Skapa en databas

Välj ditt databasalternativ

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Azure Cosmos DB

Snabb NoSQL-databas med öppna API:er för alla skalor

Azure Database for MySQL

Hanterad MySQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

SQL Server på virtuella datorer

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet