Azure för finansiella tjänster

Underlätta den digitala omvandlingen med Microsoft Azure. Skapa en helt ny kundupplevelse, ge personalen tillgång till moderna verktyg, optimera riskhanteringen och optimera dina produkter med hjälp av molnet och anslutna finansiella system.

First Tech

“What attracted us to Azure, and what differentiated Azure from everyone else, was its financial services compliance team. Azure partners with federal regulators, both domestic and international, to ensure that its environment supports financial services compliance and auditability needs. That was crucial to us.”

Mike Upton, Chief Technology Officer

Engagera dina kunder med en personlig upplevelse

När du känner dina kunder och vet vad de behöver kan du leverera riktad marknadsföring och personliga erbjudanden, så att du inte behöver förlora dem till konkurrenterna. Använd den avancerade analysen i Azure tillsammans med SaaS-program och stärk dina relationer. Använd dig av datadrivna insikter och maskininlärning när du ska skräddarsy dina finansiella råd.

Tangerine
“Without having deep access into all this data via the Microsoft solution, we wouldn’t be able to see the impact of the changes we’re rolling out, like our upcoming credit card. Now we can easily evaluate effectiveness and clearly see what we need to adjust.”

Billy Lo, Head of Enterprise Architecture

Gör det enklare för personalen att leverera bästa möjliga kundservice

Kunder översvämmas av alla valmöjligheter. Ge medarbetarna de verktyg för produktivitet och samarbete som behövs för att differentiera dina erbjudanden samtidigt som du uppfyller gällande regelverk. Använd prediktiva insikter till att ta fram ”näst bästa åtgärd” för varje kund, och använd SaaS-baserade data till att komma med rätt erbjudande vid rätt tidpunkt.

First Tech Federal Credit Union
“Microsoft doesn’t just work with the largest banks and bank regulators.They bring us, our peers, and the regulators we need to work with together for joint discussions on how to make the cloud work for all of us.”

Mike Upton, Chief Technology Officer

Optimerad riskhantering och enklare regelefterlevnad

När du ska hantera regelefterlevnad och bedöma risker behöver du kraftfulla driftsmodeller och insikter inom riskanalys. Se det du behöver veta. Få kunskap om kundernas riskprofiler via förutsägelseanalys, övervaka transaktioner i realtid och använd maskininlärning och molnbaserade lösningar till att förutse mönster så att du kan bygga obegränsat skalbara lösningar.

MUFG
“I can now manage 750 machines in Azure on weekdays and a thousand on weekends. Plus an extra 300 production machines on-prem. And that’s all done by one person.”

Dr. Robert K. Griffiths, Head of High Performance Computing

Nå tillväxt genom att förnya och omvandla dina produkter snabbare

Finansinstitutioner har stor nytta av de lägre kostnaderna, flexibiliteten och den snabba dataanalysen i molnet och kan investera de här besparingarna på annat håll. Till exempel inom produktinnovation. När du spenderar mindre på lokal IT-infrastruktur kan du investera mer i att förnya och omvandla verksamhet och produkter.

DH Banking
“Microsoft Azure is enabling us to change, in a very fundamental way, the way we build and deliver software to our customers.”

David Boswell, Head, New Lending Products, Product Management

Distribuera Azure-arbetsbelastningar med inbyggd efterlevnad och säkerhet

Känsliga finansiella arbetsflöden är inget hinder för att bibehålla en effektiv distribution och effektiva åtgärder. Med automatiserade grundläggande arkitekturer i Azure kan du snabbt och enkelt distribuera säkra och kompatibla Azure-tjänster med hjälp av PowerShell. Azures betalningshanteringssystem uppfyller kraven för PCI-DSS (Payment Card Information Data Security Standard).

Relaterade Azure-tjänster och Microsoft-produkter

Cortana Intelligence

Lär dig hur du omvandlar din verksamhet med stordata och avancerad analys

Azure Machine Learning

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Relaterade lösningar

Driv på den digitala omvandlingen inom bankvärlden med Azure för finansiella tjänster