Azure Ruby Data Services

Azure Storage

Funktionsguide: Lagra ostrukturerade data med blob-objekt

Blob-lagring är det enklaste sättet att lagra stora mängder ostrukturerad text eller binära data som video, ljud och bild. Blob-lagring är en ISO 27001-certifierad och hanterad tjänst som kan skaländras automatiskt upp till att lagra 100 terabyte data. De är tillgängliga från i stort sett var som helst via REST och klient-API:er.

Funktionsguide: Lagra nycklar/värden med Tabeller

Tabeller innehåller NoSQL-funktioner och används för program som kräver lagring av stora mängder ostrukturerade data. Tabeller är en ISO 27001-certifierad och hanterad tjänst som kan skaländras automatiskt upp till att lagra 100 terabyte data. De är tillgängliga från i stort ett var som helst via REST och hanterade API:er.

Så här: Använd din egen domän med blob-lagring

Konfigurera ditt lagringskonto så att din domän mappas mot Blob Service-slutpunkten och användarna ser ditt domännamn i programmets webbadress.