Se vad du kan göra med Azure helt kostnadsfritt

Ta del av kostnadsfria alternativ när som helst, utan prenumeration.


Börja nu

Skapa och var värd för upp till 10 appar för webb och mobil på valfri plattform eller enhet, på nolltid.

Azure App Service låter dig skapa appar snabbare med en unik molntjänst som gör att du snabbt och enkelt kan skapa företagsklara webb- och mobilappar för valfri plattform och enhet. Distribuera dem sedan i en skalbar och tillförlitlig molninfrastruktur.

Skicka upp till 1 miljon push-meddelanden per månad kostnadsfritt, sänd dem direkt till miljontals användare eller skräddarsy dem för enskilda användare.

En skalbar motor som snabbt kan skicka miljontals push-meddelanden

Maximera mobilappanvändningen och dina intäkter med upp till 100 aktiva användare per månad kostnadsfritt på vår datadrivna användarinteraktionsplattform.

Azure Mobile Engagement låter dig maximera mobil appanvändning och inkomst. Det är en SaaS-levererad, datadriven plattform för användarengagemang som tillåter finkornig användarsegmentering, appanvändar-analyser och kontextmedvetna smart-push meddelanden samt in-app meddelanden i realtid på alla anslutna enheter. Den sluter cirkeln för apputvecklare och marknadsförare genom att ge dem direkt kontakt med alla sina användare på ett personligt, kontextmedvetet och icke-påträngande sätt, vid rätt tid.

Lägg till avancerade sökfunktioner i webb- och mobilappar och var värd för de första 10 000 dokumenten.

Azure Search är en fullständigt hanterad tjänst för att lägga till sofistikerade sökmöjligheter i webb- och mobilappar utan de vanliga komplexiteterna med fulltextsökning.

Börja bygga avancerade analyslösningar i molnet i dag genom att skapa maskininlärningsexperiment.

Med Azure Machine Learning kan du enkelt utforma, testa, operationalisera samt hantera lösningar för prediktiv analys i molnet.

Få upp till fem kostnadsfria aktiviteter per månad för att dirigera och hantera datapipelines över en rad omvandlingstjänster och datakällor.

Azure Data Factory är en hanterad tjänst som låter dig producera betrodd information från rådata i molnet eller från lokala källor. Du kan enkelt skapa, dirigera och schemalägga högtillgängliga, feltoleranta arbetsflöden med dataflyttningar och omvandlingsaktiviteter. Övervaka hälsostatus för tjänster och alla dina datapipelines snabbt och enkelt med det överskådliga grafiska upplägget i Azureportalen.

Låt upp till 50 användare per dag upptäcka upp till 5 000 dataobjekt i din katalog.

Azure Data Catalog är en fullständigt hanterad tjänst som fungerar som ett registrerings- och identifieringssystem för företagsdatakällor. Den låter användare, från analytiker till dataexperter och datautvecklare, registrera, identifiera, förstå och använda datakällor. Använd crowdsourcade anteckningar och metadata för att fånga upp samlad kunskap inom organisationen, hitta dold information och få ut mer värde ur ditt företags datakällor.

Få upp till 3 000 kostnadsfria meddelanden per dag och övervaka och kontrollera upp till 10 IoT-enheter (Sakernas Internet).

Snabbstarta ditt Sakernas Internet-projekt med Microsoft IoT Hub. Anslut, övervaka och styr flera miljarder IoT-tillgångar som körs på en rad olika operativsystem och protokoll. Upprätta pålitlig dubbelriktad kommunikation med dessa tillgångar, även om de är tillfälligt anslutna, så att du kan analysera - och agera utifrån - inkommande telemetridata. Förbättra säkerheten för dina IoT-lösningar genom att använda autentisering per enhet för att kommunicera med enheter som har rätt autentiseringsuppgifter. Återkalla åtkomsträttigheterna för vissa enheter för att bibehålla systemets integritet.

Skapa ditt privata nätverk i molnet med upp till 50 kostnadsfria virtuella nätverk.

