Microsoft Ignite

Se huvudtalet om Azure

Höjdpunkter från Microsoft Ignite

Se alla meddelanden om Azure från Ignite

AI + maskininlärning

Azure FarmBeats accelererar datadrivet lantbruk

Världens befolkning förväntas nå nästan 10 miljarder år 2050. Lantbrukare och andra matproducenter måste hitta sätt att odla och leverera större mängder näringsrik mat på ett hållbart sätt. Digital teknik skulle kunna hjälpa, men implementeringen är begränsad. För att accelerera datadrivet lantbruk sammanfogar Microsoft många års branschledande forskning till ett Azure-baserat erbjudande som heter FarmBeats.

Tack vare uppdateringarna av Azure Cognitive Search förbättras utvecklarupplevelsen

Azure Cognitive Search, som tidigare hette Azure Search, gör det lättare för företag att mata in, förbättra och söka i deras strukturerade och ostrukturerade information. Bland de nya uppdateringarna finns dataanslutningsprogram, ytterligare inbyggda färdigheter och utökad tillgänglighet för regioner. Azure Cognitive Searchs inbyggda AI-funktioner förbättrar alla typer av innehåll för att enkelt identifiera och utforska relevant innehåll i skala.

ML.NET 1.4 med öppen källkod gör maskininlärning mer åtkomlig för .NET-utvecklare

ML.NET är ett plattformsoberoende ramverk med öppen källkod som gör maskininlärning tillgängligt för .NET-utvecklare. I den senaste versionen ingår träning av bildklassificering med ML.NET-programgränssnittet (API), samt en API för relationsdatabasinläsare för läsning av data som används för träningsmodeller med ML.NET. En ny förhandsversion av tillägget Visual Studio Model Builder stöder träning av bildklassificering från ett grafiskt användargränssnitt.

Förhandsversion av expansion och nya samarbeten för autonoma system

Vi utökar den begränsade förhandsversionen av vår plattform för autonoma system och bjuder in fler utvecklare och tekniker för att testa plattformen, samt företagskunder och partner som är intresserade av att skapa intelligenta system som används i verkligheten med tillförlitlig autonomi. Vi maskininlärning kan tekniker med små eller inga kunskaper inom dataforskningen ange önskade resultat eller beteenden med plattformen.

Accelererar livscykeln för maskininlärning

Tjuvkika på de nya funktionerna i Azure Machine Learning som gör det enklare att skapa, träna upp och distribuera maskininlärningsmodeller.  Bland de nya funktionerna finns ML-designer, automatiska ML-förbättringar och inbyggda notebook-filer som hjälper kunder på alla kunskapsnivåer att skapa och distribuera modeller med Python och nu även R.  Med de nya MLOPs-funktionerna kan kunder accelerera den fullständiga livscykeln för maskininlärning.

Uppdateringar av Bot Framework och Azure Bot Service ger utvecklare ökad produktivitet

Den senaste versionen av Bot Framework med öppen källkod innehåller nya funktioner som gör det enklare för utvecklare att skapa och leverera robotar över flera kanaler. Bland funktionerna finns SDK för Microsoft Teams, nytt språkstöd med Java SDK och integrering av färdigheter för Power Virtual Agents. Nya verktyg förenklar dessutom processen med att bygga en robot, vilket gör att utvecklare kan skapa en robot med ett grafiskt användargränssnitt.

Kontinuerlig innovation i Azure Cognitive Services 

Vi presenterar flera Azure Cognitive Service-innovationer som nu erbjuds i förhandsversion och är allmänt tillgänglig. Personanpassning finns nu i förhandsversion. Det är branschens första AI-tjänst som gör att företag kan skapa omfattande kundinteraktioner genom att prioritera relevant innehåll och upplevelser. Vi släpper också förhandsversioner av nya Anpassad neural röst, textanalys och feedbackloopfunktioner i Formigenkänning.

Analyser

Azure Synapse Analytics erbjuder företag obegränsad analys

Azure Synapse Analytics sammanför traditionell datalagerhantering och analys av stordata. Det ger företag friheten att fråga efter data på deras villkor, med hjälp av antingen serverlösa resurser på begäran eller etablerade resurser – i stor skala. Azure Synapse sammanför de två världarna med en enhetlig upplevelse för att mata in, förbereda, hantera och hämta data för snabba BI- och maskininlärningsprogram.

Blockchain

Förbättringarna av Azure Blockchain hjälper till att påskynda anpassningen i företaget

Demokratisering av komplexa tekniker och att ge alla en idé för att skapa programvara har varit centralt i vår strategi för Blockchain-investeringen. Våra meddelanden på Microsoft Ignite är utformade för att accelerera Blockchain i företaget. De omfattar en ny hanterad tjänst för att förenkla tokenisering, investeringar i datahantering utan transaktionsregister och utökning av alternativ för transaktionsregister och utvecklarproduktivitet.

Databearbetning

AKS Engine på Azure Stack Hub nu allmänt tillgänglig

För programutvecklare och IT-arkitekter är det viktigt att förenkla etableringen, distributionen och livscykelshanteringen. På Microsoft Ignite presenterar Microsoft att AKS Engine ska bli tillgängligt på Azure Stack Hub. Kunder kan nu distribuera och hantera livscykeln för sina Kubernetes-kluster på Azure Stack Hub med ett enda verktyg, och de behöver inte längre konfigurera invecklad orkestrering för processerna för klusterdistribution, uppgradering och skalning.

Förhandsversion av Azure Spring Cloud

Java-utvecklare som bygger Spring-baserade program använder ofta Spring Boot för att snabbt komma igång med minsta möjliga konfiguration, och Spring Cloud för att skapa mikrotjänster som är elastiska, tillförlitliga och koordinerade. Vi på Microsoft Ignite presenterar förhandsversionen av Azure Spring Cloud, en fullständigt hanterad Spring Cloud-tjänst som utvecklats och drivs i samarbete med Pivotal.

