Azure for Manufacturing

Håll dig uppdaterad om kundernas behov och transformera verksamheten med en modern och smart fabrik. Tack vare IIoT (industrial internet of things) och Microsoft Azure kan du få beslutsgrundande insikter och svara snabbt på både feedback från kunder och trender på marknaden.

Håll kunderna nöjda med en smart tillverkning

När du moderniserar så vinner kunderna. Skapa innovativa kundinteraktioner med anslutna enheter och sensorer, och ta fram erbjudanden som utvecklas med kunderna tack vare specialiserade funktioner och tjänster. Gör kunderna lojala genom att hela tiden lägga till värde och förbättra produktdesignen utifrån både prediktiv beteendeanalys och realtidsanalyser.

Gör medarbetarna mer produktiva och öka försäljningen

I en smart fabrik kan personalen också arbeta smartare. Locka nya kunder med specialiserade och riktade erbjudanden, få nöjdare kunder tack vare en proaktiv kundkontakt och gör säljteamen mer produktiva genom att de kan använda kund- och servicedata till att identifiera tillfällen till korsförsäljning och merförsäljning.

Skapa en flexibel leveranskedja med IoT

Strömlinjeforma dina tillverkningsprocesser och få beslutsgrundande insikter i realtid. Du får avancerade analysverktyg och en global helhetssyn på produktion, distribution och försäljning. När du är optimerad för effektivitet och snabba reaktioner kan du enklare hantera kvalitetsproblem och få ut dina produkter och tjänster på marknaden snabbare.

Utveckla innovativa produkter och lämna konkurrenterna bakom dig

Behåll konkurrenskraften med anslutningsfunktionerna i Manufacturing 4.0. Gör dina produkter rätt från början genom att använda realtidsdata om produktanvändning och feedback från kunder i designprocesen. Förbättra samarbetet mellan olika team, partners och kunder, och minska kostnader, spill och ledtider i utvecklingscykeln.

Lösningar för tillverkning

Ansluten fälttjänst

Identifiera, felsök och lös dina problem via fjärranslutning så att du bara behöver få hjälp av tekniker på plats när det verkligen är nödvändigt.

Läs mer om Dynamics 365 for Field Service

Förutsägande underhåll

Ta ditt preventiva underhåll till nästa nivå genom att förutspå maskinfel och agera proaktivt.

Läs mer om förutsägande underhåll med IoT

Ansluten fabrik

Ansluta och övervaka industriell utrustning och industriella enheter, även maskiner som redan används på verkstadsgolvet.

Läs mer om ansluten fabrik med IoT

Kom igång snabbt med din tillverkningslösning med en betrodd Microsoft-partner

Modernisera dina tillverkningsprocesser och leverera bättre värde med appar och lösningar som kopplar samman dina tillgångar och konverterar stordata till beslutsgrundande insikter.

Testa Azure idag