Skapa en databas

Välj ditt databasalternativ

Azure SQL Database
Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst
Azure Cosmos DB
Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala
Azure Database for MySQL
Hanterad MySQL-databastjänst för apputvecklare
Azure Database for PostgreSQL
Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare
SQL Server på virtuella datorer
Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet