Azure Storage Explorer

Hantera enkelt Storage från valfri plattform, var som helst

Öka produktiviteten när du hanterar Storage

Visualisera innehållet i dina lagringskonton med backend-åtkomst till loggresultat för program. Se vad som hände när, få insyn i problem och testa snabbt en apps lagringsegenskaper. Arbeta med Azure Resource Manager eller klassiska lagringskonton, och hantera och konfigurera regler för resursdelning mellan ursprung (CORS).

Blobb-lagring

 • Visa, ta bort och kopiera blobbar och mappar
 • Ladda upp och ned blobbar med bevarad dataintegritet
 • Visa och redigera blobbegenskaper och metadata

Queue Storage

 • Ta en snabb titt på de senaste 32 meddelandena
 • Visa, lägg till och ta ur meddelanden från kön
 • Rensa kön

Tabellagring

 • Kör frågor mot entiteter med OData eller frågeverktyget
 • Lägg till, redigera och ta bort entiteter
 • Importera och exportera tabeller och frågeresultat

Fillagring

 • Navigera bland filer i kataloger
 • Ladda upp, ladda ned, ta bort och kopiera filer och kataloger
 • Visa och redigera filegenskaper

Tidigare version