Microsoft Azure Norge

Dina data. Dina lösningar. Lokalt moln. Global skala.

Microsofts molntjänster – levereras från Norge

I Norge är Azure nu tillgängligt från de nya molndatacenterregionerna i Oslo och Stavanger. Microsoft hjälper norska organisationer att börja använda molntjänster för bättre effektivitet, innovationsutveckling och högre produktivitet.

Läs mer om Azures globala infrastruktur

Prestanda, flexibilitet och lokal datalagring i Norge

Främja innovation på ett kostnadseffektivt sätt med en växande samling integrerade moln- och datatjänster i Norge. Azure levererar bland annat produkter och tjänster för analys, virtuella datorer, databaser, mobilitet, media, nätverk, lagring och webbprogram.

Regionalt kopplade datacenter

Azure Norge hjälper kunder att uppfylla lokala datalagringskrav genom att placera kunddata i regionala länkade datacenter i Norge. Replikering av data mellan flera datacenter bidrar till att skydda data och säkerställer affärskontinuitet.

Läs mer

Efterlevnad som du kan lita på

Microsoft har flera årtionden av erfarenhet inom datasäkerhet, datasekretess och efterlevnad av komplexa regelverk. Vi uppfyller kraven i EU-U.S. Privacy Shield och EU:s standardklausuler samt GDPR (allmän dataskyddsförordning) i alla våra molntjänster, med samma garantier i våra avtalsåtaganden.

Microsoft Säkerhetscenter

Equinor

"This rapid digital development creates new opportunities, and this partnership enables us to deliver more secure, safe, and efficient operations, and better protect the planet through a new era of innovation made possible through the intelligence and global scale of the Microsoft cloud."

Jannicke Nilsson, Executive Vice President och Chief Operating Officer, Equinor

Kom igång

Kom igång med Azure Norge

Är molnbaserad databehandling nytt för dig?

Ta reda på mer

Frågor?

Vi hjälper gärna till.