Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Node.js-utvecklingscenter

Azure makes it easy to build, deploy and scale Node.js apps using the tools you know and love

Kom igång med Node.js i Azure

Free Trial: Create a Node.js Web App using one of the popular templates

Launch a ready to run Virtual Machine containing one of the most used Node.js stacks

Try a sample from Github: Using Azure Blob Storage from a Node.JS app

Detect, triage, and diagnose issues with Application Insights

Build a Node.js web application using DocumentDB, the fully-managed/geo-replicable NoSQL database service from Microsoft

Author Dockerfile/docker-compose files with Visual Studio Code

Migrate Docker-based workloads to Azure, using familiar open source tools

Självstudier för Node.js Azure webb- och Mobile Apps.

Prova de här stegvisa vägledningarna och bekanta dig med att utveckla, felsöka och distribuera Node.js-baserade Azure-webb- eller Mobile Apps.

Komma igång med Node.js-webbappar i Azure App Service

Utveckla mobilsystem med Node.js och Azure App Service

Felsöka en Node.js-webbapp i Azure App Service

Distribuera en Sails.js-webbapp till Azure App Service

Skapa ett Node.js-chattprogram med Socket.IO i Azure App Service

Förutsättningar

Azure-prenumeration | Azure CLI (nedladdning, anslut till prenumeration)

Azure SDK för Node.js

Använda och hantera dina Azure-resurser med Node.js

Hämta SDK:n från npm:
npm install azure
Hämta källan från GitHub:
git clone https://github.com/Azure/azure-sdk-for-node.git
cd azure-sdk-for-node
npm install

Utveckla och distribuera Node.js-appar med Azure

Visual Studio-kod

Mac/Linux/Windows: kostnadsfri redigerare med öppen källkod med Node.js-felsökning, kodavslut och annat: https://code.visualstudio.com/

Kommandoradsdistribution

Hantera distributioner med Azure kommandoradsgränssnitt från Linux, Mac eller Windows

Node.js Tools för Visual Studio

Windows: kostnadsfritt tillägg med öppen källkod som gör Visual Studio till en kraftfull Node.js-IDE: https://www.visualstudio.com/features/node-js-vs

Förkonfigurerade Node.js-stackar i Azure

Node.js

VM med enklicksinstallation för Node.js

MEAN

Komplett utvecklingsmiljö för mongoDB och Node.js från Bitnami

Live Helper Chat

Live Support-chatt med öppen källkod för din webbplats.

Let's chat

Energisk meddelandeapp som körs på Node.js och MongoDB

Mean.io.app

Komplett utvecklingsmiljö för mongoDB och Node.js från Mean.Io

Jelastic Hybrid PaaS

Färdig hanteringsplattform för privat och offentligt moln och hybridmoln

Appcelerator Arrow API Builder

Ramverk med åsikter för att skapa och distribuera Node.js-program till molnet.

Referens

Lagring – blob
Lagring – tabell
Lagring – kö
Notification Hubs
Service Bus-köer
Service Bus-ämnen

Skala

Kostnadsfritt konto

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 per år med Azure-tjänster

Startups

Gå med i BizSpark-programmet och få Azure-tjänster gratis