Azure Advanced Threat Protection

Identifiera och undersök avancerade attacker lokalt och i molnet

Realtidssäkerhet i storföretagsskala

Med Azure Advanced Threat Protection kan du med hjälp av molnets kraft och skala skydda mot hot som ökar i antal och allvarlighetsgrad och blir allt mer avancerade. Upptäck och undersök säkerhetsincidenter i företaget men en molnbaserad säkerhetslösning som stöder de mest krävande arbetsbelastningarna för säkerhetsanalyser.

Upptäck hot snabbt

Azure Advanced Threat Protection övervakar användar-, enhets- och resursbeteende och identifierar avvikelser direkt. Med hjälp av inbyggd anpassningsbar information får du snabb vetskap om hot både lokalt och i molnet.

Fokusera på det som är viktigt

Få en tydlig, effektiv och bekväm feed som lyfter fram rätt problem på en enkel attacktidslinje. Få ett kraftfullt perspektiv på vad som händer i hela företaget och detaljerad information om nästa steg. Växla över till Windows Defender Avancerat skydd för att åtgärda skadliga attacker.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Kom igång med Enterprise Mobility + Security