Azure CycleCloud

Skapa, hantera, köra och optimera HPC och stora beräkningskluster i valfri skala

Azure CycleCloud är det enklaste sättet att hantera HPC-arbetsbelastningar

Använd valfri schemaläggare (som Slurm, Grid Engine, HPC Pack, HTCondor, LSF, PBS Pro eller Symphony) på Azure:

Ladda ned Azure CycleCloud

Azure CycleCloud på Azure Marketplace

  • Distribuera hela kluster och andra resurser, som schemaläggare, virtuella beräkningsdatorer, minne, nätverk och cache.
  • Anpassa och optimera kluster med avancerade funktioner för principer och efterlevnad, bland annat kostnadskontroller, Active Directory-integration, övervakning och rapportering.
  • Planlägga arbetsflöden för jobb, data och moln.
  • Använd din befintliga jobbschemaläggare och dina program utan modifiering.
  • Ge administratörer full kontroll över vilka användare som kan köra jobb, var de kan köra dem och till vilken kostnad.
  • Dra nytta av inbyggd autoskalning och stridstestad referensarkitektur för ett stort utbud av HPC-arbetsflöden och -branscher.

Skapa och hantera HPC-kluster enkelt

Förenkla HPC-klusterkonfigurationen och distribuera giltiga och företagsredo referensarkitekturer för vanlig arbetsbelastningshantering inom många branscher. Distribuera hela kluster – bland annat nätverk, minne, beräkning och hela programvarustacken – med bara några klick.

Använd valfri jobbschemaläggare eller programvarustack

CycleCloud stöder alla jobbschemaläggare eller programvarustackar – från privata och lokala till program som har öppen källkod, kommer från tredje part och är kommersiella.

Skala automatiskt HPC-klustret till valfri storlek

Resurskraven växer med tiden, och det borde även klustret göra. Med autoskalning som känner av schemaläggaren kan du anpassa resurserna efter arbetsbelastningen.

Kontrollera och övervaka klustren

CycleCloud integrerar med Active Directory- eller LDAP-servern och ger rollbaserad åtkomstkontroll – och hjälper dig att skydda värdefulla och känsliga HPC-arbetsbelastningar. Kostnadsaviseringar och -kontroller plus prestandaövervakning hjälper dig att få ut det mesta av miljöerna.

Anpassa klustren

Tillhandahåll Azure-resurser – bland annat virtuella datorer och diskar – enligt dina specifikationer. Kör något av operativsystemen Linux eller Windows med en installerad och konfigurerad programstack. Definiera kluster med mallar så att du lätt kan skapa nya kopior av varje kluster. Ge enkelt varje användare eller program sitt eget kluster.

Aktivera hybrid-HPC

Med stöd för Avere, Microsoft HPC Pack och inbyggda verktyg för dataöverföring möjliggör CycleCloud burst- och hybrid-HPC-miljöer. Kör helt enkelt jobb i den rätta miljön.

Varför ska jag lita på Azure CycleCloud?

  • Microsoft investerar över en miljard USD varje år på forskning om och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda Azure CycleCloud med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

Förbättra Azure CycleCloud med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Dokumentation och resurser

Relaterade produkter och tjänster

Läs mer

Dokumentation

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto