Hoppa över navigering

Använda TDSP (Team Data Science Process) med Azure Machine Learning

TDSP (Team Data Science Process) erbjuder en systematisk metod för att skapa intelligenta program som gör det möjligt för datautvecklarteam att samarbeta effektivt under alla aktiviteter som krävs för att göra programmen till produkter.