Azure SDK 2.8 för .NET-utvecklare

Har du inte något konto? Testa idag!

Alla användare kan vara värdar för 10 ASP.NET-webbplatser gratis – du kan behålla webbplatserna även efter gratisperioden.

Skapa ett gratiskonto

MSDN-prenumeranter får upp till $150 i kredit varje månad som kan användas för Azure-resurser.

Aktivera MSDN-fördelar

Är du nybörjare på Azure? Kom igång nu

Skapa din första Azure-app

Azure Friday-videoserien

Nyheter i Azure SDK för .NET 2.8

Offentliggörande av Azure SDK 2.8 för .NET

Läs mer om de uppdateringar och nya verktyg som kommer att förbättra din Azure-utveckling i detta blogginlägg.

Mer information om nya funktioner och uppdateringar finns i de här resurserna:

Fler verktyg och bibliotek för .NET-utvecklare

Azure PowerShell-cmdlets

Automatisera tjänsthantering och tjänstanvändning med PowerShell-skript. Nya versioner innehåller inloggning utan interaktivitet för Microsoft organisationskonton och nya cmdlets för Azure File Service, Azure Resource Manager och HDInsight.

Läs mer

Azure Service Management SDK för .NET

Hantera skapande, distribution och destruktion av Azure-resurser med en ny .NET API.

Läs mer

Azure .NET NuGet-paket

Ladda ned .NET-bibliotek för Service Bus, Storage, Caching, Media Services och mycket annat.

Läs mer

Azure kommandoradsgränssnitt (X-Plat CLI)

Hantera tjänster och utför vanliga åtgärder från ett lättviktigt kommandoradsverktyg för flera plattformar. Nya versioner innehåller stöd för Azure Active Directory-autentisering för alla kommandon, nya Azure Resource Manager-taggar samt säker tokenlagring på Windows och Mac.

Läs mer

PowerShell Tools för Visual Studio

PowerShell Tools för Visual Studio tar inbyggt PowerShell-språkstöd direkt till IDE. Förutom grundläggande redigeringsfunktioner, t.ex. syntaxmarkering och IntelliSense, finns även mer avancerade funktioner som felsökning, projektstöd, kommandoradskonsol och en enhetstestadapter.

Läs mer