Skapa och driftsätt dina Python-webbappar med Azure – och innovera snabbare med AI och datavetenskap

Kom igång med $200 kredit och 12 månader med populära tjänster utan kostnad.

Skapa och distribuera Python-appar i molnet med en mängd olika appar och datatjänster

Web Apps

Kör din Python-kod på Azure Web Apps for Containers – en Linux-baserad, hanterad programplattform.

Serverless functions

Azure Functions allows running Python code in a serverless environment that scales on-demand. Execute functions triggered by events and connected to other services with bindings, and pay only when your Python code is executed

Managed Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS) erbjuder ett fullständigt hanterat Kubernetes-kluster som du kan använda för att köra Python-appar och -tjänster samt andra Docker-containrar. Integrera med Azure-hanterade tjänster med Open Service Broker for Azure.

Virtual Machines

Använd den Linux-distribution du föredrar, till exempel Ubuntu, CentOS och Debian, eller Windows Server. Kör din kod med skalbara virtuella Azure-datorer och VM-skalningsuppsättningar.

Global NoSQL-databas

Dra nytta av Azure Cosmos DB – en globalt distribuerad, massivt skalbar NoSQL-databastjänst med flera modeller som är kompatibel med MongoDB och Apache Cassandra.

MySQL, PostgreSQL och SQL som en tjänst

Konfigurera den relationsdatabas du föredrar i molnet med hjälp av tillförlitliga, skalbara och fullständigt hanterade tjänster för MySQL, PostgreSQL och SQL Server.

Datavetenskap och AI med Python på Azure

Plattform för artificiell intelligens

Skapa och träna dina Python-modeller med Azure Machine Learning, och dra nytta av intelligenta API:er för syn, tal, språk, kunskap och sökning med bara några rader kod.

Jupyter Notebooks

Kör dina egna Python-datavetenskapsexperiment med hjälp av en fullständigt hanterad Jupyter-anteckningsbok med Azure Notebooks.

Hadoop och Spark

Använd ett hanterat Hadoop- och Spark-kluster med Azure HDInsights – lämpligt för produktionsarbetsbelastningar i företagsklass.

Datavetenskap – virtuella datorer

Använd en friktionsfri datavetenskapsmiljö som innehåller populära verktyg för datautforsknings-, modellerings- och datautvecklingsaktiviteter.

Verktyg för Python-utvecklare

Visual Studio-kod

Skapa Python-appar med smart kodifyllning med IntelliSense, inbyggd felsökning och linting. Visual Studio Code är vårt kostnadsfria, enkla redigeringsprogram med öppen källkod för macOS, Linux och Windows.

Visual Studio IDE

Prova vårt senaste stöd för Python på en förstklassig utvecklingsplattform.

Windows-undersystem för Linux

Kör Linux-program internt på Windows 10 – välj bland ett utbud med distributioner som stöds. Det krävs inga virtuella datorer, containrar eller omkompilering.

Föredras av Python-programmerare

Börja i dag med Python på Azure

Prova Azure kostnadsfritt