Azure för en diskret tillverkning

Håll dig uppdaterad om kundernas behov och transformera verksamheten med en modern och smart fabrik. Tack vare IIoT (industrial internet of things) och Microsoft Azure kan du få beslutsgrundande insikter och svara snabbt på både feedback från kunder och trender på marknaden.

Rolls-Royce

“Our goal is not data for the sake of data, but to embrace the cloud and analytical technologies to deliver more expert insights to the right stakeholders at the right time."

Nick Farrant, Senior Vice President, Rolls-Royce

Håll kunderna nöjda med en smart tillverkning

När du moderniserar så vinner kunderna. Skapa innovativa kundinteraktioner med anslutna enheter och sensorer, och ta fram erbjudanden som utvecklas med kunderna tack vare specialiserade funktioner och tjänster. Gör kunderna lojala genom att hela tiden lägga till värde och förbättra produktdesignen utifrån både prediktiv beteendeanalys och realtidsanalyser.

Genscape
“With Microsoft, we can build it almost as fast as we can think it. We can exercise the services that fit our use cases and focus on the unique products that energy-market customers expect from us.”

Albert Hofeldt, Ph.D., Managing Director på Platform Technology

Gör medarbetarna mer produktiva och öka försäljningen

I en smart fabrik kan personalen också arbeta smartare. Locka nya kunder med specialiserade och riktade erbjudanden, få nöjdare kunder tack vare en proaktiv kundkontakt och gör säljteamen mer produktiva genom att de kan använda kund- och servicedata till att identifiera tillfällen till korsförsäljning och merförsäljning.

Sandvik Coromant
“With this solution, we are able to reinvent the art of manufacturing.Tools, machines, processes working together, all the way from the customer to the sales interaction, helping us deliver an unprecedented level of field service.”

Klas Forsström, President

Skapa en flexibel leveranskedja med IIoT

Strömlinjeforma dina tillverkningsprocesser och få beslutsgrundande insikter i realtid. Du får avancerade analysverktyg och en global helhetssyn på produktion, distribution och försäljning. När du är optimerad för effektivitet och snabba reaktioner kan du enklare hantera kvalitetsproblem och få ut dina produkter och tjänster på marknaden snabbare.

RockwellAutomation
“What we’re talking about is delivering a degree of collaboration and visibility unheard of in the oil and gas industry. With sensors, software, and the cloud, these disparate assets can become part of a connected enterprise, powered at its core by a rich flow of data.”

Doug Weber, Business Manager of Remote Application Monitoring

Utveckla innovativa produkter och lämna konkurrenterna bakom dig

Behåll konkurrenskraften med anslutningsfunktionerna i Manufacturing 4.0. Gör dina produkter rätt från början genom att använda realtidsdata om produktanvändning och feedback från kunder i designprocesen. Förbättra samarbetet mellan olika team, partners och kunder, och minska kostnader, spill och ledtider i utvecklingscykeln.

Moderna Therapeutics
“By replicating our basic methodology, we can scale quickly to target new diseases. Traditional drug development for pharmaceutical companies takes 10 years or more.”

Stéphane Bancel, Chief Executive Officer

Lösningar för diskret tillverkning

Ansluten fälttjänst

Identifiera, felsök och lös dina problem via fjärranslutning så att du bara behöver få hjälp av tekniker på plats när det verkligen är nödvändigt.

Läs mer om Dynamics 365 for Field Service

Förutsägande underhåll

Ta ditt preventiva underhåll till nästa nivå genom att förutspå maskinfel och agera proaktivt.

Läs mer om förutsägande underhåll med IoT

Fjärrövervakning

En heltäckande fjärrövervakning av utrustning och produkter där du hela tiden har koll på användning, prestanda och tillstånd i realtid.

Läs mer om fjärrövervakning med IoT

Relaterade Azure-tjänster och Microsoft-produkter

Cortana Intelligence

Lär dig hur du omvandlar din verksamhet med stordata och avancerad analys

IoT Suite

Avbilda och analysera outnyttjade data för att förbättra affärsresultat

Appar och lösningar som skräddarsytts för IoT-tillverkning

Modernisera dina tillverkningsprocesser och leverera bättre värde med appar och lösningar som kopplar samman dina tillgångar och konverterar stordata till beslutsgrundande insikter.

Modernisera tillverkningsprocessen med Azure