Windows Server på Azure: Vi presenterar Windows Admin Center version 1910 GA

Microsofts kontinuerliga innovation ger kunderna bästa möjliga Windows Server-upplevelse med Azure och lokalt. Vi på Microsoft Ignite presenterar allmän tillgänglighet för Windows Admin Center version 1910. Bland höjdpunkterna finns integrering med Azure Security Center, enklare tillägg av lokala servermiljöer i Azure och en ny förhandsversion av funktioner i Prestandaövervakaren för att spåra och felsöka prestanda hos servrar och virtuella datorer.

Effektiviserad utvecklarupplevelse för Azure Kubernetes Service

Nya funktioner i Dev Spaces gör det smidigare att utveckla på AKS. Med Connect kan utvecklare köra och felsöka tjänster lokalt samtidigt som de fortsätter att vara anslutna till andra molntjänster i samband med ett program som körs på AKS. Och integrering av GitHub-åtgärder gör att utvecklare automatiskt kan skapa och granska program innan några ändringar sammanfogas till lagringsplatsens huvudgren. Båda funktionerna är nu tillgängliga i förhandsversion.

Förhandsversion av Windows Virtual Desktop på Azure Stack Hub ger fler hybridmöjligheter

Dagens företag behöver både datasuveränitet och datatyngd. Microsoft presenterar en förhandsversion av WVD på Azure Stack Hub på Microsoft Ignite. Förhandsversionen bygger på hybridfunktionerna i Windows Virtual Desktop. I det är fullständigt anslutna scenariot stannar hanteringsplanen kvar i Azure, medan värdpoolerna som körs arbetsbelastningar stannar i Azure Stack Hub.

Azure Bastion: En fullständigt hanterad PaaS-tjänst som ger säker åtkomst till virtuella datorer, nu allmänt tillgänglig

Kunder som ansluter till arbetsbelastningar och virtuella datorer på privata nätverk utsätts för ökade säkerhetsrisker. Det är svårare att hantera och skydda nätverkstillgångar som exponeras för det offentliga internet via Remote Desktop Protocol och Secure Shell. Microsoft presenterar allmänt tillgänglighet för Azure Bastion, en fullständigt hanterad PaaS-tjänst som tillhandahåller smidig och säker RDP- och SSH-åtkomst till virtuella datorer direkt via Azure-portalen.

Hotskydd för Azure Kubernetes Service

För att hjälpa kunder att utnyttja säkerhetsinsikter och metodtips bättre avslöjar Microsoft att Azure Security Center utökar stödet för hotskydd för Azure Kubernetes Service. De nya funktionerna finns nu i förhandsversionen. De innefattar kontinuerlig upptäckt av hanterade AKS-instanser inom Security Centers registrerade prenumerationer, objekt som kräver åtgärd för att hjälpa kunderna att underhålla bästa möjliga säkerhetsmetoder och värd- och klusterbaserad hotanalys.

Azure Kubernetes Service – enklare diagnostik och loggning

Med AKS-diagnostik (Azure Kubernetes Service), som nu finns i förhandsversionen, får du en guidad och interaktiv upplevelse för att hjälpa kunder att diagnostisera och lösa potentiella problem med AKS-kluster.  AKS-diagnostik analyserar serverdelstelemetri från AKS-kluster och beräknar därefter informationen med specifika AKS-domänkunskaper och metodtips – allt i ett användarvänligt gränssnitt.

Azure Monitor för containrar: Förhandsversion av hybridövervakning, stöd för Prometheus nu allmänt tillgängligt

Det är viktigt att du övervakar containrarna, särskilt när du kör ett produktionskluster i skala med flera program. Azure Monitor för containrar har utformats för att övervaka prestanda för arbetsbelastningar med containrar, som antingen distribueras till Azure Container Instances eller hanterade Kubernetes-kluster i AKS. På Microsoft Ignite presenterar Microsoft två nya funktioner för Azure Monitor för containrar: hybridövervakning och stöd för Prometheus.

SQL Server 2019 erbjuder intelligens för alla dina data 

Med SQL Server 2019 kan företag få intelligens för alla sina data, både strukturerade och ostrukturerade, genom att kombinera kraften hos nya stordataklusterfunktioner med förbättrad datavirtualisering. Med de här kraftfulla produkttilläggen kan företag inte bara lagra och köra frågor mot stordata i skala, utan även kombinera dem med kunddata där de finns (SQL Server, Oracle, Mongo, PostgreSQL osv.).

Containers

På begäran-prissättning och integrering av Azure Monitor Log Analytics för Azure Red Hat OpenShift 

Med ett nytt timpris för Azure Red Hat OpenShift kan kunderna nu skapa kluster utan att binda sig till reserverade instanser ett helt år i förväg. I förhandsversionen integreras dessutom nu Azure Red Hat OpenShift-kluster med Azure Monitor Log Analytics, vilket innebär att kunder kan visa sina program och klusterloggar på en integrerad plattform. 

AKS Engine på Azure Stack Hub nu allmänt tillgänglig

För programutvecklare och IT-arkitekter är det viktigt att förenkla etableringen, distributionen och livscykelshanteringen. På Microsoft Ignite presenterar Microsoft att AKS Engine ska bli tillgängligt på Azure Stack Hub. Kunder kan nu distribuera och hantera livscykeln för sina Kubernetes-kluster på Azure Stack Hub med ett enda verktyg, och de behöver inte längre konfigurera invecklad orkestrering för processerna för klusterdistribution, uppgradering och skalning.

Effektiviserad utvecklarupplevelse för Azure Kubernetes Service

Nya funktioner i Dev Spaces gör det smidigare att utveckla på AKS. Med Connect kan utvecklare köra och felsöka tjänster lokalt samtidigt som de fortsätter att vara anslutna till andra molntjänster i samband med ett program som körs på AKS. Och integrering av GitHub-åtgärder gör att utvecklare automatiskt kan skapa och granska program innan några ändringar sammanfogas till lagringsplatsens huvudgren. Båda funktionerna är nu tillgängliga i förhandsversion.

