Microsoft Azure Sydafrika

Levererar moln i global skala till hela Afrika

Prestanda och flexibilitet på företagsnivå som levereras lokalt

Driv på innovation kostnadseffektivt med en växande samling integrerade lösningar för att uppfylla programmets eller företagets behov.

Global skala med lokal närvaro

Azure ansluter företag till ett globalt moln med lokala tjänster som bidrar till att påskynda nya investeringar, teknikåtkomst och innovation. Våra nya datacenterregioner Johannesburg och Kapstaden kommer att ansluta sig till 54 Azure-datacenterregioner med över 130 gränsnodsplatser och 70 000 miles (cirka 11 000 mil) långa system med fiber- and undervattenskablar.

Utforska Azures globala nätverk

Efterlevnad som du kan lita på

Microsoft åtar sig att skapa säkerhet och efterlevnad i sina erbjudanden från grunden. Azure Sydafrika uppfyller relevanta sekretesscertifieringar, däribland ISO/IEC 27018 för skydd av personuppgifter i molnet, EU/US Privacy Shield och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om våra principer för tillförlitliga moln i Microsoft Trust Center.

Är molnbaserad databehandling nytt för dig?

Ta reda på mer

Frågor?

Vi hjälper gärna till

Kom igång

Kom igång med Azure Sydafrika