Remote Monitoring

Anslut till och övervaka dina enheter med fjärrövervakning

Kate är en operatör med ansvar för att underhålla olika typer av tillgångar (luftbehandling, lastbilar, hissar osv) i Seattle-området. Som operatör hanterar hon tillgångar för flera olika klienter vars tillgångar rapporterar telemetri direkt till hennes instrumentpanel. Under en normal arbetsdag kontrollerar Kate att inga av de tillgångar hon hanterar drabbas av några problem, och om eventuella problem ändå uppstår ser hon till att åtgärda dem så snabbt som möjligt.

Innan hon började arbeta med denna IoT-lösning fick Kate förlita sig på normalt underhållsarbete på plats eller på att hennes klienter eskalerade eventuella problem. Hon interagerade normalt med de fysiska fjärrsystemen på plats via USB, och det kunde röra sig om saker som potentiell stilleståndstid och/eller servieavbrott.

Tack vare Azures IoT-fjärrövervakningslösning kan operatörer som Kate övervaka, konfigurera och åtgärda problem via en central instrumentpanel. Kate kan göra dynamiska ändringar, utvärdera påverkan och hantera en stor uppsättning enheter virtuellt. Låt oss se hur detta görs med hjälp av Azure IoT-lösningsacceleratorer.

Identifiera ett larm

Svara på ett larm

Vidta åtgärder för enheter

Steg 1 av 7

Instrumentpanelsintroduktion

Från startsidan kan operatören använda instrumentpanelen för att visualisera och övervaka systemstatusen. Kontrollerna omfattar enhetstelemetri, enhetskarta, system-KPI:er och systemlarm.

Steg 2 av 7

Instrumentpanelslarm

Operatörens uppmärksamhet riktas mot systemstatusen där hon ser ett larm om för högt tryck som påverkar kylaggregaten.

Steg 3 av 7

Enhetsgruppsfilter

För att kunna fokusera sin uppmärksamhet på det här problemet använder operatören instrumentpanelens filter för kylaggregat.

Steg 4 av 7

Enhetsgruppsfilter

Operatören kan zooma in på grupper av enheter genom att dubbelklicka på dem.

Steg 5 av 7

Enhetsinformation

Operatören väljer en enhet med ett larm på kartan, varvid mer detaljerad information visas.

Steg 6 av 7

Enhetsinformation

Den här enheten har utlöst ett larm. Operatören kan ta en närmare titt på larminformationen på underhållssidan.

Steg 7 av 7

Larminformation

Larminformationen på fliken Underhåll visar all information som relaterar till larmet om högt tryck, däribland förekomster, öppna\bekräftade\stängda larm, påverkade enheter och associerad live-telemetri.

Steg 1 av 6

Ändra larmstatus

Nu när operatören har all relevant information kan hon starta reparationsprocessen.

Steg 2 av 6

Ändra larmstatus

Det första steget är att bekräfta larmet, så att andra kan se att det håller på att åtgärdas.

Steg 3 av 6

Köra jobb

Operatören väljer den eller de enheter som hen vill åtgärda.

Steg 4 av 6

Schemametod – lätta på trycket

Operatören schemalägger ett jobb för att lätta på enhetens tryck.

Steg 5 av 6

Verifiera resultat – tryckfall

Operatören iakttar telemetridiagrammet på underhållssidan och verifierar att tryckventilen har reducerat trycket för den larmade enheten.

Steg 6 av 6

Stäng larmet

Nu när larmet har lösts kan Kate stänga ärendet.

Steg 1 av 5

Översikt över enhetsåtgärder

Operatören kan genomföra enhetshanteringsuppgifter på sidan Enheter.

Steg 2 av 5

Översikt över enhetsåtgärder

Möjligheten att kunna tagga, schemalägga, konfigurera om och ta bort fjärrenheter från molnlösningen sparar både tid och pengar.

Steg 3 av 5

Schemalägga en enhetsuppdatering

Operatören måste schemalägga en uppdatering för inbyggd programvara för kylaggregaten.

Steg 4 av 5

Spåra enhetsuppdateringar

När operatören har schemalagt uppdateringen av den inbyggda programvaran kan hon se processen under Underhåll -> Systemstatus.

Steg 5 av 5

Spåra enhetsuppdateringar

Operatören kan jobbstatusen ändras från Hämtar, Använder, Startar om till Slutfört