Hoppa över navigering

HDInsight documentation

Lär dig hur du skapar Hadoop-kluster, bearbetar stordata, utvecklar lösningar med strömningsdata eller historiska data och analyserar resultaten

Kör en Hive-fråga med Hadoop i HDInsight på:

HDInsight videos

HDInsight on Linux GA

What's up with Apache Spark architecture?

Building Big Data Applications Using Azure HDInsight Service

Recent HDInsight Updates