Azure Advanced Threat Protection

Identifiera och undersök avancerade attacker lokalt och i molnet

  • Identifiera misstänkt användar- och enhetsaktivitet med såväl identifiering med välbeprövade metoder som beteendeanalyser
  • Analysera hotinformation från molnet och lokalt
  • Skydda användaridentiteter och autentiseringsuppgifter lagrade i Active Directory
  • Visa tydlig attackinformation på en enkel tidslinje för snabb hantering
  • Övervaka flera startpunkter genom integrering med Windows Defender Avancerat skydd

Realtidssäkerhet i storföretagsskala

Med Azure Advanced Threat Protection kan du med hjälp av molnets kraft och skala skydda mot hot som ökar i antal och allvarlighetsgrad och blir allt mer avancerade. Upptäck och undersök säkerhetsincidenter i företaget men en molnbaserad säkerhetslösning som stöder de mest krävande arbetsbelastningarna för säkerhetsanalyser.

Upptäck hot snabbt

Azure Advanced Threat Protection övervakar användar-, enhets- och resursbeteende och identifierar avvikelser direkt. Med hjälp av inbyggd anpassningsbar information får du snabb vetskap om hot både lokalt och i molnet.

Fokusera på det som är viktigt

Få en tydlig, effektiv och bekväm feed som lyfter fram rätt problem på en enkel attacktidslinje. Få ett kraftfullt perspektiv på vad som händer i hela företaget och detaljerad information om nästa steg. Växla över till Windows Defender Avancerat skydd för att åtgärda skadliga attacker.

Varför ska du lita på Azure Advanced Threat Protection?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljarder USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda Azure Advanced Threat Protection med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

Förbättra Azure Advanced Threat Protection med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Dokumentation och utbildningsresurser

Relaterade produkter och tjänster

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Kom igång med Enterprise Mobility + Security

Prova nu