Databearbetning

Webbplatser

Självstudiekurs: Konfigurera Python med Azure webbplatser

Läs om hur du konfigurerar ett Python-program med grundläggande WSGI-kompatibilitet (Web Server Gateway Interface) på Azure Websites. Du får lära dig hur du väljer Python-körning, anger vilka bibliotek som behövs, skapar en webbkonfiguration, anpassar Git-distribution, felsöker paketinstallation, o.s.v.

Självstudiekurs: Django med Git från Windows, Mac, Linux

Läs om hur du skapar en webbplats som är skriven med webbramverket Django Python och använder Git-distribution från Windows/Mac/Linux.

Självstudiekurs: Bottle med Git från Windows, Mac, Linux

Läs om hur du skapar en webbplats som är skriven med webbramverket Bottle Python och använder Git-distribution från Windows/Mac/Linux.

Självstudiekurs: Flask med Git från Windows, Mac, Linux

Läs om hur du skapar en webbplats som är skriven med webbramverket Flask Python och använder Git-distribution från Windows/Mac/Linux.

Självstudiekurs: Django och MySQL med PTVS 2.1

Läs om hur du använder Python-verktygen för Visual Studio för att skapa ett Django-program som lagrar data i en MySQL-databasinstans och kan distribueras till en webbplats.

Självstudiekurs: Django och SQL Database med PTVS 2.1

Läs om hur du använder Python-verktygen för Visual Studio för att skapa ett Django-program som lagrar data i en SQL-databasinstans och kan distribueras till en webbplats.

Självstudiekurs: Bottle och MongoDB med PTVS 2.1

Läs om hur du använder Python-verktygen för Visual Studio för att skapa ett Bottle-program som lagrar data i en MongoDB-databasinstans och kan distribueras till en webbplats.

Självstudiekurs: Bottle och Azure-tabellagring med PTVS 2.1

Läs om hur du använder Python-verktygen för Visual Studio för att skapa ett Bottle-program som lagrar data i Azure-tabellagring och kan distribueras till en webbplats.

Självstudiekurs: Flask och MongoDB med PTVS 2.1

Läs om hur du använder Python-verktygen för Visual Studio för att skapa ett Flask-program som lagrar data i en MongoDB-databasinstans och kan distribueras till en webbplats.

Självstudiekurs: Flask och Azure-tabellagring med PTVS 2.1

Läs om hur du använder Python-verktygen för Visual Studio för att skapa ett Flask-program som lagrar data i Azure-tabellagring och kan distribueras till en webbplats.

Så här: Konfigurera ett anpassat domännamn för en Azure-webbplats

När du skapar en webbplats upprättar Azure en egen underdomän på domänen azurewebsites.net så att användarna kan nå webbplatsen med en webbadress av typen http://<mysite>.azurewebsites.net. Men om du konfigurerar din webbplats för Standard-läget kan du mappa din webbplats till ditt eget domännamn, exempelvis contoso.com.

Så här: Konfigurera SSL för en Azure-webbplats

SSL-kryptering (Secure Socket Layer) är den vanligaste metoden för att skydda data som skickas över Internet. Här beskrivs hur du anger en HTTPS-slutpunkt för en webbplats och hur du överför ett SSL-certifikat för att skydda ditt program.

Så här: Använd WebJobs för att köra bakgrundsåtgärder i Azure Websites

Läs om hur du distribuerar WebJobs genom att använda den klassiska Microsoft Azure-portalen.

Cloud Services

Självstudiekurs: Webb- och arbetsroller i Python med PTVS 2.1

Översikt över hur du använder Python-verktyg för Visual Studio för att skapa Azure-molntjänster, inklusive webb- och arbetsroller.

Så här: Konfigurera ett anpassad domännamn för en Azure-molntjänst eller ett lagringskonto

Azure-program och lagringskonton kan som standard nås via egna underdomäner, till exempel http://<myapp>.cloudapp.net och https://<mydata>.blob.core.windows.net. Den här artikeln visar att du kan exponera din applikation och datauppgifter på din egen egna domän, till exempel http://<myapp>com.

Funktionsguide: Tjänstehantering

Den här guiden visar hur du kan programmera vanliga tjänsthanteringsuppgifter från Python genom att använda klassen ServiceManagementService i Windows Azure SDK för Python.

Virtual Machines

Självstudiekurs: Ett Hello World-webbprogram i Django på en virtuell Linux-dator

Implementera ett enkelt Hello World-program som är skrivet i Django Python och distribuera programmet på Azure. Du får lära dig grunderna i beräkningsemulatorn i Azure och distribuera ett Python-program till Azure.

Självstudiekurs: Ett Hello World-webbprogram i Django på en virtuell Windows-dator

Läs mer om hur du kan använda Azure som värd för en Django-baserad webbplats på en virtuell dator som kör Windows Server. Du får lära dig hur du konfigurerar en virtuell Azure-dator för att vara värd för Django och hur du skapar ett nytt Django-program från Windows.

Självstudiekurs: iPython Notebook på Azure

IPython-projektet innehåller en uppsättning verktyg för vetenskapliga beräkningar, bland annat en interaktiv webbaserad miljö som kallas IPython Notebook. Den här självstudiekursen visar hur du distribuerar IPython Notebook på Azure med hjälp av virtuella Linux- eller Windows-datorer.

Verktyg

Funktionsguide: Utveckla och distribuera med kommandoradsverktyg för Mac och Linux.

Azures kommandoradsverktyg för Mac och Linux används för att distribuera och hantera Azure-tjänster. Använd kommandoradsverktygen för att skapa och hantera webbplatser och virtuella datorer i Azure.

Funktionsguide: Utveckla och distribuera med PowerShell för Azure

Med Windows PowerShell för Azure får du en kommandoradsmiljö för att utveckla och distribuera program för Azure via Windows PowerShell-cmdlet:ar. Den här guiden beskriver hur du använder Windows PowerShell cmdlet:ar för att skapa, distribuera och hantera Azure-tjänster.