Java-utvecklingscenter

Azure gör det lätt att distribuera och skala Java-appar med hjälp av de verktyg du gillar

Kom igång med Java i Azure

Distribuera Java WebApp till Azure

Testa ett exempel från GitHub

git clone https://github.com/Azure-Samples/storage-blob-java-getting-started.git
cd storage-blob-java-getting-started
setup.sh
mvn clean compile exec:java

Krav för virtuell Linux-dator

Azure-prenumeration

Förutsättningar

Azure-prenumeration | Azure CLI (installerat, inloggad)

Programmera

Referens

Storage
SQL Database
Azure Active Directory
Key Vault
Application Insights
Redis Cache
DocumentDB
Service Bus
Event Hubs
Azure Resource Manager

Distribuera

Aktuella Java-stacks på Azure

JDK 8

Java SE 8 (Oracle) som körs på Windows Server 2012 R2. Microsofts kundtjänst ingår

Skapa virtuell dator

Tomcat

Körs på OpenJDK 8 (Azul Zulu) på Ubuntu Linux 14

Skapa virtuell dator

Zulu Enterprise OnDemand

OpenJDK 8 (Azul Zulu) som körs på Ubuntu Linux 15. Teknisk standardsupport för Azul ingår

Skapa virtuell dator

Oracle WebLogic Server 12.1.2 EE

Körs på Windows Server 2012 R2. Microsofts kundtjänst ingår

Skapa virtuell dator

Hortonworks Data Platform

Hortonworks Data Platform på Linux

Skapa virtuell dator

Automatisera

Skala

Partner

Kostnadsfritt konto

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Börja kostnadsfritt

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 per år med Azure-tjänster

Aktivera nu

Startups

Gå med i BizSpark-programmet och få Azure-tjänster gratis

Läs mer