Stöd för Open Container Initiative-artefakter i Azure Container Registry

Förutom att lagra Docker-containeravbildningar och Helm-diagram kan nu allmänt tillgängliga Azure Container Registry lagra Open Container Initiative-artefakter (OCI) och avbildningar som har skapats efter OCI-avbildningsformatspecifikationen. Kunderna kan nu använda ett enda register för alla containerrelaterade artefakter.

Hotskydd för Azure Kubernetes Service

För att hjälpa kunder att utnyttja säkerhetsinsikter och metodtips bättre avslöjar Microsoft att Azure Security Center utökar stödet för hotskydd för Azure Kubernetes Service. De nya funktionerna finns nu i förhandsversionen. De innefattar kontinuerlig upptäckt av hanterade AKS-instanser inom Security Centers registrerade prenumerationer, objekt som kräver åtgärd för att hjälpa kunderna att underhålla bästa möjliga säkerhetsmetoder och värd- och klusterbaserad hotanalys.

Azure Kubernetes Service – enklare diagnostik och loggning

Med AKS-diagnostik (Azure Kubernetes Service), som nu finns i förhandsversionen, får du en guidad och interaktiv upplevelse för att hjälpa kunder att diagnostisera och lösa potentiella problem med AKS-kluster.  AKS-diagnostik analyserar serverdelstelemetri från AKS-kluster och beräknar därefter informationen med specifika AKS-domänkunskaper och metodtips – allt i ett användarvänligt gränssnitt.

Azure Monitor för containrar: Förhandsversion av hybridövervakning, stöd för Prometheus nu allmänt tillgängligt

Det är viktigt att du övervakar containrarna, särskilt när du kör ett produktionskluster i skala med flera program. Azure Monitor för containrar har utformats för att övervaka prestanda för arbetsbelastningar med containrar, som antingen distribueras till Azure Container Instances eller hanterade Kubernetes-kluster i AKS. På Microsoft Ignite presenterar Microsoft två nya funktioner för Azure Monitor för containrar: hybridövervakning och stöd för Prometheus.

Databaser

Utveckla en gång och distribuera var som helst med Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge finns nu som förhandsversion. Att det är så enkelt att använda strömmande data, Time Series-analys och lagring med AI-funktioner i en container som tar upp lite utrymme underlättar vid gränsarkitektur och implementering. Användare kan utveckla sin app en enda gång och sedan distribuera den till valfritt ställe på gränsen, i datacentret och till Azure. Kunder kan ladda ned den i Azure-portalen i regioner där Azure IoT Edge är tillgängligt.

Azure Arc: Utökad Azure-hantering och -säkerhet i vilken infrastruktur som helst

Företag möter allt komplexare miljöer, inklusive tusentals appar, mångskiftande maskinvara och infrastruktur och flera moln. Kunderna måste möjliggöra innovation och smidighet för utvecklare, hantera olikartade miljöer i stor skala och garantera integrerad säkerhet. Med Azure Arc kan Azure-tjänster användas överallt, vilket medför att Azure-hantering kan användas i alla infrastrukturer för enhetlig hantering, styrning och kontroll i moln, datacenter och gränsenheter.

Förhandsversion av Azure Data Services: Kör Azure Data Services var som helst

Azure Arc gör det möjligt att använda Azure-datatjänster var som helst. Det gör att kunder kan köra program som Azure SQL Database och Azure Database for PostgreSQL – hyperskala på vilken infrastruktur som helst. Azure Data Services tar en traditionellt komplicerad process och omvandlar den till en distribution som bara tar några sekunder. Det transformerar sättet som data hanteras på. Kunder får mer insikter i realtid och kan möjliggöra AI i hela datacentret, i gränsenheter och upp till molnet.

Azure Cloud-databaser lanserar flexiblare inköpsalternativ för att maximera TCO

Vi presenterar flexiblare inköpsalternativ för våra relationsdatabaser och icke-relationella databaser för att erbjuda bästa möjliga värde för molnarbetsbelastningar, oavsett val av databas. Serverlös Azure SQL Database är nu allmänt tillgänglig. Serverlös Azure SQL Database erbjuds som en ny beräkningsnivå och gör prestandahanteringen enklare för databaser med oregelbunden användning och användning som är svår att förutse.

Azure Cloud-databaser: Investeringar i obegränsade prestanda och skalning

Att främja digital transformation beror alltmer på din förmåga att hantera stora mängder data och utnyttja dess potential. Vi är glada över att utöka den obegränsade databeståndet med allmän tillgänglighet för Azure Database for PostgreSQL Hyperscale. Hyperscale (som drivs av Citus Data-teknik) ger PostgreSQL-databasarbetsbelastningar skalning av höga prestanda genom att horisontellt skala en enda databas över hundratals noder för att leverera otroligt snabba prestanda och skalning.

Utvecklarverktyg

Visual Studio 2019,version 16.4 Förhandsversion 3 

Den senaste förhandsversionen av Visual Studio 2019-versionen 16.4 är nu tillgänglig och innehåller förbättringar för apputveckling med containrar, CMake-projektvägledning och kodanalys med C++ och lodrät layout för dokumentflikar. Utöver andra förbättringar och felkorrigeringar för allmänna prestanda ger förhandsversionen utvecklare tidig åtkomst till de senaste funktionerna och förbättringarna som ännu inte är tillgängliga på den huvudsakliga versionskanalen.

Visual Studio Online: Åtkomst var som helst för ökad produktivitet för utvecklare

Visual Studio Online sammanför Visual Studio, molnvärdbaserade utvecklarmiljöer och ett webbaserat redigeringsprogram som går att komma åt varifrån som helst för att hjälpa utvecklare att bli produktivare än någonsin.   Visual Studio Onlines molnbaserade miljöer, samt stöd för tillägg för Visual Studio Code och webbgränssnittet, finns nu i förhandsversion.

