Azure Python Data Services

Relationsdata

Funktionsguide: Hantera Azure SQL-databas med SQL Server Management Studio

Du kan använda SQL Server Management Studio och hantera logiska SQL-servrar och -databaser. Den här artikeln innehåller mer information om att skapa och hantera databaser och inloggningar samt övervakning med Dynamic Management Views.

Icke-relationsdata

Självstudiekurs: Skapa ett webbprogram med Python och Flask (MVC) med DocumentDB

Den här självstudien visar hur du använder Azure DocumentDB-tjänsten för att lagra och komma åt data från ett Python-program som har en webbapp i Azure App Service som värd.

Azure Storage

Funktionsguide: Blob Service

Blob-lagring är det enklaste sättet att lagra stora mängder ostrukturerad text eller binära data som video, ljud och bild. Blob-lagring är en ISO 27001-certifierad och hanterad tjänst som kan skaländras automatiskt upp till att lagra 100 terabyte data. De är tillgängliga från i stort sett var som helst via REST och klient-API:er.

Funktionsguide: Table Service

Tabeller innehåller NoSQL-funktioner och används för program som kräver lagring av stora mängder ostrukturerade data. Tabeller är en ISO 27001-certifierad och hanterad tjänst som kan skaländras automatiskt upp till att lagra 100 terabyte data. De är tillgängliga från i stort ett var som helst via REST och hanterade API:er.

Så här: Använd din egen domän med blob-lagring

Konfigurera ditt lagringskonto så att din domän mappas mot Blob Service-slutpunkten och användarna ser ditt domännamn i programmets webbadress.