Azure Virtual Network gör det möjligt att skapa privata nätverk i molnet med fullständig kontroll över IP-adresser, DNS-servrar, säkerhetsregler och trafikflöden. Det går också att skapa en säker anslutning mellan ett virtuellt nätverk och ett nätverk på plats med hjälp av en VPN-tunnel, eller ansluta privat med hjälp av ExpressRoute-tjänsten.

Skydda informationen med högtillgänglig identitets- och åtkomsthantering för molnet. Få stöd för upp till 500 000 katalogobjekt och enkel inloggning för upp till 10 appar per användare.

Azure Active Directory erbjuder identitetshantering och åtkomstkontroll för dina molnbaserade applikationer. Du kan synkronisera lokala identiteter och aktivera enkel inloggning för att ytterligare förenkla användaråtkomst till molnbaserade applikationer. Azure Active Directory finns i 3 versioner: Gratis, Basic och Premium.

Aktivera identitets- och åtkomsthantering för webb- och mobilappar med 50 000 lagrade användare och autentiseringar per månad kostnadsfritt.

Azure Active Directory, molntjänsten med bevisad möjlighet att hantera miljontals autentiseringar per dag, utökar sin kapacitet att hantera konsumentidentiteter med en ny tjänst: Azure Active Directory B2C, nu som offentlig förhandsversion. Azure Active Directory B2C är en omfattande identitetshanteringslösning för konsumentorienterade program som integreras enkelt på alla plattformar och kan nås från alla enheter. Tjänsten är kostnadsfri under den offentliga förhandsversionsperioden.

Planera, bygg och leverera programvara på valfritt språk på en rad olika plattformar – helt kostnadsfritt för upp till 5 användare.

Visual Studio Team Services är en molnbaserad lösning för Application Lifecycle Management (ALM) som hanterar allt från koddatabaser och ärendespårning till belastningstester och automatiserade byggen. Den är tillgänglig från nästan var som helst och du kan skapa ett konto gratis. Visual Studio Team Services licensieras separat från Azure-tjänsterna.

Övervaka användning och prestanda för liveappar som körs på ett obegränsat antal värdar eller enheter.

Application Insights är en allt-i-ett-telemetrilösning som kan hjälpa dig att identifiera problem, testa påverkan och lösa problem i dina webbappar och webbtjänster. Visual Studio Application Insights ger dig djupgående diagnostik och realtidsinformation och är en sömlös del av dina ALM-processser genom Visual Studio-, Visual Studio Team Services- och Azure Diagnostics-integrering. Visual Studio Application Insights stöder ASP.NET, J2EE och de flesta av de populära webbteknikerna för webbappar på Azure eller dina egna servrar.

Kör återkommande jobb som loggrensning och säkerhetskopiering enligt valfritt schema och få upp till 3 600 jobbkörningar per månad.

Med Azure Scheduler kan du anropa åtgärder som i sin tur anropar HTTP/S-slutpunkter eller skickar meddelanden till en lagringskö i ett valfritt schema. Skapa jobb och anropa tjänster både i och utanför Azure och kör dem utan fördröjning enligt ett regelbundet eller oregelbundet schema, eller någon gång i framtiden.

Automatisera återkommande, tidskrävande och felbenägna IT-hanteringsuppgifter och få upp till 500 minuters uppgiftskörtid per månad.

Azure Automation låter dig automatiskt skapa, distribuera, övervaka och underhålla resurser i din Azure-miljö med hjälp av en extremt skalbar och tillförlitlig motor för arbetsflödeskörning.

Förvandla upp till 500 MB driftdata per månad till underlag för viktiga insikter om din IT-verksamhet.

Med Log Analytics kan du samla in, korrelera och visualisera alla dina maskindata såsom händelseloggar, nätverksloggar, prestandadata och mycket mer – både i molnet och lokalt.

Och utforska våra kostnadsfria alternativ

Ta del av ditt kostnadsfria konto