Hoppa över navigering

Utvecklarcenter för C och C++

Med Azure kan du enkelt skapa C++-program med ökad flexibilitet, skalbarhet och tillförlitlighet med de verktyg som du redan är van vid

Vill du hjälpa oss att förbättra Azure C++-miljön?

Registrera dig här så att vi kan kontakta dig och hjälpa dig att skapa miljöer som passar dina behov.

Azure C++ REST SDK

De flesta Azure-tjänster är tillgängliga via REST-API:er och genom att använda C++ REST SDK, som utvecklats för molnbaserad klient-server-kommunikation i intern kod med en modern asynkron C++ API-design, kan C++-utvecklare enkelt ansluta till och interagera med Azure-tjänster.

Installera via Git

git clone https://github.com/Microsoft/cpprestsdk.git
cd cpprestsdk

Installera via NuGet

Install-Package cpprestsdk

Azure Storage SDK för C++

Med Azure Storage-klientbiblioteket för C++ kan du utveckla program mot Microsoft Azure Storage.

Installera via Git

git clone https://github.com/Azure/azure-storage-cpp.git
cd azure-storage-cpp

Installera via NuGet

Install-Package wastorage

Utveckla C++-baserade Azure-appar med de verktyg du är van vid

C och C++ med Visual Studio

Utveckla C++ Windows-, Linux-, mobilappar och -spel med Azure-molntjänster i en kraftfull, omfattande utvecklingsmiljö med Visual Studio.

https://www.visualstudio.com/vs/cplusplus/

Visual Studio-kod

Mac/Linux/Windows: kostnadsfri redigerare med öppen källkod med C++-felsökning, kodkomplettering och mer:

https://code.visualstudio.com/

Kommandoradsdistribution

Hantera distributionen med hjälp av Azure PowerShell från Windows Manage-distributioner via Azure-kommandoradsgränssnittet i Linux, Mac eller Windows.

Referens

Lagring – blob

Lagring – tabell

Lagring – kö

Azure Cosmos DB

Distribuera

Skala

Kostnadsfritt konto

$200 i Azure-krediter och 12 månader med populära tjänster – kostnadsfritt

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 per år med Azure-tjänster

Startups

Gå med i Microsoft för nystartade företag och få kostnadsfria Azure-tjänster