Hoppa över navigering

Datacenter Community Development

Investera i människor och utveckla samarbetet. Hör samhällsrepresentanter och Microsoft-ledare berätta varför det är viktigt med utveckling av lokala samhällen där våra datacenter finns.

Samhällsengagemang är viktigt i vårt uppdrag

Vi arbetar med att bygga upp förtroende och transparens i de samhällen där våra datacenter finns så att alla människor och organisationer i världen ska få möjlighet att uppnå mer. Genom initiativet Datacenter Community Development samarbetar vi med lokalsamhället för att främja social, miljömässig och inkluderande ekonomisk utveckling. Vi hjälper bland annat till med personalutveckling, kompetensutbildning och bredbandsutbyggnad.

Investering i lokala initiativ

Community Empowerment Fund hjälper lokala ideella organisationer att åtgärda de saker som de prioriterar högst. Det kan till exempel handla om investeringar i projekt för att bygga ledarskap, sammankoppla lokala organisationer och skapa lösningar för miljömässig hållbarhet, personalutbildning, ungdomsutveckling, digital omvandling och samhällsbredband.

Fokus på partnerskap: COMEA House, Cheyenne

Se hur COMEA House ger hemlösa män, kvinnor och barn i Laramie County, Wyoming en säker plats att sova på, mat och annat med stöd från Microsoft.

En positiv effekt på lokalsamhället

Se hur den svenska fotbollsklubben Sandvikens IF och Microsoft samarbetar med uppsökande verksamhet och utbildning för att hjälpa flyktingar att få en bra start i sitt nya land.

Tar itu med utmaningar på miljöområdet

Genom initiativet Datacenter Community Environmental Sustainability hjälper Microsoft lokala samhällen att förbättra luftkvaliteten, minska utsläppen, binda koldioxid, minska konkurrensen om vattenresurser och minska avfallsmängderna.

Mer information om Azure och hållbarhet

Sponsring av personalutveckling

Microsoft samarbetar med utbildningsinstitutioner och samhällsorganisationer för att alla medborgare och organisationer i de samhällen där våra datacenter finns ska få tillgång till ekonomiska möjligheter genom teknisk utbildning och karriärvägar. Vi strävar efter att bemanna våra datacenter med lokala talanger och ge våra medarbetare möjlighet att göra karriär inom företaget.

Överbryggar bredbandsklyftan

To empower communities to thrive in the digital economy, Microsoft partners with local groups, equipment suppliers, utility companies, and other stakeholders to help implement accessible, sustainable broadband solutions.