Azure Storage Explorer

Hantera lagring enkelt var som helst på Windows, macOS och Linux

Öka produktiviteten när du hanterar Storage

Hantera innehållet i ditt lagringskonto enkelt med Azure Storage Explorer. Ladda upp, ladda ned och hantera blobar, filer, köer, tabeller och Cosmos DB-entiteter. Få enkel åtkomst till diskarna på dina virtuella datorer. Arbeta med Azure Resource Manager eller klassiska lagringskonton, och hantera och konfigurera regler för resursdelning mellan ursprung (CORS).

Blobb-lagring

 • Visa, ta bort och kopiera blobbar och mappar
 • Ladda upp och ned blobbar med bevarad dataintegritet
 • Hantera ögonblicksbilder för blobbar

Queue Storage

 • Ta en snabb titt på de senaste 32 meddelandena
 • Visa, lägg till och ta ur meddelanden från kön
 • Rensa kön

Tabellagring

 • Kör frågor mot entiteter med OData eller frågeverktyget
 • Lägg till, redigera och ta bort entiteter
 • Importera och exportera tabeller och frågeresultat

Fillagring

 • Navigera bland filer i kataloger
 • Ladda upp, ladda ned, ta bort och kopiera filer och kataloger
 • Visa och redigera filegenskaper

Azure Cosmos DB-lagring

 • Skapa, hantera och ta bort databaser och samlingar
 • Generera, redigera, ta bort och filtrera dokument
 • Hantera lagrade procedurer, utlösare och användardefinierade funktioner

Azure Data Lake-lagring

 • Navigera ADLS-resurser över flera ADL-konton
 • Ladda upp och ladda ned filer och mappar
 • Kopiera mappar och filer till Urklipp
 • Ta bort filer och mappar

Tidigare version