Hoppa över navigering

Skapa en webbapp

Välj en distributionsplattform

Distribuera en ASP.NET-webbapp via Azure med Visual Studio

Skapa en ny Java-webbapp och kör den på Tomcat eller Jetty via Azure

Distribuera en Express Node.js-webbapp via Azure med kommandoraden

Skapa en Python-webbapp med MySQL och distribuera den via Azure med Visual Studio

Distribuera och konfigurera en Laravel-webbapp via Azure med kommandoraden