Hoppa över navigering

Azure SDK 2.4 för .NET-utvecklare

Har du inte något konto? Testa idag!

Alla användare kan vara värdar för 10 ASP.NET-webbplatser gratis – du kan behålla webbplatserna även efter gratisperioden.

Skapa ett gratiskonto

Visual Studio-prenumeranter får upp till $150 i kredit varje månad som kan användas för Azure-resurser.

Aktivera MSDN-fördelar

Är du nybörjare på Azure? Kom igång nu

Skapa din första Azure-app

Säger lika mycket som tusen ord

Azure Friday-videoserien

Nyheter i Azure SDK för .NET 2.4

Publicera till WebJobs från Visual Studio

Med Visual Studio Update 3 kan du publicera WebJobs från Visual Studio. Från ett konsollprojekt kan du högerklicka och välja Publicera som Azure WebJob för att öppna en guide som låter dig konfigurera en WebJob-uppgift och distribuera ditt jobb som en del av en befintlig eller ny webbplats. Du kan även lägga till ett WebJob till ett befintligt webbprojekt.

Förbättrad support för konfigurering av Azure Virtuella datorer från Visual Studio

Det nya snabbmenyalternativet Konfigurera låter dig se och redigera egenskaper i den virtuella datorn inklusive slutpunkt, tillägg och diskkonfiguration. Du kan även utföra åtgärder så som starta, stänga av, ansluta och samla från konfigurationsfönstret i den virtuella datorn. Konfigurationsfönstret i den virtuella datorn tillåter dig att öppna flera virtuella datorer samtidigt så att du enkelt kan jämföra konfigurationerna.

Ögonblicksbilder av virtuella datorer

Genom att klicka på Avbilda-knappen i konfigurationsfönstret för den virtuella datorn skapas en bild av den virtuella datorn som du kan använda för att skapa flera virtuella datorer baserade på bilden.

Fjärrfelsökning för 32-bitars virtuella datorer

Du kan nu fjärrfelsöka 32-bit virtuella datorer från Visual Studio. Du kan aktivera felsökning av en specifik instans av en virtuell dator i snabbmenyn i Server Explorer.

Se aktivitetsloggar för Azure Storage från Server Explorer

Om du har aktiverat loggar för blobcontainrar, tabeller eller köer i Storage kan du se $logs-blob-containern och $metric-tabellerna direkt från Server Explorer i Visual Studio.

Mer information om nya funktioner och uppdateringar finns i de här resurserna:

Mer Azure-godis med Visual Studio 2013 Update 3

Installera Visual Studio 2013 Update 3 för att få dessa Azure-funktioner:

Etablera Mobila tjänster under tiden du skapar projektet

När du skapar ett Web API-projekt kan du även skapa en tillhörande mobiltjänst som låter dig publicera ditt projekt samtidigt som du utvecklar och testar det. För att etablera en ny mobiltjänst väljer du kryssrutan Hantera i molnet i dialogen för nytt ASP.NET-projekt.

Push-meddelandeguide för .Net Mobila tjänster

Push-meddelandeguiden gör det lättare att registrera din Windows Store- eller Windows Phone-klient för push-meddelanden. Den ger dig även exempel på serverdelslogik för att skicka push-meddelanden. För att anropa guiden från en Mobila tjänster-app, väljer du projektet i Solution Explorer, högerklickar och väljer Lägg till > push-meddelande-kommandot.

Nya verktyg för Meddelandehubbar

Meddelandehubbar kan redan skicka testmeddelanden till dina enheter. Visual Studio Update 3 innehåller flera verktyg som låter dig se enhetsregistreringar, redigera taggar och radera registreringar. För att få tillgång till verktyg för Meddelandehubbar, sök noden för Meddelandehubbar i Server Explorer och välj Diagnostisera.

Fler verktyg och bibliotek för .NET-utvecklare

Azure PowerShell-cmdlets

Automatisera tjänsthantering och tjänstanvändning med PowerShell-skript. Nya versioner innehåller inloggning utan interaktivitet för Microsoft organisationskonton och nya cmdlets för Azure File Service, Azure Resource Manager och HDInsight.

Läs mer

Azure Service Management SDK för .NET

Hantera skapande, distribution och destruktion av Azure-resurser med en ny .NET API.

Läs mer

Azure .NET NuGet-paket

Ladda ned .NET-bibliotek för Service Bus, Storage, Caching, Media Services och mycket annat.

Läs mer

Azure kommandoradsgränssnitt (X-Plat CLI)

Hantera tjänster och utför vanliga åtgärder från ett lättviktigt kommandoradsverktyg för flera plattformar. Nya versioner innehåller stöd för Azure Active Directory-autentisering för alla kommandon, nya Azure Resource Manager-taggar samt säker tokenlagring på Windows och Mac.

Läs mer

PowerShell Tools för Visual Studio

PowerShell Tools för Visual Studio tar inbyggt PowerShell-språkstöd direkt till IDE. Förutom grundläggande redigeringsfunktioner, t.ex. syntaxmarkering och IntelliSense, finns även mer avancerade funktioner som felsökning, projektstöd, kommandoradskonsol och en enhetstestadapter.

Läs mer