Hoppa över navigering

Site Recovery

Använd Site Recovery för att planera och automatisera skydd av lokala arbetsbelastningar som körs på virtuella Hyper-V-datorer, virtuella VMware-datorer och fysiska servrar i Azure eller ett sekundärt datacenter. Använd den här inlärningskartan för att förstå och distribuera Site Recovery.

Börja här