Logga in 100 miljoner företagsanvändare i din app

Världens största företag använder Azure Active Directory

Börja godkänna inloggningar i dag

Med hjälp av ramverk för alla populära plattformar kommer du igång snabbt.

Stöd för alla plattformar

Hitta rätt SDK för din plattform: Windows, iOS, Android, .NET, NodeJS, AngularJS och många fler.

Standardbaserad

Bygger på öppna standarder. Azure AD har stöd för autentiseringsprotokollen SAML 2.0, openID Connect 1.0, OAuth 2.0 och wS-Federation 12.

Tillförlitlig

Azures datacenter distribueras över hela världen med 99,9 % drifttid enligt serviceavtalet.

Skapa smartare produktivitetsappar med Microsoft Graph

Anslut till data som ökar produktiviteten — e-post, kalender, kontakter, dokument, kataloger, enheter och mycket mer.

85 % av Fortune 500 – miljontals företagsanvändare – använder data i Microsoft Graph.

Microsoft Graph-API:t är länken för anslutning till program som Excel, Outlook, PowerBI, OneNote, SharePoint, Intune med flera.

Säker molnbaserad autentisering och hybridautentisering

Multi-Factor Authentication

IT-administratörer kan kräva multifaktorautentisering för åtkomst till ditt program, så att du inte behöver koda det själv.

Identitetsskydd

Algoritmer för adaptiv maskininlärning och heuristik kan identifiera avvikelser och misstänkta incidenter som tyder på potentiellt komprometterade identiteter. Företag kan utvärdera upptäckta problem och vidta lämpliga mitigerings- eller justeringsåtgärder.

Villkorlig åtkomst

Skydda företagsdata och ge samtidigt användare en upplevelse som gör att de kan sköta jobbet från valfri enhet. Företag kan tillåta eller blockera åtkomst eller kräva att användare använder Multi-Factor Authentication, registrerar enheter eller ändrar lösenord.

Gör skillnad – direkt

”Azure Active Directory gav oss en enkel, tillförlitlig och effektiv lösning som löste problemet med åtkomst för företagsanvändare, för alla mobila enheter.”

– Grant Peterson, CTO Docusign

Relaterade produkter och tjänster

Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Azure Active Directory

Identitetshantering i molnet

Azure App Service

Verktyg för mobilutveckling

Prova Logga in med Microsoft

Kom igång