Hoppa över navigering

Utbildningsväg för Azure Data Factory

Data Factory är en molnbaserad dataintegreringstjänst som automatiserar flytt och omvandling av data. Följ anvisningarna på den här sidan för att få en effektiv utbildningsväg med Data Factory-dokumentation.