Azure Bastion: En fullständigt hanterad PaaS-tjänst som ger säker åtkomst till virtuella datorer, nu allmänt tillgänglig

Kunder som ansluter till arbetsbelastningar och virtuella datorer på privata nätverk utsätts för ökade säkerhetsrisker. Det är svårare att hantera och skydda nätverkstillgångar som exponeras för det offentliga internet via Remote Desktop Protocol och Secure Shell. Microsoft presenterar allmänt tillgänglighet för Azure Bastion, en fullständigt hanterad PaaS-tjänst som tillhandahåller smidig och säker RDP- och SSH-åtkomst till virtuella datorer direkt via Azure-portalen.

DevOps

På begäran-prissättning och integrering av Azure Monitor Log Analytics för Azure Red Hat OpenShift 

Med ett nytt timpris för Azure Red Hat OpenShift kan kunderna nu skapa kluster utan att binda sig till reserverade instanser ett helt år i förväg. I förhandsversionen integreras dessutom nu Azure Red Hat OpenShift-kluster med Azure Monitor Log Analytics, vilket innebär att kunder kan visa sina program och klusterloggar på en integrerad plattform. 

Visual Studio 2019,version 16.4 Förhandsversion 3 

Den senaste förhandsversionen av Visual Studio 2019-versionen 16.4 är nu tillgänglig och innehåller förbättringar för apputveckling med containrar, CMake-projektvägledning och kodanalys med C++ och lodrät layout för dokumentflikar. Utöver andra förbättringar och felkorrigeringar för allmänna prestanda ger förhandsversionen utvecklare tidig åtkomst till de senaste funktionerna och förbättringarna som ännu inte är tillgängliga på den huvudsakliga versionskanalen.

Azure Monitor: Nätverksinsikter och snabbare bearbetning i Trafikanalys

Med Azure Monitor kan kunder diagnostisera problem, visa mått samt aktivera eller inaktivera loggar för resurser i ett virtuellt Azure-nätverk. På Microsoft Ignite presenterar Microsoft två förbättringar. Nätverksinsikter, i förhandsversion, är en enda konsol som tillhandahåller hälsoinformation och andra data i resurser för kundnätverk i molnet. Trafikanalys, en befintlig lösning, erbjuder nu snabbare insikter genom att bearbeta data i 10-minutersintervaller.

Visual Studio Online: Åtkomst var som helst för ökad produktivitet för utvecklare

Visual Studio Online sammanför Visual Studio, molnvärdbaserade utvecklarmiljöer och ett webbaserat redigeringsprogram som går att komma åt varifrån som helst för att hjälpa utvecklare att bli produktivare än någonsin.   Visual Studio Onlines molnbaserade miljöer, samt stöd för tillägg för Visual Studio Code och webbgränssnittet, finns nu i förhandsversion.

Azure Monitor för containrar: Förhandsversion av hybridövervakning, stöd för Prometheus nu allmänt tillgängligt

Det är viktigt att du övervakar containrarna, särskilt när du kör ett produktionskluster i skala med flera program. Azure Monitor för containrar har utformats för att övervaka prestanda för arbetsbelastningar med containrar, som antingen distribueras till Azure Container Instances eller hanterade Kubernetes-kluster i AKS. På Microsoft Ignite presenterar Microsoft två nya funktioner för Azure Monitor för containrar: hybridövervakning och stöd för Prometheus.

Hybrid

Utveckla en gång och distribuera var som helst med Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge finns nu som förhandsversion. Att det är så enkelt att använda strömmande data, Time Series-analys och lagring med AI-funktioner i en container som tar upp lite utrymme underlättar vid gränsarkitektur och implementering. Användare kan utveckla sin app en enda gång och sedan distribuera den till valfritt ställe på gränsen, i datacentret och till Azure. Kunder kan ladda ned den i Azure-portalen i regioner där Azure IoT Edge är tillgängligt.

Visual Studio 2019,version 16.4 Förhandsversion 3 

Den senaste förhandsversionen av Visual Studio 2019-versionen 16.4 är nu tillgänglig och innehåller förbättringar för apputveckling med containrar, CMake-projektvägledning och kodanalys med C++ och lodrät layout för dokumentflikar. Utöver andra förbättringar och felkorrigeringar för allmänna prestanda ger förhandsversionen utvecklare tidig åtkomst till de senaste funktionerna och förbättringarna som ännu inte är tillgängliga på den huvudsakliga versionskanalen.

Azure Arc: Utökad Azure-hantering och -säkerhet i vilken infrastruktur som helst

Företag möter allt komplexare miljöer, inklusive tusentals appar, mångskiftande maskinvara och infrastruktur och flera moln. Kunderna måste möjliggöra innovation och smidighet för utvecklare, hantera olikartade miljöer i stor skala och garantera integrerad säkerhet. Med Azure Arc kan Azure-tjänster användas överallt, vilket medför att Azure-hantering kan användas i alla infrastrukturer för enhetlig hantering, styrning och kontroll i moln, datacenter och gränsenheter.

Förhandsversion av Azure Data Services: Kör Azure Data Services var som helst

Azure Arc gör det möjligt att använda Azure-datatjänster var som helst. Det gör att kunder kan köra program som Azure SQL Database och Azure Database for PostgreSQL – hyperskala på vilken infrastruktur som helst. Azure Data Services tar en traditionellt komplicerad process och omvandlar den till en distribution som bara tar några sekunder. Det transformerar sättet som data hanteras på. Kunder får mer insikter i realtid och kan möjliggöra AI i hela datacentret, i gränsenheter och upp till molnet.

Tillgänglighet för grundläggande BC/DR-mönster för att ansluta flera Azure Stack Hub-system

Microsoft Azure Stack Hub är ett tillägg som gör att kunderna kan leverera Azure-tjänster från sitt eget datacenter eller använda dem direkt från en tjänstleverantör. Microsoft presenterar tillgängligheten av grundläggande BC/DR-mönster för Azure Stack Hub under det första halvåret av 2020 för att kunder bättre ska kunna skydda sina program som baseras på virtuella IaaS-datorer.

