Azure nyhetsbrev: juli 2017

Håll dig uppdaterad om de senaste Azure-funktionerna, händelserna och community-aktiviteterna. Titta igenom gamla nyhetsbrev eller prenumerera och få de senaste Azure-nyheterna levererade till din inkorg.

Letar du efter nyhetsbrevet för en annan månad?
Sök igenom vårt arkiv:

Välkommen till webbplatsversionen av Azures nyhetsbrev! Vi har utvecklat den här versionen för att göra det lättare för dig att hitta de artiklar som du är intresserad av. Om du väljer en kategori nedan så visas endast artiklar inom det ämnesområdet. Vill du visa allt igen? Klicka på Alla.

Aktuella

Microsoft ansluter sig till Cloud Foundry Foundation

Den 13 juni 2017 berättade vi att Microsoft ansluter sig till Cloud Foundry Foundation på guldnivå. Cloud Foundry är en öppen plattform för utveckling av molnappar som hjälper företag att klara avancerade affärsutmaningar. Det är en viktig milstolpe för oss i vår strävan att göra Azure till en öppen, flexibel och bärbar plattform. Läs mer.

Kundberättelse: Hello Ethics

Hello Ethics är en SaaS-tjänst för rapportering av oetiskt beteende, olagliga handlingar och kränkning av företagsstandarder. Det viktigaste för företag när det gäller etikrapporteringstjänster är att informationen förvaras på ett säkert sätt. Azure SQL Database valdes för att skydda Hello Ethics-rapporter och Azure står för garanterad sinnesfrid. Företagets storlek spelar ingen roll. Hello Ethics låter kunderna samla in information från både mindre och större grupper. Användarna hanterar rapporter på instrumentpanelen och informationen visas i olika format: kartor, tidslinjer, nätverksanalysdiagram och statistik.

Kundberättelse: Hello Ethics

Utbildning och certifiering för Azure

Utveckla dina Azure-färdigheter och få nya karriärmöjligheter i molnet. Delta i kostnadsfri utbildning för att snabbt bygga upp praktiska färdigheter på arbetsplatsen och få djupare kunskap om tjänsterna i Azure. Eller gör ett eller flera av våra certifieringsprov och bli Azure-expert. Läs mer.

Utbildning och certifiering för Azure

Kommande händelser

Få information

Migrering av Power BI Embedded till Power BI-tjänst

Power BI är en serie verktyg för företagsanalys för att analysera och dela information. Från och med 1 juli 2017 går Azure-tjänsten Power BI Embedded samman med Power BI-tjänsten som en del av den nya kapacitetsbaserade licensmodellen med namnet Power BI Premium. Den här ändringen innebär att du får en API-yta med åtkomst till de senaste Power BI-funktionerna med inbäddat innehåll samt förbättrad skalning och prestanda.

Microsoft R Server 9.1 är nu allmänt tillgängligt via Azure HDInsight

De senaste funktionerna i Microsoft R Server 9.1 (i Spark 2.1) inklusive neurala nätverk för djupinlärning, upplärda modeller för attitydanalys och bildfunktion (Image Featurizer) och mycket mer, är nu allmänt tillgängliga via Azure HDInsight. Ta reda på mer om R Server 9.1 på SQL Server-bloggen.

Azure VPN Gateway: Introduktion till nästa generation av VPN-gatewayer

Med Azure VPN Gateway kan du ansluta lokala nätverk och enskilda klientdatorer säkert till Azure via anslutningar i branschstandard, till exempel IPSEC och SSTP. Med flexibla distributionsalternativ och inga regionala begränsningar får du med VPN Gateway högtillgängliga och säkra anslutningar överallt, när som helst. Vi har nyligen lagt till tre nya VPN-gatewayer i VPN Gateway-tjänsten (VpnGw1, VpnGw2 och VpnGw3) med avsevärt bättre bandbredd och serviceavtal.

Azure Traffic Manager: Fast Failover allmänt tillgängligt

Med Azure Traffic Manager kan du styra distributionen av användartrafik för tjänstslutpunkter i olika datacenter. Tjänstslutpunkter som stöds av Traffic Manager är bland annat Azure Virtual Machines, Web Apps-funktionen i Azure App Service samt molntjänster. Du kan även använda Traffic Manager med externa slutpunkter som inte tillhör Azure. Snabbredundansfunktionen Fast Failover ger dig möjlighet att finjustera och anpassa redundansbeteende när Azure Traffic Manager används. Med den nu allmänt tillgängliga Fast Failover-funktionen kan du välja att snabbt dirigera bort användarna från en slutpunkt som har blivit defekt.

