Hoppa över navigering

Azure IoT-lösningsacceleratorer

Använd mallar till att skapa helt anpassningsbara lösningar för vanliga IoT-situationer—Ge ditt företag nya insikter och möjligheter – från ökad effektivitet till bättre kundupplevelser och nya intäktsströmmar.

Skapa mer med IoT-lösningsacceleratorerna

Anslut dina enheter och system

Gör din lösning mer flexibel genom att ansluta de enheter och operativsystem du redan använder.

Kom igång på bara några minuter

Använd vanliga och förkonfigurerade lösningar till att ge dina IoT-projekt en skjuts och hålla konkurrenterna bakom dig.

Upptäck nya insikter

Samla in och analysera enhetsdata med avancerade analysverktyg. Få insikter som leder till mer välgrundade affärsbeslut.

Förstärka säkerheten

Du kan känna dig trygg tack vare säkerheten i Azure och de inbyggda säkerhetsfunktionerna för anslutningar och enheter.

Anslut till och övervaka dina enheter med fjärrövervakning

Få bättre insyn i enheter, tillgångar och sensorer där de finns. Samla in och analysera enhetsdata i realtid med en förkonfigurerad lösningsaccelerator för fjärrövervakning som utlöser automatiska aviseringar och åtgärder, allt från fjärrdiagnostik till underhållsförfrågningar.

Förbättra den industriella effektiviteten med en ansluten fabrik

Förbättra verksamhetens produktivitet och lönsamhet med en förkonfigurerad lösningsaccelerator för en ansluten fabrik. Anslut och övervaka industriell utrustning och enheter i molnet, även maskiner som redan används på verkstadsgolvet. Analysera IoT-data och få insikter som kan hjälpa dig att förbättra produktiviteten på hela verkstadsgolvet.

Öka utrustningens tillförlitlighet med förutsägande underhåll

Identifiera möjliga problem innan de inträffar med en förkonfigurerad lösningsaccelerator för förutsägande underhåll. Analysera data som strömmas från sensorer och enheter så att du kan förebygga fel på utrustningen och undvika dyra reparationer.

Utveckla och testa din IoT-lösning med enhetssimulering

Testa din IoT-lösning på simulerade enheter med hjälp av lösningsacceleratorn för enhetssimulering. Utför realistiska tester med komplexa enhetsmodeller för att emulera verkliga scenarier.

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure IoT-lösningsacceleratorer

Rolls-Royce och Microsoft samarbetar och skapar nya, digitala funktioner

"With the increase in the volume and velocity of data we’re looking at, Azure IoT Suite has a key part to play in our ability to reliably aggregate data across our customers’ fleets."
Richard Beesley, Senior Enterprise Architect Data Services

Experter på olja och gas använder maskininlärning till att distribuera förutsägelseanalys till gränsen

"If you look at most of the controllers in the market today, they are reactive.… We want to be proactive and include predictive analytics at the edge. It’s a real game changer."
Helenio Gilabert, Director for SCADA and Telemetry

Johnson Controls skapar anslutna byggnader för en grönare planet

"Instead of the traditional model of manually collecting and managing data, we wanted to deliver tools that aggregate information and provide actionable insights."
Jim Schwartz, Director of Building Efficiency Strategic Marketing

Relaterade lösningar

Översikt över Azure IoT

Upptäck hur enkelt det är med SaaS för IoT – ingen molnexpertis krävs

Skapa helt anpassningsbara lösningar med mallar för vanliga IoT-scenarier

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Utöka molnintelligens och -analys till gränsenheter

Få mer information

Hitta en partner som kan hjälpa dig