AKS Engine på Azure Stack Hub nu allmänt tillgänglig

För programutvecklare och IT-arkitekter är det viktigt att förenkla etableringen, distributionen och livscykelshanteringen. På Microsoft Ignite presenterar Microsoft att AKS Engine ska bli tillgängligt på Azure Stack Hub. Kunder kan nu distribuera och hantera livscykeln för sina Kubernetes-kluster på Azure Stack Hub med ett enda verktyg, och de behöver inte längre konfigurera invecklad orkestrering för processerna för klusterdistribution, uppgradering och skalning.

Visual Studio Online: Åtkomst var som helst för ökad produktivitet för utvecklare

Visual Studio Online sammanför Visual Studio, molnvärdbaserade utvecklarmiljöer och ett webbaserat redigeringsprogram som går att komma åt varifrån som helst för att hjälpa utvecklare att bli produktivare än någonsin.   Visual Studio Onlines molnbaserade miljöer, samt stöd för tillägg för Visual Studio Code och webbgränssnittet, finns nu i förhandsversion.

Azure Data Services – Arc – finns i förhandsversion på Azure Stack Hub

Microsoft presenterar en förhandsversion av moderna hanteringsfunktioner för molndatabaser i Azure Data Services (Arc) på Azure Stack Hub. Azure Stack Hub är en idealisk miljö för Azure Arc med inbyggt stöd för infrastrukturer för maskinvara och programvara och optimering av tjänstdistribution. Azure Stack Hub-kunder kan distribuera Azure Arc på Azure Stack Hub och erbjuda självbetjäningsfunktioner och hantering av hanterade SQL Server-instanser.

Utökat hotskydd för dina molnresurser i Azure Security Center

Azure Security Centers hotskydd möjliggör hotidentifiering för en stor mängd tjänster från IaaS-lager till PaaS-resurser i Azure som IoT och App Service och slutligen med lokala virtuella datorer. Och Azure Security Centers upptäckter kan nu förenklas till Microsofts SIEM-molnerbjudande – Azure Sentinel – för undersökning, hotidentifiering och korrelation med signaler från andra säkerhetslösningar.

Windows Server på Azure: Vi presenterar Windows Admin Center version 1910 GA

Microsofts kontinuerliga innovation ger kunderna bästa möjliga Windows Server-upplevelse med Azure och lokalt. Vi på Microsoft Ignite presenterar allmän tillgänglighet för Windows Admin Center version 1910. Bland höjdpunkterna finns integrering med Azure Security Center, enklare tillägg av lokala servermiljöer i Azure och en ny förhandsversion av funktioner i Prestandaövervakaren för att spåra och felsöka prestanda hos servrar och virtuella datorer.

Azure FarmBeats accelererar datadrivet lantbruk

Världens befolkning förväntas nå nästan 10 miljarder år 2050. Lantbrukare och andra matproducenter måste hitta sätt att odla och leverera större mängder näringsrik mat på ett hållbart sätt. Digital teknik skulle kunna hjälpa, men implementeringen är begränsad. För att accelerera datadrivet lantbruk sammanfogar Microsoft många års branschledande forskning till ett Azure-baserat erbjudande som heter FarmBeats.

Förhandsversion av Windows Virtual Desktop på Azure Stack Hub ger fler hybridmöjligheter

Dagens företag behöver både datasuveränitet och datatyngd. Microsoft presenterar en förhandsversion av WVD på Azure Stack Hub på Microsoft Ignite. Förhandsversionen bygger på hybridfunktionerna i Windows Virtual Desktop. I det är fullständigt anslutna scenariot stannar hanteringsplanen kvar i Azure, medan värdpoolerna som körs arbetsbelastningar stannar i Azure Stack Hub.

Avancerad datasäkerhet för SQL Server på virtuella Azure-datorer

Stark datasäkerhet är ett grundläggande attribut i Microsofts molntjänster. På Microsoft Ignite presenterar vi två viktiga säkerhetsförbättringar för SQL-databaser som körs på virtuella IaaS-datorer i en förhandsversion: Azure Security Centers stöd för sårbarhetsbedömning och avancerat hotskydd.

Azure Security Center förbättrar hanteringen av molnsäkerhetsstatus

Felkonfigureringar är den största risken med arbetsbelastningar i molnet. Med Azure Security Center får kunderna ett fågelperspektiv på sin Azure-miljö, vilket möjliggör kontinuerlig övervakning och förbättringar av säkerhetsstatusen. Microsoft presenterar säkerhetshanteringsförbättringar som förenklade säkerhetspoäng, stöd för anpassade principer i förhandsversion, ytterligare standarder för regelefterlevnad i förhandsversion och allmänt tillgänglighet för Quick Fix för många resurser.

Hotskydd för Azure Kubernetes Service

För att hjälpa kunder att utnyttja säkerhetsinsikter och metodtips bättre avslöjar Microsoft att Azure Security Center utökar stödet för hotskydd för Azure Kubernetes Service. De nya funktionerna finns nu i förhandsversionen. De innefattar kontinuerlig upptäckt av hanterade AKS-instanser inom Security Centers registrerade prenumerationer, objekt som kräver åtgärd för att hjälpa kunderna att underhålla bästa möjliga säkerhetsmetoder och värd- och klusterbaserad hotanalys.

Azure Cloud-databaser lanserar flexiblare inköpsalternativ för att maximera TCO

Vi presenterar flexiblare inköpsalternativ för våra relationsdatabaser och icke-relationella databaser för att erbjuda bästa möjliga värde för molnarbetsbelastningar, oavsett val av databas. Serverlös Azure SQL Database är nu allmänt tillgänglig. Serverlös Azure SQL Database erbjuds som en ny beräkningsnivå och gör prestandahanteringen enklare för databaser med oregelbunden användning och användning som är svår att förutse.

Azure Stack Edge: Nya formfaktorer och funktioner ger fler fördelar med gränsberäkning

Azure Stack Edge är en AI-aktiverad gränsberäkningsenhet med funktioner för nätverksdataöverföring. Den här molnhanterade enheten (maskinvara som tjänst) levereras med en inbyggd FPGA som möjliggör accelererad AI-inferens och har samma funktioner som en lagringsgateway. Microsoft presenterar förhandsversioner av nya funktioner och formfaktorer, vilket innebär att fördelarna med gränsberäkning kan utnyttjas både för helt nya program och befintliga program som baseras på virtuella datorer.

