PHP Developer Center

Lär dig hur du skapar och distribuerar PHP-appar på Azure och hur du använder PHP för att hantera dina Azure-resurser

Azure SDK för PHP

Använd och hantera dina Azure-resurser med PHP

Öppna composer.json
php composer.phar install
git add index.php
git commit -m "My first PHP app"
git push azure master
Hämta källan från GitHub:
git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-php.git

Skapa din PHP-webbapp på Azure

Distribuera snabbt din anpassade PHP-webbapp i Azure App Service eller installera en populär CMS från Marketplace

Kommandoradsgränssnitt för (Azure CLI)

Ett lättviktigt kommandoradsverktyg för flera plattformar för att hantera tjänster och utföra vanliga åtgärder.

Installera och konfigurera Azure CLI

Referens

Lagring – blob
Lagring – tabell
Lagring – kö
Service Bus-köer
Service Bus-ämnen
SQL Database

Kostnadsfritt konto

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Börja kostnadsfritt

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 per år med Azure-tjänster

Aktivera nu

Startups

Gå med i BizSpark-programmet och få Azure-tjänster gratis

Läs mer