Azure Storage Explorer

Kostnadsfritt verktyg för hantering av dina lagringsresurser i Azure-molnet var du än befinner dig, i Windows, macOS eller Linux

Optimera hanteringen av din Azure-lagring

Ladda upp, ladda ned och hantera blobar, filer, köer och tabeller i Azure samt entiteter i Azure Cosmos DB och Azure Data Lake Storage. Använd enkelt diskar i virtuella datorer och arbeta med både Azure Resource Manager och klassiska lagringskonton. Hantera och konfigurera regler för ursprungsoberoende resursdelning.

Hantera alla dina lagringskonton och prenumerationer i Azure, Azure Stack och myndighetsmoln

Användarvänligt och intuitivt användargränssnitt fullt av funktioner för hantering av molnlagringsresurser

Robusta säkerhetsfunktioner som ursprungsoberoende resursdelning och delade åtkomstsignaturer som skyddar din dataåtkomst var du än befinner dig

Gör hanteringen av molnlagringen enklare och förbättra produktiviteten

Anslut till och hantera dina Azure-lagringskonton och resurser effektivt för flera prenumerationer. Skapa, ta bort, visa och redigera resurser i Azure Storage, Azure Cosmos DB och Data Lake Storage.

Läs mer

En kraftfull och tillgänglig upplevelse

Visa, sök och interagera med dina data och resurser smidigt i det intuitiva gränssnittet. Stöd hjälpmedel med flera skärmläsaralternativ i Windows och macOS.

Utforska hjälpmedel

Arbeta som det passar dig, lokalt eller offline

Med Storage Explorer kan du arbeta utan anslutning till molnet eller offline med lokala emulatorer. Den här flexibiliteten förbättrar din produktivitet och effektivitet samtidigt som kostnaderna minskar.

Arbeta med lokala emulatorer

Strama åt dataåtkomsten

Använd dig av samtliga Azure-säkerhetsfunktioner som rollbaserad åtkomstkontroll, Azure Active Directory och anslutningssträngar när du ska ansluta till och hantera dina Azure-resurser – alltid via HTTPS.

Läs mer

Bygger på branschledande Azure-säkerhet

  • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Kom igång redan idag

Kom igång direkt och få en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Granska installationskraven för ditt operativsystem.

Börja använda Storage Explorer med den här videon på fem minuter, dokumentationen och versionskommentarerna.

Hantera dina dataresurser

Azure Blob Storage

Oavsett om du lagrar stora mängder ostrukturerade data, om du exponerar data offentligt eller om du lagrar programdata privat så kan du hantera de här resurserna med Storage Explorer.

Hantera nu

Azure Cosmos DB

Hantera Microsoft Azure Cosmos DB-entiteter, manipulera data och uppdatera lagrade procedurer, utlösare och andra Azure-entiteter som lagringsblobar och köer.

Hantera nu

Azure Data Lake Storage

Använd och hantera stora mängder ostrukturerade data och andra Azure-entiteter som blobar och köer.

Hantera nu

Ladda ned Storage Explorer utan kostnad: