Hoppa över navigering

Skapa en webbapp

Välj en distributionsplattform

Distribuera en ASP.NET-webbapp via Azure med Visual Studio
Skapa en ny Java-webbapp och kör den på Tomcat eller Jetty via Azure
Distribuera en Express Node.js-webbapp via Azure med kommandoraden
Skapa en Python-webbapp med MySQL och distribuera den via Azure med Visual Studio
Distribuera och konfigurera en Lavarel-webbapp via Azure med kommandoraden