Hoppa över navigering

Batch

Med Azure Batch kan du köra storskaliga program och HPC-program parallellt och effektivt i molnet. Det är en plattformstjänst som ger dig jobbschemaläggning och autoskalning av en hanterad samling virtuella datorer för körning av jobben. När du använder Batch kan du konfigurera arbetsbelastningar som körs i Azure på begäran eller efter ett schema, utan att du behöver oroa dig för det komplexa arbetet med att konfigurera och hantera ett HPC-kluster, virtuella datorer eller en jobbschemaläggare.