Hoppa över navigering

Azure för bankväsende och kapitalmarknader

Få modellering, analyser och datahantering med höga prestanda i molnskala

Upptäck HPC för ekonomiska tjänster

Utför komplexa beräkningar på enorma datamängder med hjälp av beräkningsresurser på begäran. Använd molnbaserad databehandling med höga prestanda (HPC) för att köra databehandlingsjobb parallellt och i batcher i molnet, uppfylla framtida kapacitetsbehov och minska betydligt tiden som krävs för att beräkna värdering och risk.

Läs mer om HPC på Azure

Uppfyll globala krav

Välj i den bredaste portföljen med säkerhets- och efterlevnadscertifieringar inom bank- och kapitalmarknadsbranschen. Förlita dig på säkerheten som är inbyggd i varje aspekt av plattformen, från den fysiska säkerheten i Azure-datacenter till pågående hotanalyser.

Läs mer om säkerhet, sekretess, transparens och efterlevnad i Azure

Upplev hastighet och skalning

Matcha databehandlingsbehoven med rätt resurser i rätt tid. Få marknadsfördelar genom att utöka dina lokala arbetsbelastningar för ekonomiska HPC-tjänster till molnet när du behöver mer kapacitet eller genom att köra alla arbetslastningar helt i Azure.

Håll dig till verktyg du redan känner till

Använd Azure med kommersiella verktyg för anslutningsappar och schemaläggning som TIBCO DataSynapse GridServer och Univa Grid Engine, eller bygg ut dina egna Windows- eller Linux-kluster så att de kör verktyg som Torque och SLURM med hjälp av Microsoft HPC Pack, en HPC-databehandlingslösning för kluster.

Utöka dina aktuella arbetsbelastningar eller distribuera i molnet

Hybridmoln

Spara infrastrukturkostnader genom att utöka din lokala lösning för HPC eller nätverksbaserad databehandling till Azure som en hybridlösning. Öka kapaciteten på ditt befintliga HPC-kluster och betala bara för resurser när du behöver dem.

Internt i molnet

Distribuera molnappar på virtuella datorer med Windows- eller Linux-infrastruktur som en tjänst (IaaS). Använd egna anpassade avbildningar och kör HPC-arbetsbelastningar med hjälp av valfri lösning för jobbschemaläggning.

Riskhantering i stor skala

Istället för att köpa hundratals servrar för det lokala nätverket använde Mitsubishi UJF distributions-, administrations-, jobbschemaläggnings- och övervakningsverktygen i HPC Pack för att avlasta de dagliga riskberäkningarna till Azure. Med en dramatisk ökning i databehandlingskraften, och ingen utökning av personalen, sparar företaget flera miljoner dollar i servrar och datacenterutrymme.

Läs hela fallstudien

Läs fler fallstudier

MUFG
"I can now manage 750 machines in Azure on weekdays and a thousand on weekends. Plus an extra 300 production machines on-prem. And that's all done by one person."

-Robert Griffiths, Director

Axioma
"The Microsoft Cloud gives us infinite capacity to handle these large books spanning all the asset classes large financial institutions hold. Leveraging an evergreen cloud platform gives us agility in our development cycle and ultimately improves time to market. As a result, our solutions are able to innovate in sync with our client needs."

-Fabien Couderc, chef för företagsutveckling

Friare innovationer

Genom att använda Azure som riskberäkningsmotor kunde Axioma erbjuda ett elastiskt företagsomfattande riskhanteringssystem i olika tillgångsklasser. Den här omvandlingen minska företagets beroende av stora lokala datacenter och enorma utvecklings- och driftteam, och gjorde så att teamen kunde analysera innovativt, fritt från kapacitetsbegränsningar i infrastrukturen.

Läs hela fallstudien

Läs fler fallstudier

Designa för hybridmolnet

 1. Använd Azure Data Factory till att samla ekonomiska data från olika lokala datakällor i Azure Storage eller Azure SQL Database.
 2. Anslut till kommersiella datakällor med Azure Data Factory och mata in data i Azure Storage.
 3. Distribuera ett kluster helt i molnet med HPC Pack eller med din egen lösning för nätverksbaserad databehandling. Distribuera virtuella datorer fån en växande lista med Windows- och Linux-avbildningar på Azure Marketplace.
 4. Om du föredrar att inte hantera beräkningsinfrastruktur använder du Azure Batch, en jobbschemaläggningstjänst för körning av storskaliga parallella arbetsbelastningar.
 5. Aggregera utdata ytterligare i molnlagring med Azure HDInsight eller med Hadoop som körs på virtuella Azure IaaS-datorer.
 1. Skapa avancerade prediktiva modeller med Azure Machine Learning och operationalisera dem i ditt Azure Data Factory-arbetsflöde för dataintegrering.
 2. Flytta bearbetade data till en molnbaserad eller lokal data mart med Azure Data Factory och förbruka data med onlinelösningar som Microsoft Power BI eller med klientanalys- och visualiseringsverktyg.
 3. Använd försäkringstekniska och kvantitativa analysresultat säkert genom att autentisera med företagskontouppgifter som federeras med Azure Active Directory.
 4. Skapa, schemalägg, operationalisera, hantera och övervaka hela din datapipeline i ett enda gränssnitt med Azure Data Factory.
 5. Skapa privata anslutningar med högre säkerhet, mer pålitlighet, snabbare hastigheter och kortare svarstider mellan Azure-datacenter och dina lokala kluster med Azure Express Route.

Se en exempellösning för bearbetning av storskaliga datauppsättningar i Azure.

Partnergalleri

 • Apex
 • Axioma
 • Axis
 • Excelian
 • Milliman
 • Numerix
 • Oliver Wyman
 • Risk Metrics
 • RMS Service Group
 • Sungard
 • Willis Towers Watson
 • TIBCO
 • Aneo
 • Univa
 • Cycle Computing
 • IBM
 • Endjin

Tekniska resurser