Microsoft Azure Förenade Arabemiraten

Uppnå global räckvidd med lokal närvaro via de första Azure-regionerna i Mellanöstern

Därför bör du välja Azure Förenade Arabemiraten

Prestanda och flexibilitet på företagsnivå med lokal datahemvist

Skapa innovation kostnadseffektivt med en mångsidig infrastruktur och en växande uppsättning integrerade moln- och datatjänster som levereras lokalt från Azure-regionerna i Förenade Arabemiraten. Läs mer om datahemvist i Microsofts molntjänster.

Arbeta med en betrodd partner

Påskynda den digitala omvandlingen med förtroende. Microsoft tillhandahåller gedigen expertis inom dataskydd, säkerhet och sekretess. Varje nytt datacenter uppfyller Microsofts principer för betrodda moln när de kopplas till en av de största molninfrastrukturerna i världen. Azure betjänar fler än en miljard kunder och 20 miljoner företag.

Regionalt kopplade datacenter

Med Microsoft Cloud i UAE kan kunder uppfylla lokala krav gällande datahemvist inom Förenade Arabemiraten. Dessutom ger replikering av sådana data mellan flera datacenter tillförlitligt skydd för affärskontinuitet.

Efterlevnad som du kan lita på

Microsoft arbetar enligt de högsta nivåerna av transparens samt efterlevnad med standarder och regler. I syfte att hjälpa organisationer att uppfylla nationella, regionala och branschspecifika krav som styr insamling och användning av enskilda personers data tillhandahåller vi den mest omfattande uppsättningen efterlevnadserbjudanden (däribland certifieringar och attesteringar) av alla molntjänstleverantörer. Detta inbegriper världens första riktlinjer för molnsekretess, ISO/IEC 27018.

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure

Registrera dig för en kostnadsfri molnmigreringsutvärdering

Är molnbaserad databehandling nytt för dig?

Frågor?

Vi hjälper gärna till.