Nytt erbjudande

Nu får du 12 månaders kostnadsfri åtkomst till populära produkter.

Använd massivt skalbar molnlagring med hög säkerhet med ditt kostnadsfria Azure-konto

Kom igång med en $200-kredit

Börja kostnadsfritt med $200 i kredit och använd valfria Azure-produkter under 30 dagar.

Dra nytta av kostnadsfria produkter

Bygg nästa, fantastiska idé genom att utnyttja kostnadsfri åtkomst till våra mest populära produkter under 12 månader, och åtkomst till fler än 25 produkter som alltid är kostnadsfria.

Betala ingenting tills du väljer att göra det

Vi använder dina kreditkortsuppgifter för identitetsverifiering, men du debiteras ingenting förrän du väljer att uppgradera.

Ring säljavdelningen 1-800-867-1389

Experimentera, lär dig mer och bygg

Det här kan du göra med $200-krediten

Få 8 terabyte lagringsutrymme för en månad.

Etablera upp till 14 virtuella datorer.

Skapa ett privata nätverk med upp till 50 kostnadsfria virtuella nätverk.

Skaffa de här populära produkterna – kostnadsfritt varje månad under ett år

Managed Disks

STORAGE

64 GB × 2

2 P6 SDD-diskar

Dra nytta av förstklassig, säker disklagring för virtuella Azure-datorer med enkel hantering.

Blob-lagring

STORAGE

5 GB

block för frekvent åtkomst med LRS

Dra nytta av extremt skalbar objektlagring för alla slags ostrukturerade data.

Fillagring

STORAGE

5 GB

fillagring med LRS

Migrera till enkel, distribuerad och plattformsoberoende fillagring utan kodändring.

Virtuella Linux-datorer

DATABEARBETNING

750 Timmar

virtuell dator i B1S-serien

Skapa virtuella Linux-datorer med kapacitet på begäran på bara några sekunder.

Windows Virtuella datorer

DATABEARBETNING

750 Timmar

virtuell dator i B1S-serien

Skapa virtuella Windows-datorer med kapacitet på begäran på bara några sekunder.

Cosmos DB

DATABASER

5 GB

400 enheter för programbegäran

Utveckla och skala ditt program med en globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller.

SQL Database

DATABASER

250 GB


Skapa en Azure SQL Database som levererar intelligenta data.

Bandbredd (dataöverföring)

NÄTVERK

15 GB

utgående

Överför data till och från vårt robusta nätverk med globala datacenter.

Utnyttja de här kostnadsfria produkterna när du vill

App Service

DATABEARBETNING

10

webb-, mobil- eller API-appar

Skapa snabbt kraftfulla appar för valfri plattform eller enhet med de verktyg som du föredrar, däribland Node.js och PHP.

Funktioner

DATABEARBETNING

1 000 000

begäranden per månad

Bearbeta händelser med en serverlös kodarkitektur.

Behållartjänst

BEHÅLLARE

Kostnadsfri


Distribuera och hantera behållare med hjälp av de verktyg som du själv väljer.

Active Directory

SÄKERHET + IDENTITET

500 000

objekt

Logga in med enkel inloggning i alla molnbaserade och lokala webbappar för säker identitets- och åtkomsthantering.

Active Directory B2C

SÄKERHET + IDENTITET

50 000

lagrade användare per månad

Utnyttja fördelarna med kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet.

Service Fabric

BEHÅLLARE

Kostnadsfri


Skapa och hantera skalbara, distribuerade appar som alltid är igång.

Visual Studio Team Services

UTVECKLARVERKTYG

5

users (with unlimited private Git repos)

Utveckla appar på valfritt språk med vår DevOps-tjänst – Git-databaser, CI/CD och utvecklings- och distributionsautomatisering.

Application Insights

UTVECKLARVERKTYG

Obegränsat

noder

Övervaka användning och prestanda för liveappar som körs på ett obegränsat antal värdar eller enheter.

DevTest Labs

UTVECKLARVERKTYG

Kostnadsfri


Dra fördel av snabba, enkla och smidiga utvecklings- och testningsmiljöer.

Machine Learning Studio

DATA OCH ANALYS

100

moduler per experiment

Skapa kraftfulla, molnbaserade maskininlärningsprogram.

Säkerhetscenter

SÄKERHET + IDENTITET

Kostnadsfri

principutvärdering och rekommendationer

Förhindra, upptäck och svara på hot med ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos dina Azure-resurser.

Advisor

ÖVERVAKNING + HANTERING

Obegränsat


Få anpassade rekommendationer baserat på bästa praxis i Azure.

Microsoft IoT Hub

INTERNET OF THINGS

8 000

meddelanden per dag

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar.

Load Balancer

NÄTVERK

Kostnadsfri

offentlig belastningsutjämnad IP (VIP)

Skala upp, förbättra tillgängligheten och öka nätverksprestanda för dina program direkt.

Data Factory

DATABASER

5

lågfrekvensaktiviteter

Orkestrera och hantera datatjänster i hög skala.

Sök

BEHÅLLARE

10 000

dokument

Integrera en molnsökningstjänst i webb- och mobilprogram.

Notification Hubs

BEHÅLLARE

1 000 000

push-meddelanden

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel.

Batch

DATABEARBETNING

Kostnadsfri


Skala ditt program i molnet med jobborkestrering och jobbschemaläggning för HPC-program.

Automation

ÖVERVAKNING + HANTERING

500 Minuter

jobbkörning

Förenkla molnhantering med processautomatisering.

Data Catalog

DATA OCH ANALYS

Obegränsat

användare

Få ut mer värde av företagets datatillgångar.

API för ansiktsigenkänning

AI + COGNITIVE SERVICES

30 000

transaktioner per månad

Integrera naturliga och kontextbaserade interaktioner med verktyg som förhöjer användarens upplevelse.

Tal-API för Bing

AI + COGNITIVE SERVICES

5 000

transaktioner per månad

Omvandla tal till text och tillbaka igen för att förstå användarens avsikt.

Translator-API för textöversättning

AI + COGNITIVE SERVICES

2 000 000

tecken ingår

Utför talöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop.

Log Analytics

ÖVERVAKNING + HANTERING

500 MB

per dag

Få bättre insikt i dina miljöer.

Scheduler

ÖVERVAKNING + HANTERING

1

jobbsamling (5 jobb per samling)

Kör jobb baserat på enkla eller komplexa återkommande scheman.

Virtual Network

NÄTVERK

50

virtuella nätverk

Etablera privata nätverk och anslut till lokala datacenter.

Dataöverföring mellan virtuella nätverk

NÄTVERK

Endast inkommande


Bandbredd (dataöverföring)

NÄTVERK

5 GB

utgående

Överför data till och från vårt robusta nätverk med globala datacenter.

Maskininlärning

AI + COGNITIVE SERVICES

2

platser

Dina två första experimenteringsanvändare är kostnadsfria. Med Modellhantering är dina 20 första modeller och 2 distributioner kostnadsfria.