Azure Friday: Virtuellt datacenter

Scott Hanselman från Azure Friday’s Scott Hanselman lär sig mer om begreppet virtuella datacenter. Det här är kärnan i vad Azures programdefinierade nätverksstack gör det möjligt att uträtta med en kombination av vNet-peering, hybridanslutning och centraliserad infrastruktur i topologier av typen hub-spoke. Titta nu.

Azure Virtual Machines: N-serieinstanser för visualisering är nu tillgängliga i regionen Japan, östra

N-serien är en Azure Virtual Machines-familj med grafikprocessorfunktioner (GPU). Grafikprocessorer passar perfekt för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar som underlättar innovationsarbete via avancerad fjärrvisualisering, djupinlärning och förutsägelseanalyser. Instanserna drivs av NVIDIA-grafikprocessorer och är optimerade för snabbare beräkningsjobb som kör CUDA, AI-utbildningsjobb och fjärrvisualisering. N-serieinstanser för visualisering (NV-serien) som nu är tillgängliga i regionerna östra USA, södra centrala USA, norra centrala USA och västra USA 2 är även tillgängliga i regionen Japan, östra.

Stora diskar är nu allmänt tillgängliga för Premium- och Standard-disklagring

Disklagring tillhandahåller alternativ för beständiga, väl skyddade diskar med stöd för virtuella datorer. Premium Storage (SSD) passar bäst för I/O-intensiva appar som kräver korta svarstider och högt dataflöde. För testning bör du överväga Standard Storage (HDD) för att hålla nere kostnaderna när du snabbt skalar upp och ned. Läs mer om stora Premium- och Standard-diskar på dokumentationswebbsidan About disks and VHDs for Azure Windows VMs (Om diskar och virtuella hårddiskar för virtuella Azure Windows-datorer).

Premium Managed Disks: Nu även mindre diskstorlekar, P4 (32 GB) och P6 (64 GB)

Azure Managed Disks är det rekommenderade disklagringsalternativet för användning med Azure Virtual Machines för beständig datalagring. Du kan använda flera hanterade diskar till varje virtuell dator. Managed Disks har två lagringsalternativ: Premium och Standard. För Premium Managed Disks finns det nu två mindre storlekar: P4 (32 GB) och P6 (64 GB). Mer information om Premium Managed Disks finns på på dokumentationswebbsidan High-performance Premium Storage and managed disks for VMs (Högpresterande Premium Storage och hanterade diskar för virtuella datorer).

Data Exposed: Läsa in data till Azure SQL Data Warehouse med Polybase

I den här Data Exposed-videon på Channel 9 lär du dig om utmaningarna med att hämta data till ett datalager, får reda på varför Polybase är ett fantastiskt inläsningsverktyg och lär dig att använda Polybase för att läsa in data till Azure SQL Data Warehouse.

Kom igång med Azure SQL Data Sync på Azure Portal idag

Azure SQL Data Sync är en molnbaserad tjänst baserad på Microsoft Sync Framework-teknik och är nu tillgänglig i Azure Portal. Tjänsten ger både enkelriktad och dubbelriktad datasynkronisering och datahantering så att data lätt kan delas över Azure SQL Database-instanser i flera datacenter eller mellan lokala Microsoft SQL Server-databaser och SQL Database-instanser. Läs mer.

Nya förbättringar av anpassad frågebearbetning i Azure SQL Database är allmänt tillgängliga

Funktionen för anpassad frågebearbetning innehåller nu även minnestilldelningsfeedback för batchläge, anpassade kopplingar för batchläge och överlagrad körning. Med feedback för minnestilldelning i batchläge förbättras kapaciteten för upprepade sökfrågor som kräver för mycket eller för lite minne. Anpassad koppling för batchläge är en ny typ av frågeoperator som tillåter dynamiskt urval av den mest optimala kopplingsalgoritmen baserat på antal körningsrader. Överlagrad körning ökar kapaciteten för sökfrågor som hänvisar till tabellvärdesfunktioner med flera instruktioner genom att använda det faktiska radantalet för funktionsanropet under frågeoptimeringen.

Grafstöd för Azure SQL Database i offentlig förhandsversion

Snabb tillväxt och ökad mångfald av data gör det svårt för användarna att optimera schema- och frågestrukturen för att hantera komplexa relationer mellan data. Grafdatabaser innehåller enkla konstruktioner av noder och relationer i länkade strukturer för avancerade modeller. Azure SQL Database erbjuder nu fullständigt integrerade graftillägg så att användarna kan sätta upp grafscheman med grafobjekt. Med T-SQL-språktillägg kan användarna hitta mönster och använda multihoppsnavigering. Läs mer om grafstöd på SQL Server-bloggen.

Höjd gräns för eDTU-databasenheter för elastiska Standard-pooler i Azure SQL Database

En höjning av maxgränsen för eDTU-enheter (elastic Database Transaction Unit) per databas i standardpooler finns nu i den offentliga förhandsversionen. Gränsen har höjts till så mycket som 3 000 eDTU-enheter med nya val som startar från 200 eDTU-enheter. Det här passar särskilt bra för databaser med aktivitetstoppar som kräver mer processorkraft än vad som tidigare tillhandahölls av Standard-pooler. För IO-intensiva arbetsbelastningar ger Premium-pooler fortfarande bästa prestanda med kortare svarstider per IO och fler IOPS per eDTU. Läs mer.

Data Exposed: Azure SQL Database med geografisk redundans efter behov

I den här Data Exposed-videon på Channel 9 lär du dig om haveriberedskap i Azure SQL Database via grupper med automatisk redundans och om ytterligare återställningsfunktioner i SQL Database.

Azure Event Hubs Capture är nu allmänt tillgängligt

Azure Event Hubs är en mycket skalbar och fullständigt hanterad realtidstjänst för bearbetning av dataströmmar som kan logga miljontals händelser per sekund och strömma dem genom flera appar. Funktionen Event Hubs Capture, tidigare Event Hubs Archive i den offentliga förhandsversionen, är nu allmänt tillgänglig. Funktionen erbjuder långvarig dataarkivering och underordnad bearbetning av mindre batchar, åtkomst till data direkt från Event Hubs inom en angiven tids- och storleksgräns och sändning av data till ett angivet mål. Läs mer.

Privata pipeliner från Visual Studio Team Services ingår nu i Visual Studio Enterprise-prenumerationer

Alla aktiva Visual Studio Enterprise-prenumeranter (både standard- och molnprenumeranter) får nu en privat pipeline-resurs via Visual Studio Team Services-kontomedlemskapet. Kunder som köper privata pipeliner i in Team Services kan nu minska antalet köpta pipeliner baserat på antalet Visual Studio Enterprise-prenumeranter i teamet.

Stärk ditt varumärke med banbrytande lösningar för digital marknadsföring från Adobe och Microsoft

Microsoft och Adobe har gått samman i molnet för att hjälpa företag med den digitala övergången och leverera spännande, personanpassade upplevelser under kundrelationens alla faser via Azure, Adobe Marketing Cloud- och Dynamics 365-lösningar. Adobe Campaign levererar förstklassiga funktioner för hantering av kampanjer, erbjudanden och personanpassning i alla kanaler. Adobe Experience Manager är en omfattande innehållshanteringslösning för att skapa webbplatser, mobilappar och formulär. Kontakta din Adobe- eller Microsoft-kontoansvariga och läs mer på webbplatsen Dynamics 365-webbplatsen.

Få möjligheter

Allt om molnet - allt utan kostnad

Din resa till Azure-molnet börjar här, med de verktyg du behöver för att bygga upp molnkompetens på ett ställe. Få praktisk erfarenhet med produktutvärderingar och virtuella lektioner, lösningar som hjälper dig bygga upp dina färdigheter med Pluralsight-kurser och tillgång till support från experter. Kom med i Cloud Essentials och få en skjuts i molnkarriären.

Allt om molnet - allt utan kostnad

Kostnadsfria praktiska Azure-kurser

Få praktisk jobbkompetens nu med våra lärarledda kurser. Prova ”Getting Hands-on with Microsoft Azure Operations Management and Security” (Microsoft Azure Operations Management och säkerhet i praktiken) och lär dig om analys, automatisering, säkerhet, säkerhetskopiering och platsåterställning i en hybridmiljö. Antal platser är begränsat, så reservera din plats redan idag.

Håll dig uppdaterad med den info du behöver

Gå med i Microsoft Tech Community, en samlad community för Office, Azure, moln- och dataplattform, Windows Server, och mycket mer. Få information om nya produkter och evenemang och interagera direkt med kollegor, viktiga deltagare, Microsoft-anställda och evenemangstalare.

Azure Virtual Machines: N-serieinstanser för visualisering är nu tillgängliga i regionen Japan, östra

N-serien är en Azure Virtual Machines-familj med grafikprocessorfunktioner (GPU). Grafikprocessorer passar perfekt för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar som underlättar innovationsarbete via avancerad fjärrvisualisering, djupinlärning och förutsägelseanalyser. Instanserna drivs av NVIDIA-grafikprocessorer och är optimerade för snabbare beräkningsjobb som kör CUDA, AI-utbildningsjobb och fjärrvisualisering. N-serieinstanser för visualisering (NV-serien) som nu är tillgängliga i regionerna östra USA, södra centrala USA, norra centrala USA och västra USA 2 är även tillgängliga i regionen Japan, östra.

Webbseminarieserie om molnarkitektur

Övervinn de största utmaningarna inom utveckling genom att använda beprövade designmönster för molnet som ger tillförlitliga, skalbara och säkrare appar i molnet. I den här webbseminarieserien tar vi upp vanliga problem som tekniker och utvecklare möter när de utformar molnbaserade lösningar. Varje webbseminarium i serien fokuserar på en uppsättning designmönster för en viktig designuppgift. Läs mer.

Virtuella praktiska Azure Marketplace-labb

Anmäl dig till ett eller flera extralabb på begäran och få praktisk erfarenhet med populära Azure Marketplace-lösningar från bland andra Cisco, Citrix och Red Hat. Det spelar ingen roll om du aldrig använt lösningarna förut eller om du redan är expert: labben ger dig all den information du behöver för att kunna jämföra, testa och distribuera teknik i din organisation via en praktisk demo på 45 minuter eller mindre. Läs mer och registrera dig.

Virtuella praktiska Azure Marketplace-labb

Cloud Cover: Azure Time Series Insights

I det här avsnittet lär du dig om Azure Time Series Insights, en fullständigt hanterad tjänst för analys, lagring och visualisering som gör det enkelt att utforska och analysera miljarder IoT-händelser (Sakernas Internet) samtidigt. Titta nu.

Webbseminarium på begäran: Teknikmöte om SQL Server på Linux

Microsoft SQL Servers hanteringssystem för relationsdatabaser (RDBMS) kan nu användas i ekosystem med öppen källkod och SQL Server för Linux. Lär dig mer om nyheter på utvecklingsfronten och få svar på frågor på våra virtuella stadshusmöten där vi kopplar ihop dig med teamet bakom SQL Server på Linux. Registrera för att se på begäran.

Podcast: Säkrare Sakernas Internet skapar affärsmöjligheter

Sakernas Internet utgör en viktig möjlighet för företag under övergången till digital verksamhet. Företag vill gärna dra nytta av effektiviteten och vinsterna som Sakernas Internet utlovar men måste även uppgradera säkerheten för att skydda sina tillgångar och investeringar. I det senaste avsnittet av Microsoft Partner Network-podcasten, talar Rodney Clark, vice vd på IoT Device Experience, om säkerhet som inte bara ett problem för företag men också som utslagsgivande faktor för partners. Lyssna nu.

Webbseminarium på begäran: Tackla de tre största utmaningarna i Sakernas Internet-projekt

Ta reda på mer om de affärsvärden som Sakernas Internet skapar hos företag av alla storlekar och i alla branscher genom att koppla ihop människor med tillgångar, processer och system. I det här webbseminarietpresenterar vi fördelarna med att använda IoT-lösningar, användningsfall från flera olika branscher, bästa praxis, tips på hur man kommer igång och hur man använder en lösning för att få bästa avkastning på investeringen.

Sakernas Internet (IoT) och återförsäljning : Blue Dynamic bygger broar mellan e-handel och försäljning i butik

Lär dig hur Blue Dynamic-byrån hjälper tegel- och murbruksaffärer att lösa affärsproblem på en hackfest med Microsoft. Se hur teamet använder Microsoft Cognitive Services och Azure Internet of Things (IoT, sakernas Internet) för att skapa spännande shoppingupplevelser i butik. Utforska koden bakom det hela på Blue Dynamic Code Story Theater i Build. Bygg på med en Microsoft Virtual Academy Azure IoT-översikt eller en fördjupningskurs i Azure IoT-lösningar i edX.

