Java på Azure

Get started developing Java applications in the cloud with Java development tools and frameworks of your choice

Varför Java på Azure?

Utveckla med de verktyg du gillar

Utveckla, felsök och distribuera Java-program på Azure med dina favorit-IDE:er som Eclipse, IntelliJ och Visual Studio Code for Java. Använd utvecklings- och automatiseringsverktyg som Maven, Gradle och Jenkins för dina CI/CD-behov.

Leverera snabbare med fullständigt hanterade tjänster

Unload infrastructure hardware and software management to Azure with Azure App Service, Azure Spring Cloud, Azure Kubernetes Service, and fully managed databases so you can focus on writing code.

Lätt att utöka

Lägg till tjänster och funktioner snabbt, som MySQL- och PostgreSQL-databaser, prestandaövervakning och hemlighetshantering, när du får större behov. Integrera AI enkelt i dina appar med Azure Cognitive API:er.

Azure-plugin-program för Eclipse och IntelliJ

Build Java applications and deploy them to the cloud directly from your favorite IDE. Java development toolkits for Eclipse and IntelliJ provide templates and functionality that you can use to easily create, develop, test, and deploy Azure applications.

Lär dig mer om verktyg och IDE:er

Azure Spring Cloud

Använd Azure Spring Cloud för att föra in moderna mikrotjänstmönster i Spring Boot-appar, och få bort exempelkod för att snabbt kunna utveckla robusta Java-appar. Distribuera, kör och skala enkelt appar i en fullständigt hanterad miljö.

Läs snabbstartsguider

Java EE på Azure Kubernetes Service

Run Oracle WebLogic Server on Azure Kubernetes Service (AKS) with solutions validated by Microsoft and Oracle. Easily create production-ready deployments with instructions, samples, and best practices.

Läs dokumenten

Skapa och distribuera Java-appar i molnet med hjälp av en mängd välbekanta tjänster

Migration assistance

App Service Migration Assistant

Migrera dina Java-program som körs på Tomcat till Azure med App Service Migration Assistant.

Container-based modernization

Azure Kubernetes Service

Optimize your compute with containers. Azure Kubernetes Service (AKS) and Azure Red Hat OpenShift offer fully managed, enterprise-grade services to run your Java-based apps in the cloud.

Managed PostgreSQL, MySQL, and SQL

Azure database services

Konfigurera den relationsdatabas du föredrar i molnet med hjälp av tillförlitliga, skalbara och fullständigt hanterade tjänster för MySQL, PostgreSQL och SQL Server.

AI and cognitive services

Azure Cognitive Services

Use AI and cognitive APIs to build intelligent apps. Azure Cognitive Services brings AI within reach of every developer—without requiring machine-learning expertise.

Security and identity services

Azure AD

Lägg enkelt till autentisering i din app med Azure Active Directory och lagra kryptografiska nycklar och andra hemligheter i Azure Key Vault.

Monitoring services

Azure Monitor

Samla in, analysera och agera på telemetridata från dina Azure-miljöer och lokala miljöer med Azure Monitor för att maximera prestanda och tillgänglighet för dina program.

Modern Java för molnutvecklare

Martijn Verburg, Principal Group Manager – Java Engineering, covers advancements in the Java language and platform, improvements for developer productivity, and Microsoft's significant investment in the Java ecosystem.

Enterprises run their Java applications on Azure

AIA Singapore Private Limited drives performance enhancements and achieves more cost efficiencies after moving critical Java applications to Azure

"Azure frees the team from the day-to-day heavy operational work to focus on creating core business value."

Nedved Yang: Head of Digital Technology
AIA

The fast lane to digital disruption: J.B. Hunt builds load-matching cloud service for shippers and carriers

"It was super easy to build up Kubernetes clusters in Azure Container Service and tying things together with Java/Jenkins and Team Foundation Server was straightforward and quick."

Daniel Trimble: Senior Expert Software Engineer
J.B. Hunt

Adobe runs its vast open-source application portfolio in Azure

"Because we wrote Experience Manager in Java and not .NET, we were initially worried about deploying in Azure. However, the product works well in Azure."

Brandon Pulsipher: Vice President of Technical Operations and Managed Services
Adobe

Daimler embraces the cloud to innovate faster

"We've brought Java, Tomcat, Docker containers, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, and many other open-source tools into DevTest Labs, and they all work great."

Peter Rothlaender: Manager of Cloud Solutions
Daimler

Maersk uses cloud to spur development of containerized solutions built on Kubernetes

"Using Kubernetes on Azure satisfies our objectives for efficient software development. It aligns well with our digital plans and our choice of open-source solutions."

Rasmus Hald: Head of Cloud Architecture
Maersk

Video conferencing leader creates innovative interoperability bridge in the cloud

"We were surprised and impressed by the deep and thorough support of open source in Azure. We use Node.js, Go, Java, Python, and Ansible, and they're all wonderfully supported in Azure."

Jeff Adams: Distinguished Engineer
Polycom

Strong partner ecosystem

Resurser

Java on Azure learning path

Learn how to build, migrate, and scale Java applications on Azure with Azure services and familiar Java development tools and frameworks.

Börja på MS Learn

Publicera en Java-webbapp med Maven

Lär dig hur du använder Maven-pluginprogrammet för Azure App Service för att utveckla och distribuera en Java-webbapp. Du skapar en Java-webbapp, konfigurerar Maven-pluginprogrammet och distribuerar appen till Azure App Service med Maven-pluginprogrammet.

Börja på MS Learn

Implementera en CI/CD-pipeline för Java-containrar

Lär dig hur Azure och Azure DevOps stöder Java-program. Du skapar ett projekt i Azure Pipelines som bygger och distribuerar en grundläggande Java-app till Azure. Sedan utlöser du pipelinen för att bygga och distribuera appen.

Börja på MS Learn

Azure Spring Cloud-workshop

Lär dig hur du distribuerar Spring Boot-mikrotjänster till Azure Spring Cloud. Du ska bland annat skapa ett Azure Spring Cloud-kluster, skapa olika Spring Boot-mikrotjänster, konfigurera en Spring Cloud Config-server och skapa en Spring Cloud Gateway.

Börja på MS Learn

Dokument om migrering från Java till Azure

Läs om rekommenderade strategier för att migrera Java-program till Azure. Dokumentationen omfattar allmän migrering och specifika arbetsbelastningar, inklusive Spring, Tomcat, WebLogic, WildFly, WebSphere och JBoss EAP.

Läs dokumenten

Bli mer produktiv med de senaste Azure Java SDK:erna

Kör snabbt igång dina molnkompatibla Java-appar med hjälp av de senaste enhetliga SDK:erna. Effektivisera molnutvecklingen med funktioner som nya HTTP-försök, loggning och protokoll för transport och autentisering.

Ladda ned SDK:er

*Java och OpenJDK är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag.

Redo när du är det – börja utveckla appar med Java på Azure