Hoppa över navigering

Node.js i Azure

Ha dina Node.js-appar på en effektiv och flexibel plattform.

Distribuera din första Node.js-app på några minuter.

Varför Node.js i Azure?

Kraftfulla verktyg

Distribuera enkelt Node.js-kod till Azure från Visual Studio Code. Om du föredrar att använda kommandoradsverktyg (CLI) har Azure dessa också. Båda byggs öppet, med verktyg, SDK:er och tillägg på GitHub.

Värd för Node.js-appar på ditt sätt

Kör fullstack-appar direkt på vår hanterade Linux-tjänst, i serverlösa Functions eller i containrar med Docker eller Kubernetes. Var värd för statiska webbplatser direkt från Azure Storage.

Lätt att utöka

Lägg till tjänster och funktioner snabbt, som MongoDB-, PostgreSQL- och MySQL-databaser, prestandaövervakning, kontinuerlig integrering och hemlighetshantering när du får större behov.

Distribuera och hantera Node.js-kod från valfri plats

Azure CLI

Gillar du kommandoradsverktyg? Använd Azure CLI med din lokala terminal eller använd det fjärranslutet med Azure Cloud Shell.

Information om hur du distribuerar med Azure CLI
Distribuera en Node.js Express-app till Azure med Azure CLI

Webbläsare

Visualisera och hantera alla dina resurser i en enda portal med anpassningsbara widgetar och inbyggt Cloud Shell.

Navigera programdiagnostik med Application Insights i Azure-portalen

Visual Studio-kod

Distribuera, felsök och hantera enkelt dina appar direkt från redigeraren med Azure-tillägg för Visual Studio Code.

Starta självstudien
Distribuera en Node.js-app till Azure med Visual Studio Code

Dokument för JavaScript-utvecklare

Visa självstudier om att bygga och vara värd för fullstack-Node.js-appar, statiska webbplatser och händelsedrivna serverlösa API:er på Azure.

Upptäck JavaScript Dev Center

Kostnadsfri e-bok för Node.js-utveckling

Learning Node.js with Azure täcker in allt du behöver veta om Node.js med Azure.

Hämta e-boken

Azure steg för steg

Kom igång praktiskt med detaljerad vägledning, med bland annat en interaktiv självstudie.

Starta utbildningsvägen om grunderna i Azure

Vi är redo när du är det – börja skapa med Node.js på Azure