Azure Cloud-databaser: Investeringar i obegränsade prestanda och skalning

Att främja digital transformation beror alltmer på din förmåga att hantera stora mängder data och utnyttja dess potential. Vi är glada över att utöka den obegränsade databeståndet med allmän tillgänglighet för Azure Database for PostgreSQL Hyperscale. Hyperscale (som drivs av Citus Data-teknik) ger PostgreSQL-databasarbetsbelastningar skalning av höga prestanda genom att horisontellt skala en enda databas över hundratals noder för att leverera otroligt snabba prestanda och skalning.

Implementera säkerhet snabbare med Azure Security Center

På Microsoft Ignite presenterar vi förbättringar av Azure Security Center-plattformen som hjälper kunderna att leverera säkerhetsupptäckter för företag. Bland de nya funktionerna finns automatisering av arbetsflöde med Azure Logic Apps, avancerade integreringar för att ge stöd åt kontinuerlig export och förbättrad rapportering för aviseringar och rekommendationer.

Integrering

Med Azure Arc-aktiverad API Management kan organisationer hantera API:er i vilken miljö som helst

Microsoft lanserar Azure Arc-aktiverad API Management. Det finns nu i förhandsversion och hjälper organisationer att hantera API:er i vilken miljö som helst, däribland hybridmiljöer och molnöverskridande miljöer. Det består av en containerbaserad API-gateway som kan distribueras i alla miljöer, och användare kan hantera alla API:er inom Azure API Management-planen.

Sakernas Internet

Utveckla en gång och distribuera var som helst med Azure SQL Database Edge

Azure SQL Database Edge finns nu som förhandsversion. Att det är så enkelt att använda strömmande data, Time Series-analys och lagring med AI-funktioner i en container som tar upp lite utrymme underlättar vid gränsarkitektur och implementering. Användare kan utveckla sin app en enda gång och sedan distribuera den till valfritt ställe på gränsen, i datacentret och till Azure. Kunder kan ladda ned den i Azure-portalen i regioner där Azure IoT Edge är tillgängligt.

Med Azure Arc-aktiverad API Management kan organisationer hantera API:er i vilken miljö som helst

Microsoft lanserar Azure Arc-aktiverad API Management. Det finns nu i förhandsversion och hjälper organisationer att hantera API:er i vilken miljö som helst, däribland hybridmiljöer och molnöverskridande miljöer. Det består av en containerbaserad API-gateway som kan distribueras i alla miljöer, och användare kan hantera alla API:er inom Azure API Management-planen.

Azure FarmBeats accelererar datadrivet lantbruk

Världens befolkning förväntas nå nästan 10 miljarder år 2050. Lantbrukare och andra matproducenter måste hitta sätt att odla och leverera större mängder näringsrik mat på ett hållbart sätt. Digital teknik skulle kunna hjälpa, men implementeringen är begränsad. För att accelerera datadrivet lantbruk sammanfogar Microsoft många års branschledande forskning till ett Azure-baserat erbjudande som heter FarmBeats.

ML.NET 1.4 med öppen källkod gör maskininlärning mer åtkomlig för .NET-utvecklare

ML.NET är ett plattformsoberoende ramverk med öppen källkod som gör maskininlärning tillgängligt för .NET-utvecklare. I den senaste versionen ingår träning av bildklassificering med ML.NET-programgränssnittet (API), samt en API för relationsdatabasinläsare för läsning av data som används för träningsmodeller med ML.NET. En ny förhandsversion av tillägget Visual Studio Model Builder stöder träning av bildklassificering från ett grafiskt användargränssnitt.

Förhandsversion av expansion och nya samarbeten för autonoma system

Vi utökar den begränsade förhandsversionen av vår plattform för autonoma system och bjuder in fler utvecklare och tekniker för att testa plattformen, samt företagskunder och partner som är intresserade av att skapa intelligenta system som används i verkligheten med tillförlitlig autonomi. Vi maskininlärning kan tekniker med små eller inga kunskaper inom dataforskningen ange önskade resultat eller beteenden med plattformen.

Accelererar livscykeln för maskininlärning

Tjuvkika på de nya funktionerna i Azure Machine Learning som gör det enklare att skapa, träna upp och distribuera maskininlärningsmodeller.  Bland de nya funktionerna finns ML-designer, automatiska ML-förbättringar och inbyggda notebook-filer som hjälper kunder på alla kunskapsnivåer att skapa och distribuera modeller med Python och nu även R.  Med de nya MLOPs-funktionerna kan kunder accelerera den fullständiga livscykeln för maskininlärning.

Hantering och styrning

På begäran-prissättning och integrering av Azure Monitor Log Analytics för Azure Red Hat OpenShift 

Med ett nytt timpris för Azure Red Hat OpenShift kan kunderna nu skapa kluster utan att binda sig till reserverade instanser ett helt år i förväg. I förhandsversionen integreras dessutom nu Azure Red Hat OpenShift-kluster med Azure Monitor Log Analytics, vilket innebär att kunder kan visa sina program och klusterloggar på en integrerad plattform. 

Azure Monitor: Nätverksinsikter och snabbare bearbetning i Trafikanalys

Med Azure Monitor kan kunder diagnostisera problem, visa mått samt aktivera eller inaktivera loggar för resurser i ett virtuellt Azure-nätverk. På Microsoft Ignite presenterar Microsoft två förbättringar. Nätverksinsikter, i förhandsversion, är en enda konsol som tillhandahåller hälsoinformation och andra data i resurser för kundnätverk i molnet. Trafikanalys, en befintlig lösning, erbjuder nu snabbare insikter genom att bearbeta data i 10-minutersintervaller.

