Azure Python App Services

Meddelandefunktioner och integration

Funktionsguide: Kötjänst

Azure-köer lagrar stora mängder meddelanden som kan nås från var som helst med autentiserade anrop via HTTP eller HTTPS. Köerna används ofta för att planera arbete som ska utföras asynkront och för att skicka meddelanden från en Azure Web-roll till en Azure Worker-roll.

Funktionsguide: Service Bus-köer

Service Bus-köer levererar meddelanden enligt först in-, först ut-principen samt stöder flera standardprotokoll (REST, AMQP, WS*) och API:er vid placering/hämtning av meddelanden i/från en kö.

Funktionsguide: Service Bus-ämnen och -prenumerationer

I Service Bus-ämnena finns en meddelandemodell för att publicera/prenumerera som stöder kommunikation från en avsändare till flera mottagare. Du kan välja att registrera filterregler för ett ämne per prenumeration, vilket gör det möjligt för dig att begränsa vilka meddelanden i ett ämne som ska tas emot av olika ämnesprenumerationer.

CDN och cachelagring

Funktionsguide: CDN

Azure CDN (Azure Content Delivery Network) är en global lösning för leverans av innehåll som kräver hög bandbredd genom cachelagring av blob-objekt och statiskt innehåll på fysiska noder på olika platser i världen. Den här vanliga åtgärden beskriver hur du aktiverar CDN och hur du lägger till, använder och tar bort innehåll.

E-post- och röstfunktioner

Så här: Twilio röstfunktion och sms-tjänst

Azure-programmen kan använda Twilio för att lägga till funktioner för telefonsamtal och sms. Använd Twilio-API:er om du vill ringa och ta emot samtal, skicka och ta emot sms och möjliggöra röstkommunikation via befintliga Internetanslutningar, även mobila anslutningar.

Bildbehandling

Funktionsguide: Blitline bildhanteringstjänst

Blitline är en molnbaserad bildbehandlingstjänst. Den här guiden beskriver hur du använder Blitline och hur du skickar in jobb till Blitline.