.NET-utvecklingscenter

Med Azure kan du enkelt distribuera och skala .NET-appar med hjälp av de verktyg som du är van vid

Komma igång med .NET i Azure

Skapa en ASP.NET-webbapp med någon av de populära mallarna

Gå en självstudiekurs om bloblagring: Manage Blob Storage (Hantera Blob Storage)

självstudiekursen om ASP.NET-webbappar i Azure App Service

Förutsättningar

Azure-prenumeration

Azure SDK för .NET

Använda och hantera Azure-resurser med .NET

Testa ett VM-hanteringsexempel:

git clone https://github.com/Azure-Samples/compute-dotnet-manage-vm.git
cd compute-dotnet-manage-vm
dotnet restore

Hantera webbappar med Azure SDK:

git clone https://github.com/Azure-Samples/app-service-web-dotnet-manage.git
cd c app-service-web-dotnet-manage
dotnet restore

Fluent-API:er för .NET

Dessa API:er fungerar sida vid sida med de aktuella hanterings-API:erna. Det betyder att den aktuella programkoden kan dra nytta av Fluent-API:erna utan den befintliga koden behöver omstruktureras.

GitHub-lagringsplats

Version

Visual Studio Community [Windows]: Erbjuder ett komplett, utökningsbart, kostnadsfritt IDE för att skapa moderna program för molntjänster.

Azure Tools för Visual Studio [Windows]: Azure SDK för .NET tillhandahåller kompletta integrationer för Visual Studio

Visual Studio Code [Mac / Linux / Windows]: Kostnadsfri redigerare med öppen källkod med .NET-felsökning, kodkomplettering, git-integration och mer

Hantera distributioner med Azure PowerShell-gränssnittet från Linux, Mac eller Windows

Referens

Lagring – blob

Lagring – tabell

Lagring – kö

Azure Cosmos DB

Service Bus-köer

App Service – webben

App Service – mobilt

Skala

Kostnadsfritt konto

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Börja kostnadsfritt

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 per år med Azure-tjänster

Aktivera nu

Startups

Gå med i BizSpark-programmet och få Azure-tjänster gratis

Läs mer