Hoppa över navigering

Azure Storage Explorer

Kostnadsfritt verktyg för att enkelt hantera dina Azure-molnlagringsresurser från skrivbordet

Hantera din molnlagring i Azure

Ladda upp, ladda ned och hantera blobar, filer, köer och tabeller i Azure Storage samt entiteter i Azure Data Lake Storage och hanterade diskar i Azure. Konfigurera lagringsbehörigheter och åtkomstkontroller, nivåer och regler.

Mångsidig

Hantera alla dina lagringskonton och prenumerationer i olika Azure-regioner, Azure Stack och myndighetsmoln.

Stöd för utökning

Lägg till nya funktioner med tillägg för att hantera ännu fler av dina molnlagringsbehov.

Tillgänglig

Användarvänligt och intuitivt användargränssnitt fullt av funktioner för hantering av molnlagringsresurser.

Säkert

Få säker åtkomst till dina data med hjälp av Azure AD och finjusterade behörigheter via åtkomstkontrollistor.

Gör hanteringen av molnlagringen enklare och förbättra produktiviteten

Anslut till och hantera dina Azure-lagringskonton och resurser effektivt för flera prenumerationer och organisationer. Skapa, ta bort, visa, redigera och hantera resurser för Azure Storage, Azure Data Lake Storage och hanterade diskar i Azure.

Läs mer

Anpassa med tillägg

Anpassa Azure Storage Explorer efter dina behov. Använd till exempel Azure Data Factory-tillägget och flytta data från andra molnlagringstjänster som AWS S3 till Azure Storage.

Läs mer

En kraftfull och tillgänglig upplevelse

Visa, sök och interagera med dina data och resurser smidigt i det intuitiva gränssnittet. Bättre tillgänglighet med flera alternativ för skärmläsare, högkontrastteman och snabbtangenter i Windows och macOS.

Utforska hjälpmedel

Arbeta som det passar dig, lokalt eller offline

Med Storage Explorer kan du arbeta utan anslutning till molnet eller offline med lokala emulatorer som Azurite. Den här flexibiliteten ger dig bättre produktivitet och effektivitet samtidigt som du sänker dina kostnader.

Arbeta med lokala emulatorer

Strama åt dataåtkomsten

Använd dig av samtliga Azure-säkerhetsfunktioner som rollbaserad åtkomstkontroll, Azure AD, anslutningssträngar och åtkomstkontrollistor när du ska ansluta till och hantera dina Azure-resurser – alltid via HTTPS.

Läs mer

Bygger på branschledande Azure-säkerhet

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Kom igång redan idag

Kom igång direkt och få en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Granska installationskraven för ditt operativsystem.

Börja använda Storage Explorer med den här videon på fem minuter, dokumentationen och versionskommentarerna.

Hantera dina dataresurser

Azure Blob Storage

Oavsett om du lagrar stora mängder ostrukturerade data, om du exponerar data offentligt eller om du lagrar programdata privat så kan du hantera dina resurser med Storage Explorer.

Hantera nu

Azure Data Lake Storage

Använd och hantera stora mängder ostrukturerade data och andra Azure-entiteter som blobar och köer.

Hantera nu

Ladda ned Storage Explorer utan kostnad: