Hoppa över navigering

Azure nyhetsbrev: mars 2017

Håll dig uppdaterad om de senaste Azure-funktionerna, händelserna och community-aktiviteterna. Titta igenom gamla nyhetsbrev eller prenumerera och få de senaste Azure-nyheterna levererade till din inkorg.

Letar du efter nyhetsbrevet för en annan månad?
Sök igenom vårt arkiv:

Aktuella

Fallstudie i kundberättelse: Unique Scheduling Solutions

Unique Scheduling Solutions (USS) är ett nytt SaaS-företag som använder Azure som värd för sin produkt, FAST Scheduler. FAST Scheduler är utformat för att hantera de mest utmanande miljöerna för schemaläggning och har tagits i bruk av tillverkare och projektledare på tre kontinenter. Med Azures stöd har USS växt och dess användare litar på att deras data är skyddade och att tjänsten är tillförlitlig. Tekniken för schemaläggning kommer ursprungligen från NASA där den användes för att planera uppdrag. Den fungerade väl både där och på många Fortune 500-företag som ett installerat program. FAST har nu flyttats till Azure-molnet, där det är prisvärt även för små och medelstora företag, och där företaget fortsätter att erbjuda sin komplexa lösning för schemaläggning till stora Fortune 500-företag.

Unique Scheduling Solutions

Ladda ned: Web developer’s guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster (Webbutvecklarens guide för att eliminiera icke-kodningsuppgifter och att utföra kodningen snabbare)

Ett problem som alla webbutvecklare brottas med är att försöka minimera det angripbara ytområdet med säkerhet på nätverksnivå. Rutinuppgifter som säkerhetskopiering, skalningsplanering och loggning utgör också dyrbar tid. I den här e-boken får webbutvecklare hjälp att eliminera en rad icke-kodningsuppgifter och att kunna utföra kodningen snabbare. Några huvudområden är identifiering av användningsmönster och trender, anslutning till nätverk för innehållsdistribution, anpassning av sökimplementering, implementering av användar- och åtkomsthistorik för appen och serverkonfiguration för automatisk uppskalning. Hämta nu.

Bild av kod med texten: "Cutting Right to the Code: A web developer's guide to help eliminate non-coding tasks and get code done faster"

Global Azure Bootcamp: Ett massivt community-evenemang över hela världen

#GlobalAzure är ett årligt evenemang som ägs och drivs av Azure-entusiaster över hela världen. Den 22 april 2017 är det dags igen! Det är ett helt unikt community-evenemang. Hundratals användargrupper arrangerar evenemang som är kostnadsfria att delta i och besöks av mer än 10 000 människor som är ivriga att lära sig om det senaste och bästa med Azure. Lokala experter, många av dem MVP:er, är närvarande och medverkar, och många evenemang inkluderar även praktiska arbetsseminarier. Delta i #GlobalAzure med din användargrupp genom att registrera dig för att skapa ditt evenemang!

Logotyp för Global Azure Bootcamp 2017

Kommande händelser

Hitta Azure-relaterade evenemang

Få information

Azure DocumentDB: API för MongoDB är allmänt tillgängligt

API:t för MongoDB är nu allmänt tillgängligt och har samma serviceavtal (SLA) på 99,99 procent som Azure DocumentDB. Med det här API:t kan användare nu uppnå en nästan gränslös skala med stöd för hanterade shardade samlingar. Besök Azure-bloggen eller dokumentationswebbsidan What is DocumentDB: API for MongoDB? (Vad är DocumentDB: API för MongoDB?), eller se videon DocumentDB: Database-as-a-Service for MongoDB Developers (DocumentDB: Databas som en tjänst för MongoDB-utvecklare) för att lära dig mer om det här API:t.

Azure DocumentDB: Stöd för mängdfunktioner, Emulator i Docker and integrering av Azure Search

Azure DocumentDB har nu stöd för mängdfunktioner i global skala i den allmänt tillgängliga förhandsversionen. Motorn för frågor i DocumentDB har inbyggt stöd för SQL-mängdoperatorerna COUNT, MIN, MAX, AVG och SUM. DocumentDB-emulatorn är nu tillgänglig i en Docker-behållare för Windows. Nu kan du dessutom lägga till Azure Search i DocumentDB-samlingar med endast ett klick i Azure Portal. Läs mer

Video: Azure DocumentDB har stöd för mängdfunktioner

Scott Hanselman från Azure Friday lär sig om stöd för mängdfunktioner i global skala i DocumentDB, hur du utför mängdfrågor med snabb svarstid mot stora uppsättningar data utan schemadefinitioner eller sekundärindex, samt om andra förbättringar som gjorts för motorn för frågor i DocumentDB, som till exempel reducerade enheter för programbegäran och stöd för indexering av polygoner. Titta nu

Ny Azure SQL Database Premium RS-nivå

Azure SQL Database Premium RS finns nu som förhandsversion och är utformat för I/O-intensiva arbetsbelastningar där serviceavtal (SLA) som innebär begränsad garanti och lägre tillförlitlighet är godtagbart. Målscenarier för Premium RS är utvecklingar som använder minnesintern teknik, testar arbetsbelastningar med höga prestanda och produktionsanalytiska arbetsbelastningar. Premium RS är tillgängligt för singelton-databaser och elastiska databaspooler. Läs mer

Blob Auditing i Azure SQL Database är allmänt tillgängligt

Blob Auditing i Azure SQL Database spårar databashändelser och skriver in dem i granskningsloggen i ditt Azure Storage-konto, vilket hjälper dig att följa standard, förstå databasaktiviteter och identifiera avvikelser som kan indikera verksamhetsproblem eller misstänksamma säkerhetsöverträdelser. Blob Auditing kommer att ersätta den nuvarande tabellgranskningen (som snart blir inaktuell), vilket ger bättre prestanda, mer detaljrikedom och lägre kostnader för SQL Database-granskning. Genom att kombinera Blob Auditing med Threat Detection (i den allmänt tillgängliga förhandsversionen) får du ett nytt säkerhetslager som gör det möjligt för kunderna att identifiera, undersöka och bemöta potentiella hot när de inträffar.

4 TB-alternativ för P11 och P15 i Azure SQL Database

Azure SQL Database-kunder som använder P11 och P15-databaser kan nu använda upp till 4 TB inkluderat lagringsutrymme utan ytterligare kostnader. Att utöka det tillgängliga lagringsutrymmet till 4 TB är ett viktigt steg för oss när det gäller att uppfylla vårt åtagande att tillhandahålla mer lagringsutrymme för alla prestandanivåer, så att kunderna får större flexibilitet när de väljer vilken plattform som passar bäst för just deras program.

Azure Data Factory omfattar ytterligare stöd för mer inmatning av data och fler omvandlingsscenarier

Med Azure Data Factory kan du ta med data från en rad olika platser till Azure för avancerad analys och förutsägande modellering. För att ge ytterligare stöd för inmatning av data och omvandlingsscenarier har vi nyligen lagt till stöd för tjänstens huvudnamn för Azure Data Lake Store-länkade tjänster, en ny drivrutin för Oracle, ZIP-komprimering, JSON-matris och plats för kopiering och körning i molnet. Vi har även uppdaterat prisinformationen för Azure Machine Learning-webbtjänsten. Läs mer

Direkt laddning till Azure SQL Data Warehouse från Azure Data Lake Store, stöd för laddning av avgränsade UTF-16-kodade textfiler

Anslutningsmöjligheter för Azure Data Lake Store via externa tabeller, stöd för laddning av avgränsade UTF-16-kodade textfiler och utökad gräns för radbredd för PolyBase från 32 kB till 1 MB per rad i Azure SQL Data Warehouse är nu tillgängligt. När tillägget för anslutningsmöjligheter för Azure Data Lake Store nu är tillgängligt är det möjligt för ditt informationslager att ansluta till alla Azure-datalagringstjänster. Läs mer

Azure Data Lake Analytics och Azure Data Lake Store är nu tillgängliga i ”Europa, norra”

Azure Data Lake Analytics och Azure Data Lake Store är nu tillgängliga i regionen ”Europa, norra”. Data Lake Analytics är en molnbaserad analystjänst för utveckling och körning av massivt parallella datatransformeringar och databearbetningsprogram i U-SQL, R, Python och .NET mot flera petabyte data. Data Lake Store är en gränslös datasjö som skapats i syfte att låta företag få ut mer värde ur ostrukturerade, delvis strukturerade och strukturerade data.

Bing-API:er i Microsoft Cognitive Services är nu allmänt tillgängliga

Microsoft Cognitive Services är en samling API:er som utvecklare kan använda för att bygga intelligenta appar som utnyttjar visuellt innehåll, taligenkänning, språktjänster, kunskapsdelning och sökteknik och som bygger på decennier av forskning hos Microsoft. API för Bing-taligenkänning som nu är allmänt tillgängligt gör det möjligt att konvertera ljud till text, förstå innehållet och konvertera tillbaka texten till tal.

Nytt alternativ för Standard-nivån med mindre kapacitet i Azure Analysis Services

För att tillhandahålla ytterligare prissättningsalternativ för kunder med mindre arbetsbelastningar har vi lagt till en ny Standard-nivå (S0) med mindre kapacitet till den allmänt tillgängliga förhandsversionen av Azure Analysis Services. S0 är liksom S1, S2 och S4 en del av Standard-prisnivån. Analysis Services finns som allmänt tillgänglig förhandsversion i två tjänstnivåer: Developer och Standard. Den totala kostnaden för Analysis Services beror på hur mycket du lagrar, vilken bearbetningskraft du behöver samt de utgående dataöverföringarna som du kör.

N-serien för Azure Virtual Machines är tillgänglig i ytterligare regioner

Efter vårt tillkännagivande om allmän tillgänglighet och kontinuerliga distributioner av instanser i N-serien av Azure Virtual Machines kan vi nu meddela att N-serien (NV/M60 för visualisering) är tillgänglig i regionerna ”USA, östra” och ”USA, norra centrala”. N-serien är sedan tidigare även tillgänglig i regionerna ”USA, södra centrala”, ”Sydostasien” och ”Europa, västra”. Vi har även utökat NV/M60-kapaciteten för ”USA, södra centrala”. Nuvarande instanser i N-serien (NC/K80 för beräkningar) är tillgängliga i regionerna ”USA, södra centrala” och ”USA, östra”.

Microsoft SQL Server Community Technology Preview 1.4 är nu tillgängligt

Microsoft SQL Server vNext Community Technology Preview (CTP) 1.4 är nu tillgängligt på Windows, Linux och Docker. Ett flertal funktionsförbättringar har lagts till i förhandsversionen, inklusive möjligheten att schemalägga jobb med SQL Server Agent på Linux. Kunderna kan få en förhandstitt på CTP 1.4 i en virtuell Azure-dator för utveckling och testning redan idag.

Azure Active Directory:PingAccess finns som allmänt tillgänglig förhandsversion

I september 2016 tillkännagav vi att Microsoft och Ping Identity samarbetade för att erbjuda en version av PingAccess för Azure Active Directory (Azure AD). PingAccess för Azure AD finns som allmänt tillgänglig förhandsversion och kommer att tillhandahållas utan ytterligare kostnader för Azure AD Premium-kunder för upp till 20 program. För fler program kommer en fullständig PingAccess-licens att behövas. Den här lösningen utökar möjligheten för Azure AD Application Proxy att tillhandahålla säker fjärråtkomst med enkel inloggning till fler lokala webbprogram. Läs mer

Exportera ditt Azure App Service-certifikat till valfri Azure-tjänst

Förra året introducerade vi Azure App Service Certificates, ett användarvänligt sätt att skapa App Service-certifikat och distribuera dem genom Azure Key Vault till App Service-appar. Du kan nu skapa en lokal PFX-kopia av ett App Service-certifikat så att du kan använda det med andra Azure-tjänster. Läs mer

Azure Content Delivery Network: Grundläggande analysfunktioner är allmänt tillgängliga

De grundläggande analysfunktionerna i Azure Content Delivery Network är nu allmänt tillgängliga så att du kan analysera förbrukning av bandbredd, dataöverföring och frekvens för cacheträffar. De analytiska funktionerna är tillgängliga för både Content Delivery Network från Verizon och Akamai. Med den här versionen får du mallar för integrering med Microsoft Operations Management Suite. Du kommer även åt dessa mått genom REST API:er.

Visual Studio 2017 är här. Uppgradera och aktivera utvecklingsarbetsbelastningar för Azure nu

Visual Studio 2017 ger oöverträffad produktivitet för alla utvecklare, appar och plattformar. Att utveckla program för Azure är en sömlös integrerad upplevelse i den IDE som du kan och föredrar. Visual Studio 2017 har allt du behöver för att komma igång med utveckling för Azure. Aktivera Azure-arbetsbelastningen i Visual Studio 2017 så är du igång. Se anförandet och de tekniska sessionerna på begäran och delta i ett lanseringsevenemang i ditt område. Visual Studio-prenumeranter och Dev Essentials-medlemmar kan logga in för att se nya förmåner.

Bild av Visual Studio 2017-logotypen med texten: "It's landed! Download Visual Studio 2017" (”Väntan är över! Ladda ned Visual Studio 2017”)

Löpande export finns nu i prisalternativet Basic i Azure Application Insights

Prisalternativet Basic i Azure Application Insights omfattar nu möjligheten att köpa löpande export efter GB. Med löpande export kan du exportera telemetri som samlats in av ditt program till en extern plats som till exempel Power BI. Du kan använda löpande export obegränsat när du väljer prisalternativet Application Insights Enterprise.

Få synlighet i ditt nätverk i Azure och lokalt med Microsoft Operations Management Suites övervakare av nätverksprestanda

För att hantera molnappar behöver du synlighet i de virtuella datorernas anslutningar mellan dina datacenter, fjärrplatser och kritiska arbetsbelastningar. Network Performance Monitor är en lösning i Microsoft Operations Management Suite Insight & Analytics som nu är allmänt tillgänglig och som ger dig synlighet när det gäller nätverksprestanda, svarstid och tillgänglighet i hybridmiljöer i nära realtid. Visualisera hop-by-hop-topologin i vägar med en interaktiv instrumentpanel för att hantera problem och skapa aviseringar. Titta nu

Nytt från Microsoft Translator

Translator gav nyligen ut koreanska som det elfte översättningssystemet som baseras på ett neuralt nätverk (NN). Försök att jämföra de NN-baserade översättningarna. 28 mars 2017 kommer bengali (även känt som bengaliska) att läggas till på listan över Translators indiska språk. Microsoft Translators API:er för text och tal säljs på Azure Portal som en del av Cognitive Services. Håll dig uppdaterad och läs de senaste tillkännagivandena genom att följa Microsoft Translator-bloggen.

Delta i Microsofts inlärningsundersökning

Vi utför en studie om ett inlärningserbjudande och vi samlar just nu in åsikter från såväl IT-experter som personer som anlitar IT-experter. Vi uppskattar att det tar ungefär 10 minuter att delta i den här undersökningen och den värdefulla information som du förser oss med kommer att användas för att utveckla och utforma det nya inlärningsprogrammet. Delta i undersökningen.

Få möjligheter

IT-expertens karriär i molnet: Möt Cheryl

Cheryl är lösningsarkitekt för SharePoint och arbetar med teknisk konsultation i Nederländerna. Se den här videon och få reda på hur Cheryls övergång till en molnteknisk roll sparade tid och gav henne fler innovationsmöjligheter. Om du vill läsa mer om karriärmöjligheter i molnet och de olika vägar du kan ta kan du besöka Microsoft IT Pro Career Center.

Nytt erbjudande om Azure-utvärderingsversion

Skapa en väg för nya karriärmöjligheter och bygg på dina färdigheter genom att aktivera dina Cloud Essentials-förmåner för IT-proffs. Det kostar ingenting att gå med. Få praktisk erfarenhet av Azure med en kredit på 25 USD i 12 månader (sammanlagt 300 USD) och utökade utvärderingsversioner av Office 365 med mera. Gå med nu.

Direktsänt evenemang från CXO Summit

CXO Summit är utsåld, men det betyder inte att du måste missa alltihop! Lär dig hur du använder ny teknik och nya innovationer genom att se vårt direktsända evenemang den 29 mars 2017, eller på begäran efteråt. Anmäl dig i dag.

Bild av CXO Summit med texten: "CXO Summit, sänds direkt – 29 mars. Hashtag på twitter #CXOsummit17"

Titta på inledningsanförandet på Microsoft Tech Summit direktsänt från Köpenhamn

Även om du inte kan komma till Microsoft Tech Summit personligen så behöver du inte missa något! Den 30 mars 2017 klockan 10:00 centraleuropeisk sommartid (UTC+2) så kommer huvudtalaren Brad Anderson, Corporate Vice President för Enterprise Client och Mobility att ställa sig på scenen i Köpenhamn. Titta på direktsändningen och upptäck hur Microsoft Cloud kan hjälpa dig att fortsätta vara konkurrenskraftig under den pågående digitala omvandlingen. Spara datumet för att se direktsändningen eller se den senare på begäran.

Upplev Microsoft Data Amp 19 april 2017

Microsoft Data Amp är ett nytt evenemang som hjälper dig och dina team att utnyttja potentialen i dina data – på dina egna villkor. Skapa intelligenta program med de verktyg och språk som du föredrar, förbättra produktiviteten och samarbeten med intressenter och lös problem tillsammans med ett stort och engagerat community. Titta live den 19 april 2017 8:00 amerikansk västkusttid (UTC -7). Om du inte kan se det när det sänds så blir det även tillgängligt på begäran när evenemanget har avslutats.

TechTalk: Harnessing the Power of Intelligent Data & App Development (Utnyttja kraften hos intelligenta data och apputveckling)

TechTalk ger erfarna IT-, data- och utvecklingsproffs möjligheten att lära sig om Microsofts senaste lösningar för data- och apputveckling samt hur de kan använda data och intelligenta appar som värdefulla strategiska resurser för sina organisationer. Specifika ämnen som presenteras av Microsoft-tekniker och experter inkluderar SQL på Linux, stordata och analysappar, programvara som en tjänst (SaaS), verksamhetsspecifika appar och DevOps. Registrera dig för en av de 15 olika evenemangen över hela USA.

Bild av TechTalk med texten "TechTalk: Harnessing the Power of Intelligent Data & App Development, presenterat av Microsofts tekniker och experter"

Anmäl dig till en kostnadsfri virtuell Azure Marketplace-labbserie

Om du är intresserad av lösningar som Veeam, DataStax eller Cisco men inte är säker på hur man kommer igång kan du anmäla dig till en kostnadsfri virtuell labbövning. I den virtuella Azure Marketplace-labbserien får du lära dig hur du distribuerar de här apparna direkt till Azure på högst 45 minuter genom en praktisk demonstration. Läs mer och registrera dig.

Bild med texten: "Det är inte vem du känner, utan vad du känner till. Azure Marketplace Labs"

Kostnadsfri kurs online: Hantera infrastruktur i Microsoft Azure – Kom igång

Om du är IT-expert och redo att börja använda Azure så hjälper den här kursen dig att komma igång med molnet. Du får praktiska tips och grunder som du behöver för att utföra ditt arbete självständigt. Demonstrationsbaserade moduler omfattar grundläggande koncept, vanliga verktyg och tekniker, samt metodtips som gör det enklare att förstå komplexiteten. De utgör din vägkarta för att skapa och hantera automatisk, skalbar och säker infrastruktur på Azure. Påbörja kursen idag.

Cloud Cover: Azure Tools för Visual Studio Code

I det här avsnittet får du lära dig mer om Azure Tools-tillägg som utvecklare kan använda för att skapa och få åtkomst till Azure-resurser från Visual Studio Code.

Fallstudie: Analyzing Azure inventory data to optimize resources and reduce risk (Analysera inventeringsdata i Azure för att optimera resurser och reducera risker)

Microsoft IT slutade med konventionella processer för hantering av nätverksresurser och började istället använda ett tillgångslager i Azure. Resultatet? Minskade kostnader och risker samt förbättrad säkerhet, synlighet och efterlevnad. Den här tekniska fallstudien innehåller information om tillvägagångssättet och resursinsikter som kan hjälpa dig att implementera en liknande lösning för att optimera dina molnresurser. Läs fallstudien om IT-demonstrationen.

Fallstudie: Azure resource inventory helps manage operational efficiency and compliance (Resurslagret i Azure bidrar till att hantera effektiviteten och efterlevnaden av åtgärder)

En ökning i molnresurser skapar unika utmaningar för IT-experter som konventionella processer inte kan hantera. För att ta sig an dessa har Microsoft IT skapat ett resurslager i Azure som förbättrar effektiviteten av åtgärderna och reducerar riskerna genom ökad synlighet. Läs mer om IT-demonstrationen.

En julberättelse: Azure skänker redundansglädje i Microsoft-butiker

För Navaneetha Krishnan Thankanadar hängde julefriden 2016 helt och hållet på exakt 23 minuter en kall natt i november. Läs om hur användningen av Azure som redundans hjälpte en man och hans Microsoft-butiker att ta hand om mängder av kunder under julruschen. Läs mer om IT-demonstrationen.

Få underhållning

Bilden visar en man som sitter vid ett skrivbord och håller en kikare. Han sitter vänd mot ett fönster och på den blå himlen utanför avtecknas ett enda moln. Hans arbetskamrat står bredvid skrivbordet och säger "Jag vet bara att chefen sade att vi skulle övervaka molnet."