Azure Arc: Utökad Azure-hantering och -säkerhet i vilken infrastruktur som helst

Företag möter allt komplexare miljöer, inklusive tusentals appar, mångskiftande maskinvara och infrastruktur och flera moln. Kunderna måste möjliggöra innovation och smidighet för utvecklare, hantera olikartade miljöer i stor skala och garantera integrerad säkerhet. Med Azure Arc kan Azure-tjänster användas överallt, vilket medför att Azure-hantering kan användas i alla infrastrukturer för enhetlig hantering, styrning och kontroll i moln, datacenter och gränsenheter.

Nya avancerade funktioner gör Azure-styrningen enklare

Microsoft strävar efter att leverera avancerade styrningsfunktioner i Azure och kontinuerligt förbättra funktionerna utifrån kundernas feedback. På Microsoft Ignite presenterar Microsoft nya funktioner som gör styrningen enklare på Azure, däribland den offentliga förhandsversionen av Azure Kubernetes Service (AKS) Engine och nyckelvalvsprincipen, anpassat RBAC-stöd för MG, prenumerationstaggning och Azure Cost Management för partner på MCA.

Azure Monitor för containrar: Förhandsversion av hybridövervakning, stöd för Prometheus nu allmänt tillgängligt

Det är viktigt att du övervakar containrarna, särskilt när du kör ett produktionskluster i skala med flera program. Azure Monitor för containrar har utformats för att övervaka prestanda för arbetsbelastningar med containrar, som antingen distribueras till Azure Container Instances eller hanterade Kubernetes-kluster i AKS. På Microsoft Ignite presenterar Microsoft två nya funktioner för Azure Monitor för containrar: hybridövervakning och stöd för Prometheus.

Mobilt

Visual Studio 2019,version 16.4 Förhandsversion 3 

Den senaste förhandsversionen av Visual Studio 2019-versionen 16.4 är nu tillgänglig och innehåller förbättringar för apputveckling med containrar, CMake-projektvägledning och kodanalys med C++ och lodrät layout för dokumentflikar. Utöver andra förbättringar och felkorrigeringar för allmänna prestanda ger förhandsversionen utvecklare tidig åtkomst till de senaste funktionerna och förbättringarna som ännu inte är tillgängliga på den huvudsakliga versionskanalen.

Visual Studio Online: Åtkomst var som helst för ökad produktivitet för utvecklare

Visual Studio Online sammanför Visual Studio, molnvärdbaserade utvecklarmiljöer och ett webbaserat redigeringsprogram som går att komma åt varifrån som helst för att hjälpa utvecklare att bli produktivare än någonsin.   Visual Studio Onlines molnbaserade miljöer, samt stöd för tillägg för Visual Studio Code och webbgränssnittet, finns nu i förhandsversion.

Med Azure Arc-aktiverad API Management kan organisationer hantera API:er i vilken miljö som helst

Microsoft lanserar Azure Arc-aktiverad API Management. Det finns nu i förhandsversion och hjälper organisationer att hantera API:er i vilken miljö som helst, däribland hybridmiljöer och molnöverskridande miljöer. Det består av en containerbaserad API-gateway som kan distribueras i alla miljöer, och användare kan hantera alla API:er inom Azure API Management-planen.

ML.NET 1.4 med öppen källkod gör maskininlärning mer åtkomlig för .NET-utvecklare

ML.NET är ett plattformsoberoende ramverk med öppen källkod som gör maskininlärning tillgängligt för .NET-utvecklare. I den senaste versionen ingår träning av bildklassificering med ML.NET-programgränssnittet (API), samt en API för relationsdatabasinläsare för läsning av data som används för träningsmodeller med ML.NET. En ny förhandsversion av tillägget Visual Studio Model Builder stöder träning av bildklassificering från ett grafiskt användargränssnitt.

Nätverk

Azure Bastion: En fullständigt hanterad PaaS-tjänst som ger säker åtkomst till virtuella datorer, nu allmänt tillgänglig

Kunder som ansluter till arbetsbelastningar och virtuella datorer på privata nätverk utsätts för ökade säkerhetsrisker. Det är svårare att hantera och skydda nätverkstillgångar som exponeras för det offentliga internet via Remote Desktop Protocol och Secure Shell. Microsoft presenterar allmänt tillgänglighet för Azure Bastion, en fullständigt hanterad PaaS-tjänst som tillhandahåller smidig och säker RDP- och SSH-åtkomst till virtuella datorer direkt via Azure-portalen.

Konfigurera och styr trafik centralt med Azure Firewall Manager

kunder kan centralt styra och logga alla sina trafikflöden med en DevOps-metod. Microsoft presenterar Azure Firewall Manager, en ny tjänst som nu finns i förhandsversion, som förser företagskunder med ett enda fönster för att centralt konfigurera flera Azure Firewall-instanser i en arkitektur med hubb och ekrar.

Azure Peering Service: Optimera och framtidssäkra anslutningen till Microsofts SaaS-tjänster

Vi presenterar förhandsversionen av Azure Peering Service på Microsoft Ignite. Det är en lösning för kunder som letar efter en nätverksstrategi av typen ”internet-first” när de använder SaaS-tjänster som Office 365 och andra SaaS-tjänster som körs på Azure. Via samarbetet med tjänstleverantörerna får kunderna bästa möjliga internettrafikroutning för optimala och framtidssäkra anslutningsmöjligheter till Microsoft.

Säkerhet

Nya Azure-SDK:er innebär ett steg mot enhetliga standarduppsättningar 

En ny uppsättning Software Development Kits (SDK:er) för Azure Storage och Azure Key Vault finns nu tillgänglig. Det här är Microsofts första steg mot att tillämpa en ny uppsättning standarder för Azure SDK. De bygger på en gemensam kärna som gör det enkelt att använda Azure-tjänster, med fokus på konsekvens, igenkänning och språkstruktur.