Webbseminarium på begäran: Påskynda Enterprise Mobility + Security-distributionen med FastTrack

Använd dig av vår FastTrack-kundrelationstjänst och underlätta distributionen av Microsoft Enterprise Mobility + Security. Lyssna på FastTrack-funktionsexperter som hjälper kunder att komma igång med de här tjänsterna. Se hur man genom att införa vissa scenarier kan nå en lyckad distribution. Och lär dig hur du påskyndar distributionen av bland annat Azure Active Directory och Microsoft Intune. Anmäl dig nu.

Webbseminarium på begäran: Guidning genom anpassningsprocessen till EU:s GDPR-förordning med Microsoft Enterprise Mobility + Security

EU:s nya dataskyddsförordning ”General Data Protection Regulation”, GDPR, kommer att påverka de flesta företag. Microsoft Enterprise Mobility + Security guidar dig med tillvägagångssätt, metodtips och teknik genom hela anpassningen. I det här webbseminariet på begäran får du höra mer om vårt målinriktade, principfasta tillvägagångssätt som garanterar att du kan lita på den digitala teknik vi använder.

Webbseminarium på begäran: Microsoft Enterprise Mobility + Security: Avancerad säkerhet för Office 365 och senare

Det här webbseminariet ger dig en inblick i utökningen av Microsoft Enterprise Mobility + Security med nya funktioner i Office 365 så att du kan hantera ett ständigt föränderligt hotlandskap både lokalt och i molnet, och svara effektivt på skugg-IT.

Webbseminarium på begäran: Incidentåtgärd (IR): Få övertaget i kampen mot cyberkriminaliteten

Korrupta it-system går inte att undvika. De flesta enkäter visar säkerhetsintressenterna på organisationer inte litar på incidentåtgärdskapaciteten (IR) på grund av okunskap, särskilt vad gäller identifiering och åtgärder. Vår IR-gruppledare berättar vad som händer under de kritiska ögonblick sedan Microsoft IR-teamen samtalar med en kund drabbad av en cyberattack. Anmäl dig nu.

Webbseminarium på begäran: Öka företagsproduktiviteten med Microsoft PowerApps

Det här webbseminariet är avsett för kunder och partner som vill öka företagets produktivitet. Lär dig hur du fyller det sista hålet i produktiviteten, stärker företagsanvändarnas delaktighet och utvecklar snabbare och smidigare. Anmäl dig nu.

Webbseminarium på begäran: Optimera din appdataplattform med Microsoft

Häng med oss på den här webbseminariet och lär dig hur du med de senaste uppdateringarna av Microsoft SQL Server kan skapa funktionsrika appar och maximera intäktsmöjligheterna. Lär dig mer om förnyelse och utveckling för alla SQL Server-appar, plattformsoberoende stöd i Windows och Linux, skapa behållare för DevOps och kunddistributioner samt analys av grafdata kombinerat med alla fördelar med SQL Server: säkerhet, prestanda och tillgänglighet.

Webbseminarium: Snabbare digital övergång med teknik

Vi anlitade nyligen Forrester Consulting för att bättre förstå hur företag världen runt lägger upp sina digitala strategier. Den globala studien fokuserar på önskat resultat, utmaningar på vägen och utförda förbättringar. Vi belyser särskilt den roll som tekniken (CRM, ERP, BI och produktivitet) har spelat i att påskynda den digitala övergången. Registrera dig för att delta 12 juli 2017 eller titta när du vill senare.

Webbseminarium på begäran: Fördela databasarbetsbördan med ScaleArc

Det kan vara knepigt att köra databasarbetsbelastningar i molnet på grund av mindre databasinstanser och arbetsflöden mellan regioner. Med programvara för lastbalansering från ScaleArc är det lättare att använda Azure för Microsoft SQL Server-, MySQL- eller Oracle-arbetsbelastningar. Programvaran förbättrar även tillgänglighet och prestanda för apparna som körs på de här databaserna. Titta på det här ScaleArc-webbseminariet för att lära dig mer.

