousand on weekends. Plus an extra 300 production machines on-prem. And that's all done by one person."

-Dr. Robert K. Griffiths, Head of High Performance Computing

Kuwait Finance House
"If I could give advice to someone interested in digital transformation, my advice is partner with Microsoft. It is not about the technology. It cannot be. It is about the quality and depth of the partner you work with to implement your digital vision."

-Mazin AlNahedh, grupp-VD

Förenkla datahantering och minska kostnader

Transformera datahantering och få åtkomst till nya möjligheter med Azure. Utöka dina alternativ för datalagring och livscykel medan du minskar kostnaderna jämfört med lokala system. Använd avancerade och integrerade datatjänster för inlärning, prognoser och efterlevnad.

Läs mer om datahantering för banktjänster på Azure

Läs hur Kuwait Finance House bytte till digitala banktjänster

Garantera säkerhet och efterlevnad

Dra nytta av det senaste inom säkerhetsinnovation och förenkla din metod för regelefterlevnad. Azure erbjuder den bredaste täckningen av efterlevnad bland alla molnleverantörer, med ett dedikerat program för efterlevnad för finansiella tjänster. Få stöd för rätten att granska, transparenta åtgärder, automatiserade granskningar och egen rapportering. Förena säkerhetshantering och optimera förebyggandet av ekobrott i din miljö.

Läs mer på Microsoft Säkerhetscenter

Snabbstarta din lösning för bankväsende och kapitalmarknader

Relaterade lösningar

Databehandling med höga prestanda (HPC)

Databehandling med höga prestanda (HPC)

Få fullständigt hanterade superdatorer med högpresterande lagring och utan dataförflyttning med en enda klientorganisation.

Läs mer

Säkerhetskopiering och arkivering

Säkerhetskopiering och arkivering

Skydda dina data och program oavsett var de finns, så att du undviker dyrbara avbrott i verksamheten.

Läs mer

Analys i molnskala

Få snabbare insikter med en heltäckande molnanalyslösning.

Läs mer