Microsoft Azure Tyskland

Verksamhetskritiska arbetsbelastningar till ett säkert, enskilt moln som uppfyller alla myndighetskrav

  • Alla kunddata och relaterad maskinvara finns i Tyskland
  • Utformat för att möta strikta krav från Europeiska unionen (EU)
  • Kontrollerat av en tysk dataförvaltning
  • Tillämpligt för företag som gör affärer i EU/EFTA och Storbritannien

Har du redan ett Azure-konto? Tjänsterna från Azure Germany kräver ett separat konto med en egen prissättning.

Logga in på Azure Germany

Tyska datacenter

Alla kunddata och nödvändiga stödsystem finns i de tyska datacentren

Strikt dataskydd

Utformad för att tillgodose de striktaste dataskyddskraven och certifieringarna inom EU

Tysk dataförvaltning

Kontrollerar fysisk och logisk åtkomst till kunddata enligt tysk lag

Varför Azure Tyskland?

Vi erbjuder Azure-tjänster i hela Europa från flera globala datacenter, och Azure Tyskland är ett differentierat alternativ med separata konton och priser. Det ger våra branschledande tjänster från tyska datacenter, med dataplacering i Tyskland, och strikt dataåtkomst och kontrollåtgärder via en unik modell för dataförvaltare som styrs av tysk lag. I och med de huvudsakliga skillnaderna mellan Azure Tyskland och andra regioner måste du tänka på följande:

Behov av dataplacering och landsbaserad placering
Offentlig sektor eller begränsad av branschkrav
Efterlevnadskrav
Behörighet, med verksamhet i EU/EFTA och Storbritannien
Plats för din organisation och dina kunder
Att tänka på gällande kostnad och budget