Datacenter Community Development

Investera i människor och utveckla samarbetet

Hör var Microsoft-ledare har att säga om utveckling av lokala samhällen där våra datacenter finns

Samhällsengagemang är viktigt i Microsofts uppdrag

Microsoft stöder de lokala samhällen där våra datacenter finns. Med initiativet Datacenter Community Development arbetar vi för att skapa lokala partnersamarbeten som ger ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Arbetet är en del av Microsofts målsättning att ge alla enskilda personer och alla organisationer möjlighet att nå längre.

Community Empowerment Fund

Initiativet Datacenter Community Development sponsrar Community Empowerment Fund som stöd till ideella organisationer och samhällsprojekt. Med en transformativ metod som uppmuntrar samarbete mellan bidragsgivare och mottagare samarbetar vi med lokala myndigheter och grupper för att identifiera de behov och prioriteter som finns lokalt.

Läs om hur fonden hjälper härbärgen för ungdomar (Youth Emergency Shelter Services) i Des Moines i Iowa, USA

Se hur YESS använder Azure och andra molntjänster från Microsoft i sitt arbete

Utveckling av arbetsstyrkan

Inom ramen för detta initiativ etablerar vi globala utvecklingsprogram, upplevelser och utbildningsmöjligheter för lokalbor och anställda på våra datacenter.

I samarbete med högre utbildningsinstitutioner, branschledare, organisationer inom offentlig sektor, ideella organisationer och samhällsorganisationer utvecklar vi och sponsrar IT-utbildning för den lokala arbetsstyrkan med karriärmöjligheter på Microsofts datacenter för en del studenter.

Läs om Microsoft Datacenter Academy som började i Southside i Virginia, USA

Community Broadband

Detta initiativ är en förlängning av Microsofts strategi för bredband på landsbygden, och det fokuserar på att ge tillgång till en prisvärd och tillförlitlig bredbandstjänst med hög hastighet där våra datacenter finns. Vi samarbetar med utrustningsleverantörer, lokala tjänstleverantörer, lokala internettjänstleverantörer och andra intressenter för att identifiera och leverera de mest effektiva lösningarna. Vi samarbetar också med samhällsgrupper och folkvalda politiker och representanter för att införa bredbandsteknik som ger sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Se arbetet med bredbandsinitiativ i Boydton i Virginia, USA

Miljömässig hållbarhet i samhället

Genom lokalt engagemang identifierar vi de största miljöutmaningarna lokalt vid datacentren och sponsrar strategiska projekt för att arbeta med dem. På detta sätt bidrar vi till att skapa lokala partnersamarbeten som stärker gemenskapen och skapar hållbara och varaktiga lösningar.

Projekt som vi sponsrar är bland annat utveckling av förnybara lokala energikällor, förbättring av luftkvaliteten, tillgång till färskvattenresurser och förbättrad biologisk mångfald.

SSE Airtricity och Microsoft samarbetar med energi- och utbildningsprojekt