Java på Azure

Kom igång med att utveckla Java-program i molnet med valfria verktyg och ramverk

Varför Java på Azure?

Utveckla med de verktyg du gillar

Utveckla, felsök och distribuera Java-program på Azure med dina favorit-IDE:er som Eclipse, IntelliJ och Visual Studio Code for Java. Använd utvecklings- och automatiseringsverktyg som Maven, Gradle och Jenkins för dina CI/CD-behov.

Leverera snabbare med fullständigt hanterade tjänster

Flytta hantering av maskinvaru- och programvaruinfrastruktur till Azure med Tomcat på App Service, Azure Spring Cloud, Azure Kubernetes Service och fullständigt hanterade databaser så att du kan fokusera på att skriva kod.

Lätt att utöka

Lägg till tjänster och funktioner snabbt, som MySQL- och PostgreSQL-databaser, prestandaövervakning och hemlighetshantering, när du får större behov. Integrera AI enkelt i dina appar med Azure Cognitive API:er.

Azure-plugin-program för Eclipse och IntelliJ

Bygg Java-program och distribuera dem till molnet direkt från din favorit-IDE. Toolkits for Eclipse och IntelliJ innehåller mallar och funktioner som du kan använda för att enkelt skapa, utveckla, testa och distribuera Azure-program.

Lär dig mer om verktyg och IDE:er

Azure Spring Cloud

Använd Azure Spring Cloud för att föra in moderna mikrotjänstmönster i Spring Boot-appar, och få bort exempelkod för att snabbt kunna utveckla robusta Java-appar. Distribuera, kör och skala enkelt appar i en fullständigt hanterad miljö.

Läs snabbstartsguider

Java EE på Azure Kubernetes Service

Migrera JBoss EAP-program till WildFly på Azure Kubernetes Service och få fördelarna med en säker och fullständigt hanterad Kubernetes-tjänst med hög tillgänglighet. Använd den detaljerade migreringsdokumentationen som vägledning.

Läs migreringsguiden

Skapa och distribuera Java-appar i molnet med hjälp av en mängd välbekanta tjänster

Migrera dina program

Migrera dina Java-program som körs på Tomcat till Azure med App Service Migration Assistant.

App Service Migration Assistant

Modernisera med containrar

Optimera din beräkning med containrar. Azure Kubernetes Service (AKS) erbjuder ett fullständigt hanterat Kubernetes-kluster så att du enkelt kan köra Java-baserade appar i molnet.

Azure Kubernetes Service

MySQL, PostgreSQL och SQL som en tjänst

Konfigurera den relationsdatabas du föredrar i molnet med hjälp av tillförlitliga, skalbara och fullständigt hanterade tjänster för MySQL, PostgreSQL och SQL Server.

Azure-databastjänster

AI och Cognitive Services

Använd AI-tjänster och kognitiva API:er som hjälper dig skapa intelligenta appar. Cognitive Services gör AI tillgängligt för alla utvecklare – utan krav på expertis inom maskininlärning.

Azure Cognitive Services

Säkerhets- och identitetstjänster

Lägg enkelt till autentisering i din app med Azure Active Directory och lagra kryptografiska nycklar och andra hemligheter i Azure Key Vault.

Azure Active Directory

Övervakningstjänster

Samla in, analysera och agera på telemetridata från dina Azure-miljöer och lokala miljöer med Azure Monitor för att maximera prestanda och tillgänglighet för dina program.

Azure Monitor

Modern Java för molnutvecklare

Java för molnbaserade program 2020? Det är sant! Martijn Verburg diskuterar framsteg i språket Java, produktivitetsförbättringar för utvecklare och Microsofts stora investering i Java-ekosystemet.

Resurser

Publicera en Java-webbapp med Eclipse

Lär dig hur du distribuerar en Java-webbapp till Azure med hjälp av Azure Toolkit for Eclipse. Du skapar en webbapp i Eclipse, distribuerar till Azure och hanterar distribuerade webbappkonfigurationer med hjälp av Azure Toolkit for Eclipse.

Börja på MS Learn

Publicera en Java-webbapp med Maven

Lär dig hur du använder Maven-pluginprogrammet för Azure App Service för att utveckla och distribuera en Java-webbapp. Du skapar en Java-webbapp, konfigurerar Maven-pluginprogrammet och distribuerar appen till Azure App Service med Maven-pluginprogrammet.

Börja på MS Learn

Implementera en CI/CD-pipeline för Java-containrar

Lär dig hur Azure och Azure DevOps stöder Java-program. Du skapar ett projekt i Azure Pipelines som bygger och distribuerar en grundläggande Java-app till Azure. Sedan utlöser du pipelinen för att bygga och distribuera appen.

Börja på MS Learn

Azure Spring Cloud-workshop

Lär dig hur du distribuerar Spring Boot-mikrotjänster till Azure Spring Cloud. Du ska bland annat skapa ett Azure Spring Cloud-kluster, skapa olika Spring Boot-mikrotjänster, konfigurera en Spring Cloud Config-server och skapa en Spring Cloud Gateway.

Börja på MS Learn

Dokument om migrering från Java till Azure

Läs om rekommenderade strategier för att migrera Java-program till Azure. Dokumentationen omfattar allmän migrering och specifika arbetsbelastningar, inklusive Spring, Tomcat, WebLogic, WildFly, WebSphere och JBoss EAP.

Läs dokumenten

Bli mer produktiv med de senaste Azure Java SDK:erna

Kör snabbt igång dina molnkompatibla Java-appar med hjälp av de senaste enhetliga SDK:erna. Effektivisera molnutvecklingen med funktioner som nya HTTP-försök, loggning och protokoll för transport och autentisering.

Ladda ned SDK:er

*Java och OpenJDK är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag.

Redo när du är det – börja utveckla appar med Java på Azure