Azure för finansiella tjänster

Satsa på innovativa molnlösningar för ekonomiska tjänster med Azure. Omvandla kundupplevelsen, optimera riskhanteringen, förenkla regelefterlevnaden och använd molnresurser till att utöka din lokala kapacitet på begäran.

Varför Azure för marknaden för finansiella tjänster

Förlita dig på en betrodd plattform

Pågående investering i säkerhet för att hantera hot som utvecklas och den mest omfattande efterlevnadsportföljen i branschen. Hämta de verktyg och resurser du behöver för att enklare uppfylla krav på regelefterlevnad.

Driv din verksamhet med AI och maskininlärning

Med molnbaserad analys får du de insikter du behöver för att optimera allt från serverdelsprogram till kundupplevelse.

Utöka kapacitet med molnresurser på begäran

Med en enhetlig hybridplattform från lokala datacenter till molnet kan du lägga till kapacitet för arbetsbelastningar med stor efterfrågan och endast betala för det du använder.

Skräddarsy kundernas ekonomiupplevelse

Bygg upp starka kundrelationer och optimera försäljningen genom att anpassa marknadsföring och erbjudanden efter specifika kundbehov. Anpassa den ekonomiska rådgivning du erbjuder med databaserade insikter och maskininlärning genom att använda Azures avancerade analysverktyg med SaaS-program.

Skapa en miljö där fokus ligger på förstklassig kundservice

Ge de anställda rätt verktyg för att tillhandahålla personlig service, samtidigt som efterlevnaden uppfylls. Fastställ ”nästa bästa åtgärd” för varje kund med förutsägelseinsikter. Detta ökar effektiviteten och kundtillfredsställelsen. Öka försäljningen med SaaS-baserade ekonomiska programdata för att leverera rätt erbjudande vid rätt tillfälle.

Ta del av fördelarna med programtjänster i molnet

Utnyttja lägre kostnader, den flexibilitet och snabbare dataanalys som uppnås med bankprogramtjänster i molnet. Spendera mindre på lokal IT och fokusera mera på innovation. Återinvestera besparingar och förtjänst inom områden som produktutveckling och bättre kundservice.

Uppfyller dina säkerhets- och efterlevnadskrav

Förlita dig på datacenter och molntjänster som utformats från grunden för att uppfylla de högsta standarderna för säkerhet och regelefterlevnad. Hämta de verktyg och resurser du behöver för att blockera skadliga aktiviteter, identifiera sårbarheter och svara snabbt på växande hot. Uppfyll föränderliga krav på efterlevnad enklare och förenkla ditt förhållningssätt till efterlevnad.

Läs mer på Microsoft Säkerhetscenter för ekonomiska tjänster

Lösningar för efterlevnad

Azure erbjuder verktyg och resurser för kunder av ekonomiska tjänster för att uppfylla branschspecifika krav på regelefterlevnad. De nyckelfärdiga lösningarna innehåller de tjänstkonfigurationer som krävs för att uppfylla certifieringskontrollerna PCI-DSS och FFIEC. Azure Blueprint för säkerhet och efterlevnad – PCI DSS-kompatibla miljöer för betalningshantering och Azure Blueprint för säkerhet och efterlevnad – FFIEC-reglerade arbetsbelastningar för ekonomiska tjänster sammanför automatisering och dokumentation och hjälper kunderna att snabbt komma igång med Azure.

Läs mer

Branschlösningar

Läs mer om utvalda lösningar inom bank- och försäkringsbranschen.

Bankväsende och kapitalmarknader

Använd innovativa molnlösningar inom bankväsendet och på kapitalmarknader med Azure. Leverera differentierade kundupplevelser, driv igenom betalningar i realtid, hantera risker i företaget och optimera åtgärder för ekobrott.

Läs mer

Försäkringar

Förbättra skalbarhet och prestanda för din riskmodellering genom att ta den till molnet. Kör risksimuleringar oftare på en bråkdel av tiden och fatta beslut snabbare med dataanalys i molnskala.

Läs mer

Rivstarta din SaaS-lösning för ekonomiska tjänster med en betrodd Microsoft-partner

Relaterade lösningar

Databehandling med höga prestanda (HPC)

Databehandling med höga prestanda (HPC)

Få fullständigt hanterade superdatorer med högpresterande lagring och utan dataförflyttning med en enda klientorganisation.

Läs mer

Säkerhetskopiering och arkivering

Säkerhetskopiering och arkivering

Skydda dina data och program oavsett var de finns, så att du undviker dyrbara avbrott i verksamheten.

Läs mer

Analys i molnskala

Transformera data till snabba insikter när du behöver dem i företagsskala.

Läs mer

Kubernetes på Azure

Få företagsklass genom Kubernetes. Uppnå programhantering i stor skala och säkerhet på flera lager mellan beräkningsresurser, data och nätverk.

Läs mer

Driv på den digitala omvandlingen inom bankvärlden med Azure för finansiella tjänster