Azure Ruby Compute

Virtual Machines

Självstudiekurs: Använda en virtuell Linux-dator som värd för ett Ruby on Rails-webbprogram

Läs mer om hur du kan använda Azure som värd för en Ruby on Rails-baserad webbplats på en virtuell Linux-dator.

Vägledning för utvecklare

Så här: Konfigurera ett anpassad domännamn för en Azure-molntjänst eller ett lagringskonto

Azure-program och lagringskonton kan som standard nås via egna underdomäner, till exempel http://<myapp>.cloudapp.net och https://<mydata>.blob.core.windows.net. Den här artikeln visar hur du kan lägga upp ditt program och dina data på din egen domän, exempelvis http://<myapp>.com.

Vägledning: Azure Service Bus för hybridlösningar

Det här ämnet ger en översikt över hur du kan använda Azure Service Bus för att kommunicera mellan program i molnet och lokalt.

Verktyg

Funktionsguide: Utveckla och distribuera med PowerShell för Azure

Med Windows PowerShell för Azure får du en kommandoradsmiljö för att utveckla och distribuera program för Azure via Windows PowerShell-cmdletar. Den här guiden beskriver hur du använder Windows PowerShell cmdlet:ar för att skapa, distribuera och hantera Azure-tjänster.

Funktionsguide: Utveckla och distribuera med kommandoradsverktyg för Mac och Linux.

Azures kommandoradsverktyg för Mac och Linux används för att distribuera och hantera Azure-tjänster. Använd kommandoradsverktygen för att skapa och hantera webbplatser och virtuella datorer i Azure.