Hoppa över navigering

Kom igång med Azure-regionerna i Australien, centrala

Det uppdragskritiska molnet för australiensiska och nyzeeländska myndigheter och organisationer för viktig, nationell infrastruktur

Påskynda den digitala omvandlingen

Att migrera uppdragskritiska arbetsbelastningar till molnet är ett stort beslut. Lär dig hur Azure-regionerna Australien, centrala har utformats för att uppfylla dina svåraste krav och hjälpa dig att modernisera på dina egna villkor.

Utforska

Alla moln är inte skapade på samma sätt

Modernisera uppdragskritiska program och öka hastigheten i molnövergången med specifikt utformad funktioner för säkerhet, återhämtning, samplacering och anslutning. Microsoft kan i partnerskap med Canberra Data Centres leverera unika molnregioner som skräddarsytts för behoven hos australiensiska och nyzeeländska myndigheter och kommersiella organisationer för viktig, nationell infrastruktur.

Läs dokumentet

Förstå din behörighet

Azure-regionerna i Australien, centrala har utformats för uppdragskritiska behov hos myndigheter i Australien och Nya Zeeland, organisationer för viktig, nationell infrastruktur samt deras leverantörer. Vi räknar viktig infrastruktur enligt följande definition för australiensiska federala, statliga och territoriella myndigheter:

“Those physical facilities, operations, supply chains, information technologies, and communication networks, which, if destroyed, degraded, or rendered unavailable for an extended period, would significantly impact on the social or economic well-being of the nation or affect capability to maintain continuity in the operation of government, public safety, public health, and the conduct of national defense and national security.”
(Australienska myndigheters återhämtningsstrategi för viktig infrastruktur)

Tio huvudsakliga sektorer för myndigheter och viktig infrastruktur i Australien och Nya Zeeland omfattar:

Bank och ekonomi
Banker, finansiella institutioner och försäkringsinstitutioner samt finansiella tillsynsorgan.
Kommunikationer
Telekom, sändning, internationell sjökabel och postsektorer samt kommunikationsfunktioner från relevanta federala, statliga och territoriella organ.
Samhällsservice
Kraftverk, energileverantörer och -distributörer. Ägare och operatörer av stora australiska vattenbolag, inklusive rening, distribution och sanering.
Livsmedel
Ägare och operatörer av infrastruktur i livsmedelskedjan, inklusive framställning, distribution och försäljning av livsmedel.
Hälsa
Anläggningar och tjänster som understödjer folkhälsa, inklusive sjukhus, kliniker, larmutryckning och distribution av medicinsk utrustning, samt funktioner för folkhälsa på relevanta federala, statliga och territoriella organ.
Transport
Ägare och operatörer av flygbolag, flygplatser, hamnar, fraktbolag, bussar, tåg, spårvagn, lastbilar och fraktspeditörer samt federala, statliga och territoriella organ som hanterar offentlig transport.
Rymd
Organisationer som tillhandahåller viktiga tjänster för att driva rymdbaserade system och tekniker, som satelliter.
Federal och statlig myndighet
Organ som upprätthåller myndighetskontinuitet och -verksamhet, inklusive lagstiftande funktioner, sociala tjänster, larmtjänster, central administration och andra grundläggande myndighetsfunktioner.
Allmän säkerhet och ordning
Federala och statliga myndighetsorgan inom polis, rättsväsende och kriminalvård.
Försvar, nationell säkerhet och underrättelsetjänst
Federala myndighetsorgan som ansvarar för nationell säkerhet, nationellt försvar samt inrikes och utrikes underrättelsetjänst.

Kunder i Australien och Nya Zeeland inom de här sektorerna och deras leverantörer kan begära en prenumeration inom Azure-regionerna Australien, centrala.

Har du frågor?

Vi tillhandahåller gärna mer information om tillgängliga tjänster, säkerhetsfunktioner och kontroller – och om hur Azure-regionen Australien, centrala kan lösa dina uppdragskritiska behov.