Hoppa över navigering

Microsoft Azure Germany

Flytta verksamhetskritiska arbetsbelastningar till ett säkert, enskilt moln som uppfyller alla myndighetskrav

  • Alla kunddata och relaterad maskinvara finns i Tyskland
  • Utformat för att möta strikta krav från Europeiska unionen (EU)
  • Kontrollerat av en tysk dataförvaltning
  • Tillgängligt för företag som gör affärer i EU/EFTA och Storbritannien
Kostnadsfritt Azure Germany-konto

Har du redan ett Azure-konto? Tjänsterna från Azure Germany kräver ett separat konto med en egen prissättning.

Logga in på Azure Germany

Tyska datacenter

Alla kunddata och nödvändiga stödsystem finns i de tyska datacentren

Strikt dataskydd

Utformad för att tillgodose de striktaste dataskyddskraven och certifieringarna inom EU

Tysk dataförvaltning

Kontrollerar fysisk och logisk åtkomst till kunddata enligt tysk lag

Varför ska du välja Azure Tyskland?

Vi erbjuder Azure-tjänster i hela Europa från flera globala datacenter, och Azure Tyskland är ett differentierat alternativ med separata konton och priser. Det ger våra branschledande tjänster från tyska datacenter, med dataplacering i Tyskland, och strikt dataåtkomst och kontrollåtgärder via en unik modell för dataförvaltare som styrs av tysk lag. Ditt val mellan Azure Tyskland och övriga Azure-regioner bör grundas på att:

Behov av dataplacering och landsbaserad placering
Offentlig sektor eller begränsad av branschkrav
Efterlevnadskrav
Behörighet, med verksamhet i EU/EFTA och Storbritannien
Plats för din organisation och dina kunder
Att tänka på gällande kostnad och budget

Molnbaserad databehandling byggt för Tyskland och EU/EFTA

Nu kan företag som gör affärer i EU/EFTA och Storbritannien bättre dra nytta av molnbaserad databehandling. Azure Tyskland är en isolerad Azure-instans i Tyskland som är oberoende av offentliga moln.

  • Alla kunddata, relaterade program och all maskinvara finns i Tyskland
  • Bättre verksamhetskontinuitet med geo-replikering mellan datacenter i Tyskland
  • Säkra datacenter med övervakning dygnet runt, alla dagar i veckan

Strikta dataåtkomst- och kontrollåtgärder

En oberoende dataförvaltning kontrollerar åtkomsten till alla kunddata i Azure Germany-datacentren. T-Systems International GmbH är en filial av Deutsche Telekom och en erfaren, respekterad IT-leverantör bolagiserad i Tyskland. Filialen fungerar som en förvaltning som skyddar utlämning av data till tredje parter. Undantag görs endast enligt kundernas egna instruktioner eller när det krävs i enlighet med tysk lag. Inte ens Microsoft har åtkomst till kunddata eller datacentren utan godkännande och kontroll av den tyska dataförvaltningen.

Efterlevnad som du kan lita på

Azure Tyskland har ett åtagande att upprätthålla strikta dataskyddsåtgärder så att organisationer kan lagra och hantera kunddata i enlighet med såväl gällande tyska lagar och föreskrifter som internationell standard. Ytterligare efterlevnadsstandarder och kontroller som tar hänsyn till den tyska dataförvaltningens unika roll och som kommer att granskas löpande.

Efterlevnad för Microsoft Säkerhetscenter

Azure Germany-tjänster och lösningar

Vi tillhandahåller agilitet, samarbetsverktyg och tillgång till analyser och statistik som underlättar det förändringsarbete som du vill driva. Tack vare Azure Germany kan du på ett kostnadseffektivt sätt modernisera hela infrastrukturen (eller delar av den) utan de stora kapitalinvesteringar som ett nytt datacenter medför. Dessutom kan du utveckla och testa dina Linux-komponenter och komponenter med öppen källkod i Azure och sedan gå över till molnet när du själv vill med hjälp av ett stort utbud av tillgängliga tjänster (fler tjänster kommer även att läggas till i framtiden). Använd virtuella Windows- och Linux-datorer, plattformstjänster som Azure Active Directory och Azure SQL Database samt programplattformar som t.ex. .NET, JAVA och LAMP.

Tillgänglighet för Azure-tjänster per region

E-bok om hantering av hybridmoln

Håll dig uppdaterad med Azure Germany-teambloggen

Är molnbaserad databehandling nytt för dig?

Då har du kommit till rätt plats. Molnbaserad databehandling förändrar organisationers möjligheter att svara snabbt och att vara ansvariga och flexibla. Azure Germany erbjuder dessutom ytterligare säkerhet, sekretess och efterlevnad som krävs av EU/EFTA-organisationer. Så här kommer du igång.

Vad är molnbaserad databehandling?

Hitta en partner

En fullständig molnbaserad databehandlingslösning inom EU

Hjälp alla att bli mer effektiva med en storskalig EU-molnlösning som inkluderar Azure Germany. De bekanta produktivitets- och företagsprogramverktygen i Office 365 Germany och hanterings- och engagemangstjänster som drivs av Dynamics Germany kommer inom kort. Bygg en egen lösning eller välj någon av våra erfarna partner som har ett stort utbud av specialbyggda lösningar som uppfyller de krav som ställs av EU/EFTA-organisationer.

Microsoft Cloud Germany