Hoppa över navigering

Så här importerar du en Publish Profile från Azure

Den här självstudiekursen går igenom hur du importerar en publiceringsprofil i WebMatrix. Klicka här för att importera en publiceringsprofil i Visual Web Developer.

 1. Gå till Azure-portalen, navigera till instrumentpanelen för din webbplats. Gå till avsnittet med snabböversikten, klicka på länken Hämta publiceringsprofil och spara filen.

  quick glance

 2. Använd WebMatrix för att öppna den webbplats du vill publicera.

  webbplats att publicera

 3. Klicka på knappen Publish.

  klicka på publish

 4. Om det här är första gången du publicerar blir du ombedd att skriva in inställningar för fjärranslutning. Klicka på länken Import publish settings på höger sida i dialogrutan och bläddra till platsen där du sparade filen.

  importera inställningar för publicering

 5. Klicka på Ja för att köra kompatibilitetskontrollen. Du kan hoppa över den här komtrollen, men det rekommenderas inte.

   kör kompatibilitetskontroll

 6. Granska resultatet. Om någon av posterna har en varningsikon som säger "Ej tillgänglig" kan hu klicka på länken för att läsa mer.

  granska resultatet

 7. Förhandsgranskningen av publiceringen visar vilka filer som har ändrats och kommer att publiceras. Du kan också välja att publicera database tillsammans med innehållet. Klicka på Fortsätt för att starta publiceringen.

  publicera förhandsgranskning

 8. När du publicerar visas meddelandefältet och när det är färdigt visas en länk som leder till den fjärranslutna platsen.

  meddelandefält för publicering