Webbseminarium på begäran: Ta tillvara på dina data med Nasuni från Azure

Det kan vara en utmaning att få åtkomst till, hantera, skydda och använda dina data. Enligt Gartner kommer datavolymen att växa 800 procent under de kommande fem åren. Nasuni erbjuder ett fullständigt Azure-baserad fillagringssystem för företag för att hantera den här tillväxten. It-målet har inte förändrats. Men vägen dit har det. Det är inte en fråga om maskinvara mot molnet. Det handlar om hur man kan skapa en smart filinfrastruktur som utnyttjar molnet. Titta på det här Nasuni-webbseminariet och ta reda på mer.

Få underhållning

*Källa: www.cloudtweaks.com. Återges med vederbörligt tillstånd.

Få inspiration

Prisvärd filmmagi

Stora filmstudior använder Jellyfish Pictures för att tillföra spänning och magi i sina live-actionfilmer och animerade filmer. Jellyfish är en av världens mest respekterade studior för visuella effekter och animeringar. Man använder Azure för att utöka det lokala högprestandadatorsystemet med HPC-resurser på begäran.

Läs mer

Mobilspelsföretaget förbereder sig för anfall

För uppstartsbolag i spelbranschen är det avgörande att tidigt fatta rätt teknikbeslut så att infrastrukturen håller när spelet väl blir viralt. Det svenska mobilspelföretaget FunRock väljer att skapa en serverdelsinfrastruktur för sin debuttitel i Azure Service Fabric. Med Service Fabric får FunRock skalbarhet, prestanda och de utvecklingsmöjligheter som behövs för att supporta tiotusentals samtidiga spelare samtidigt som man ständigt förbättrar spelet med nya funktioner.

Läs mer

Få förbättringar

Partner

Microsoft och Druva bättre tillsammans – dataskydd i molnet för Office 365

Organisationer använder Microsoft Office 365 för att öka produktiviteten i företaget och hos de anställda. Kärnfunktionerna i Office 365 är visserligen kraftfulla men du behöver en specialutformad dataskyddslösning som Druva för att möta krav på bevarande av juridisk skäl, eDiscovery, skydd mot dataförlust, utpressningstrojaner, avancerat hotskydd, kryptering och företagskontinuitet.

Läs mer

NeoLedge får hjälp med den globala expansionen från Microsoft GTM Services

Som Microsoft Go-To-Market Services-programpartner kunde NeoLedge delta i Microsoft Global Expansion-programmet. Global Expansion-programmet har gjort det möjligt för oss att strukturera inte bara hur vi har expanderat internationellt utan även vår indirekta strategi, vår produktplacering och vårt värdeutbud jämfört med våra konkurrenter och våra kunder, säger Christian Serrure, Chief Product Officer på NeoLedge.

Läs mer

Azure Marketplace

Aktuellt: Påskynda migrering av befintliga appar till Azure utan bakåtkompilering av datatjänsterna

SoftNAS Cloud NAS är ett programdefinierat virtuellt NAS som körs på Azures beräknings- och lagringsserverdelar med funktioner i företagsklass, till exempel kryptering, dataskydd och hög tillgänglighet. SoftNAS Cloud NAS kan skalas till petabyte och har stöd för de största lagringsprotokollen (CIFS, NFS, AFP, och iSCSI) så att du inte behöver bakåtkompilera befintliga appar när du flyttar dem till Azure. Använd SoftNAS Cloud NAS för säkerhetskopiering, haveriberedskap och filtjänster. Testkör SoftNAS Cloud NAS i Azure utan kostnad i 30 dagar eller kontakta SoftNAS om du vill ha mer info.

Gå till Marketplace-sidan

Nytt: Bygg ett nätverk redo för molnet med Citrix

Företagen flyttar sina appar till Azure-molnet men det traditionella WAN-nätet är inte skapat för molnleverans. Citrix NetScaler SD-WAN levererar appar från molnet till användare via en säker, tillförlitlig anslutning och synlighet från start till mål. Microsoft-kunder som använder NetScaler SD-WAN kan distribuera fler appar i Azure eftersom de vet att de har en tillförlitlig anslutning och att deras anställda får en överlägsen användarupplevelse.

Gå till Marketplace-sidan

Några ord från redaktören

Hej,

oavsett om du har använt Azure sedan länge eller precis börjat bekanta dig med våra produkter, föreslår jag att du tar dig en god kopp kaffe eller te, och läser den här uttömmande artikeln Skydda molnet. Du kommer att upptäcka hur mycket hela företaget satsar på att göra molnet till en säker och skyddad plats för dina data och appar. (Visste du att vi investerar ungefär $1 miljard i molnsäkerhet per år?).

Miwa