Hoppa över navigering

Azure för statliga och lokala myndigheter

Förbättra medborgartjänster och fatta datadrivna beslut med det bredaste utbudet av kommersiella innovationer för myndigheter.

Gör mer för verksamheten med Azure

Dra fördel av värdet av data med avancerade databehandlings- och analysfunktioner och tillhandahåll säkra och tillgängliga medborgartjänster. Ge medborgarna möjlighet att arbeta effektivt var de än är, effektivisera verksamheten genom att modernisera befintliga system och betjäna medborgarna och samhället på ett mer effektivt sätt.

Utforska viktiga verksamhetsteman

Förbättra datastyrningen och tillgängligheten

Använd data på ett effektivare sätt för beslutsfattande genom att integrera data från olika källor och flera flöden. Använd ansvarsfulla och tillgänglig verktyg för AI och maskininlärning för att få bättre insikter samtidigt som du skyddar sekretessen och konfidentialiteten.

Modernisera för att optimera verksamheten

Omvandla din gamla infrastruktur och skala enkelt upp och ned efter behov. Uppfyll myndigheternas molnsäkerhets- och efterlevnadsstandarder och hantera kostnaderna. Tillhandahåll betrodda och tillgängliga tjänster som möter medborgarna där de befinner sig.

Få en enhetlig cybersäkerhet

Förbättra informationsdelningen och cyberförsvaret genom att integrera punktlösningar för säkerhet i en omfattande vy. Använd automatiserad intelligens för att ligga steget före avancerade hot och skydda viktig infrastruktur.

Få ett säkert distansarbete

Skapa ett modernt samarbete för fler intressenter med åtkomst när och var som helst. Möjliggör kommunikation mellan organ samtidigt som data bibehålls inom lämpliga gränser.

Få de senaste nyheterna och uppdateringarna för Azure

Skapa funktioner för myndigheter med dessa Azure-tjänster

Azure AI och maskininlärning

Gör mer med dina data med hjälp av integrerade verktyg som utformats för många olika kompetenser, från företagsanvändare till dataforskare.

Azure Synapse Analytics

Få snabbare insikter med en enhetlig miljö som sammanför dataintegrering, informationslager för företag och stordataanalys.

Azure Sentinel

Identifiera hot snabbare, svara mer effektivt och eliminera kostsam infrastruktur med en molnbaserad SIEM-lösning (säkerhetsinformation och händelsehantering) som drivs av AI.

Azure Defender

Skydda dina Azure-arbetsbelastningar och arbetsbelastningar i hybridmoln med XDR-funktioner (Extended Detection and Response).

Azure IoT

Anslut tillgångar och utrustning till molnet med lösningar för att få tillgång till realtidsinsikter och samverkan mellan system, och skydda dina resurser.

Azure Kubernetes Service

Distribuera och hantera containerbaserade program på ett enkelt sätt.

Azure Web Apps

Skapa och distribuera affärskritiska webbappar som kan skalas.

Azure Virtual Desktop

Distribuera snabbt virtuella skrivbord och appar och få ett säkrare distansarbete.

Börja skapa med Azure idag

Kom igång