Microsoft Azure Schweiz

Tillförlitlig och säker datahemvist i Schweiz
Dina data. Dina lösningar. Lokalt moln. Global skala.

Microsofts molntjänster – levereras från Schweiz

I Schweiz, där Microsoft har verkat i 30 år, är Azure nu tillgängligt från de nya molndatacenterregionerna i Zürich och Genève. Över 30 utvalda tidiga användare, både kunder och partnerorganisationer, använder redan Azure-tjänsterna. Microsoft hjälper schweiziska organisationer att börja använda molntjänster för bättre effektivitet, innovationsutveckling och högre produktivitet. Azure väntas bli tillgängligt för alla kunder under de närmaste månaderna. Fler kunder som vill ha tidig tillgång utvärderas från fall till fall.

Eliminera hindren för att börja använda molnet lokalt

Med 54 regioner har Azure fler globala regioner än någon annan molnleverantör – och erbjuder den skala som behövs för att föra program närmare användare världen över. Detta bevarar dataplaceringen och ger kunderna omfattande alternativ för efterlevnad och återhämtning. Med tillgängligheten hos två regionalt kopplade datacenter i Schweiz kan ekonomiska tjänster och andra reglerade branscher i Schweiz påskynda den digitala omvandlingen till molnet med unika tjänster som är anpassade efter just deras behov.

Främja innovationen och uppfinn med nyskapande idéer som grund

Kontinuerlig innovation från Microsoft ger stöd till din utveckling i dag och dina produktidéer inför framtiden. Tack vare åtagandet om öppen källkod och stöd för alla språk och ramverk kan du skapa som du vill och distribuera var som helst. Lokalt, i molnet och vid gränsen – vi möter dig där du befinner dig. Integrera och hantera dina miljöer med tjänster som utformats för hybridmoln.

Känn förtroende för ditt moln

Få säkerhet från grunden och proaktiv efterlevnad som stora bolag, myndigheter och nystartade företag förlitar sig på. Microsoft Azure är branschledande med över 90 efterlevnadserbjudanden och ett strikt sekretessåtagande. Azure Schweiz uppfyller alla relevanta sekretess- och efterlevnadscertifieringar, däribland ISO/IEC 27018 för skydd av personuppgifter i molnet, EU/US och Swiss-US Privacy Shield, SOC 1-3, ISO 27001 och andra, samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure

Komma igång med Azure Schweiz

Är molnbaserad databehandling i Schweiz nytt för dig?

Börja här

Frågor?

Vi hjälper gärna till.

Kontakta oss