*Källa: www.cloudtweaks.com. Återges med vederbörligt tillstånd.

Få inspiration

Svenska företag använder IoT-tekniker för att spara energi, vatten och miljontals kronor för fastighetsägare

Fler människor än någonsin söker efter miljövänliga lösningar. För husägare är det enkelt att dra ned på och mäta energiförbrukningen. En enkel förändring som att tillbringa kortare tid i duschen avspeglas exempelvis direkt på nästa månads elräkning. Men det kan vara en aning mer komplicerat för de som bor i lägenhet.

Läs mer

CarMax tar innovationer till molnet

CarMax, den största återförsäljaren av begagnade bilar i USA genomför en digital omvandling för att anpassa sig till dagens uppkopplade kunders behov. Eftersom handel med bilar i allt högre grad sker online och via mobiltelefoner byggde CarMax om sin webbsida med hjälp av Azures plattformstjänster för att kunna leverera snabbare service till de 16 miljoner människor som besöker webbsidan varje månad och för att påskynda utvecklingen av nya digitala tjänster.

Läs mer

Få förbättringar

Partner

Använd infrastrukturer för hybridmoln för att förbättra tillgängligheten

Azure ger IT-team möjlighet att utnyttja kostnadseffektiva, offentliga molntjänster som är enkla att distribuera och som utökar åtgärderna som datacenter kan utföra till hybridmolnmiljöer. Genom att kombinera hybridmoln med moderna, virtualiserade tillgänglighetslösningar kan organisationer reducera kostnaderna, öka flexibiliteten, förbättra återställningstiderna och få dataskydd, säkerhetskopiering och metodtips för återställning. Ladda ned detta kostnadsfria Veeam-sponsrade white paper för TechTarget.

Du kan lita på att Episerver levererar digitalt innehåll, handel och marknadsföring med Azure

Azure Traffic Manager gör det möjligt för Episerver att lösa det här problemet genom att tillhandahålla trafikkontroll på DNS-nivå. Om Traffic Manager identifierar att huvuddatacentret är offline dirigeras trafiken till en identisk reservtjänst i ett annat datacenter som automatiskt skalar upp för att matcha den aktuella belastningen och sedan skalar ned igen när huvuddatacentret fungerar igen. Uppfyll dina skalningsbehov och testa Episervers Azure Traffic Manager idag.

Azure Marketplace

Aktuellt: Flexibel och kostnadseffektiv datahantering med NetApp ONTAP Cloud för Azure

En version av NetApp ONTAP-programvaran i Azure-molnet tillhandahåller överlägsen hantering av dina data i Azure-molnet. Skapa nya instanser snabbt och hantera dina data i Azure som om det vore lokalt. Påbörja din 30-dagars utvärderingsversion idag och kom igång genom att snabbt lägga till en fjärrplats för haveriberedskap för dina data eller aktivera snabb testning och utveckling genom att flytta data mellan olika platser på bara några minuter.

Gå till Marketplace-sidan

Aktuella migreringar av äldre Accelerate-appar till Azure utan ändringar av arkitekturen i programmen

SoftNAS Cloud är en virtuell lagringsenhet som körs på Azure Compute och som ersätter din lokala NAS, tillhandahåller säkerhet på företagsnivå, dataskydd, hög tillgänglighet och stöd för NFS, SMB/CIFS, iSCSI och AFP. Ändra inte på arkitekturen i dina äldre appar när du flyttar dem till Azure. Skalning sker från terabyte till petabyte och fillagringsgränsen på 5 TB utökas. Se varför alla, från Fortune 500-företag till små och medelstora företag, anförtror SoftNAS med sina data.

Gå till Marketplace-sidan

Några ord från redaktören

Hej!

Du kanske minns lanseringen av Microsoft Philanthropies förra året, ett initiativ att donera 1 miljard USD under tre år i molntjänstresurser till ideella verksamheter och forskare i hela världen. En uppdatering har lagts upp med spännande resultat – mer än 650 miljoner USD donerades under 2016! Om du har eller känner till ett forskningsprojekt som kan dra nytta av detta så är tidsgränsen för nya ansökningar 15 april 2017. Ansökningar görs på webbsidan Microsoft Azure for Research (Microsoft Azure för forskning).

Miwa