Azure Storage Explorer

Hantera enkelt Storage från valfri plattform, var som helst

Öka produktiviteten när du hanterar Storage

Hantera innehållet i ditt lagringskonto enkelt med Azure Storage Explorer. Ladda upp, hämta och hantera blobbar, filer, köer och tabeller. Få enkel åtkomst till diskarna på dina virtuella datorer. Arbeta med Azure Resource Manager eller klassiska lagringskonton, och hantera och konfigurera regler för resursdelning mellan ursprung (CORS).

Blobb-lagring

 • Visa, ta bort och kopiera blobbar och mappar
 • Ladda upp och ned blobbar med bevarad dataintegritet
 • Hantera ögonblicksbilder för blobbar

Queue Storage

 • Ta en snabb titt på de senaste 32 meddelandena
 • Visa, lägg till och ta ur meddelanden från kön
 • Rensa kön

Tabellagring

 • Kör frågor mot entiteter med OData eller frågeverktyget
 • Lägg till, redigera och ta bort entiteter
 • Importera och exportera tabeller och frågeresultat

Fillagring

 • Navigera bland filer i kataloger
 • Ladda upp, ladda ned, ta bort och kopiera filer och kataloger
 • Visa och redigera filegenskaper

Tidigare version