Utökat hotskydd för dina molnresurser i Azure Security Center

Azure Security Centers hotskydd möjliggör hotidentifiering för en stor mängd tjänster från IaaS-lager till PaaS-resurser i Azure som IoT och App Service och slutligen med lokala virtuella datorer. Och Azure Security Centers upptäckter kan nu förenklas till Microsofts SIEM-molnerbjudande – Azure Sentinel – för undersökning, hotidentifiering och korrelation med signaler från andra säkerhetslösningar.

Windows Server på Azure: Vi presenterar Windows Admin Center version 1910 GA

Microsofts kontinuerliga innovation ger kunderna bästa möjliga Windows Server-upplevelse med Azure och lokalt. Vi på Microsoft Ignite presenterar allmän tillgänglighet för Windows Admin Center version 1910. Bland höjdpunkterna finns integrering med Azure Security Center, enklare tillägg av lokala servermiljöer i Azure och en ny förhandsversion av funktioner i Prestandaövervakaren för att spåra och felsöka prestanda hos servrar och virtuella datorer.

Avancerad datasäkerhet för SQL Server på virtuella Azure-datorer

Stark datasäkerhet är ett grundläggande attribut i Microsofts molntjänster. På Microsoft Ignite presenterar vi två viktiga säkerhetsförbättringar för SQL-databaser som körs på virtuella IaaS-datorer i en förhandsversion: Azure Security Centers stöd för sårbarhetsbedömning och avancerat hotskydd.

Azure Security Center förbättrar hanteringen av molnsäkerhetsstatus

Felkonfigureringar är den största risken med arbetsbelastningar i molnet. Med Azure Security Center får kunderna ett fågelperspektiv på sin Azure-miljö, vilket möjliggör kontinuerlig övervakning och förbättringar av säkerhetsstatusen. Microsoft presenterar säkerhetshanteringsförbättringar som förenklade säkerhetspoäng, stöd för anpassade principer i förhandsversion, ytterligare standarder för regelefterlevnad i förhandsversion och allmänt tillgänglighet för Quick Fix för många resurser.

Hotskydd för Azure Kubernetes Service

För att hjälpa kunder att utnyttja säkerhetsinsikter och metodtips bättre avslöjar Microsoft att Azure Security Center utökar stödet för hotskydd för Azure Kubernetes Service. De nya funktionerna finns nu i förhandsversionen. De innefattar kontinuerlig upptäckt av hanterade AKS-instanser inom Security Centers registrerade prenumerationer, objekt som kräver åtgärd för att hjälpa kunderna att underhålla bästa möjliga säkerhetsmetoder och värd- och klusterbaserad hotanalys.

Implementera säkerhet snabbare med Azure Security Center

På Microsoft Ignite presenterar vi förbättringar av Azure Security Center-plattformen som hjälper kunderna att leverera säkerhetsupptäckter för företag. Bland de nya funktionerna finns automatisering av arbetsflöde med Azure Logic Apps, avancerade integreringar för att ge stöd åt kontinuerlig export och förbättrad rapportering för aviseringar och rekommendationer.

Storage

Azure HPC Cache: Ger organisationer möjligheter att köra arbetsbelastningar med höga prestanda enklare

Enterprise-organisationer med arbetsbelastningar med höga prestanda behöver bättre åtkomst till stora datamängder som lagras i lokal nätverksansluten lagring och i Azure. Microsoft presenterar allmänt tillgänglighet för tjänsten Azure HPC Cache, ett nytt erbjudande som ger organisationer möjlighet att köra stora, komplexa arbetsbelastningar med höga prestanda enklare i Azure.

Webb

Förhandsversion av Azure Spring Cloud

Java-utvecklare som bygger Spring-baserade program använder ofta Spring Boot för att snabbt komma igång med minsta möjliga konfiguration, och Spring Cloud för att skapa mikrotjänster som är elastiska, tillförlitliga och koordinerade. Vi på Microsoft Ignite presenterar förhandsversionen av Azure Spring Cloud, en fullständigt hanterad Spring Cloud-tjänst som utvecklats och drivs i samarbete med Pivotal.

Med Azure Arc-aktiverad API Management kan organisationer hantera API:er i vilken miljö som helst

Microsoft lanserar Azure Arc-aktiverad API Management. Det finns nu i förhandsversion och hjälper organisationer att hantera API:er i vilken miljö som helst, däribland hybridmiljöer och molnöverskridande miljöer. Det består av en containerbaserad API-gateway som kan distribueras i alla miljöer, och användare kan hantera alla API:er inom Azure API Management-planen.

Windows Virtual Desktop

Förhandsversion av Windows Virtual Desktop på Azure Stack Hub ger fler hybridmöjligheter

Dagens företag behöver både datasuveränitet och datatyngd. Microsoft presenterar en förhandsversion av WVD på Azure Stack Hub på Microsoft Ignite. Förhandsversionen bygger på hybridfunktionerna i Windows Virtual Desktop. I det är fullständigt anslutna scenariot stannar hanteringsplanen kvar i Azure, medan värdpoolerna som körs arbetsbelastningar stannar i Azure Stack Hub.

Titta på de populäraste sessionerna från Microsoft Ignite

Se hur kunderna innoverar med Azure

Spotify
Lufthansa
Unilever
OLA
Cemex
Bosch
Chipotle
The Atlantic
Asos
SAP

Utveckla dina molnfärdigheter med Microsoft Learn

Bemästra huvudkoncepten i egen takt och efter ditt eget schema. Oavsett om du har 15 minuter eller en timme över kan du utveckla praktiska färdigheter med hjälp av en interaktiv utbildning som även förbereder dig inför branscherkända Microsoft-certifieringar.

Skapa ett kostnadsfritt Azure-konto i dag

  • Kostnadsfria tjänster i 12 månader – omfattar 12 Azure Cognitive Services-tjänster som t.ex. Visuellt innehåll, Content Moderator, Translator Text, Avvikelseidentifiering, Formigenkänning, Ansiktsigenkänning och Handskriftsigenkänning
  • Kredit på $200 för att utforska valfri Azure-tjänst i 30 dagar
  • Fler än 25 tjänster som alltid är kostnadsfria, t.ex. serverlösa funktioner, containrar och artificiell intelligens