Azure för
ekonomiska tjänster

Satsa på innovativa lösningar för ekonomiska tjänster med Microsoft Azure. Omvandla kundupplevelsen, ge de anställda moderna bankprogramtjänster, optimera riskhanteringen och få fördelarna med både lokala och molnbaserade lösningar.

Säkrare riskhantering och regelefterlevnad

När du ska hantera regelefterlevnad och bedöma risker behöver du intelligenta driftsmodeller och insikter inom riskanalys. Få insyn i kundernas riskprofiler genom förutsägelseanalys, övervaka transaktioner i realtid och använd maskininlärning och molnbaserade lösningar till att förutse mönster så att du kan bygga obegränsat skalbara lösningar.

Skräddarsy kundernas ekonomiupplevelse

Bygg upp starka kundrelationer och optimera försäljningen genom att anpassa marknadsföring och erbjudanden efter specifika kundbehov. Anpassa den ekonomiska rådgivning du erbjuder med databaserade insikter och maskininlärning genom att använda Azures avancerade analysverktyg med SaaS-program.

Skapa en miljö där fokus ligger på förstklassig kundservice

Ge de anställda rätt verktyg för att tillhandahålla personlig service, samtidigt som efterlevnaden uppfylls. Fastställ ”nästa bästa åtgärd” för varje kund med förutsägelseinsikter. Detta ökar effektiviteten och kundtillfredsställelsen. Öka försäljningen med SaaS-baserade ekonomiska programdata för att leverera rätt erbjudande vid rätt tillfälle.

Ta del av fördelarna med programtjänster i molnet

Utnyttja lägre kostnader, den flexibilitet och snabbare dataanalys som uppnås med bankprogramtjänster i molnet. Spendera mindre på lokal IT och fokusera mera på innovation. Återinvestera besparingar och förtjänst inom områden som produktutveckling och bättre kundservice.

Rivstarta din SaaS-lösning för ekonomiska tjänster med en betrodd Microsoft-partner

Branschlösningar

Mer information om utvalda lösningar inom bank- och försäkringsbranschen:

Driv på den digitala omvandlingen inom bankvärlden med Azure för finansiella tjänster