Hoppa över navigering

Azure nyhetsbrev: februari 2017

Håll dig uppdaterad om de senaste Azure-funktionerna, händelserna och community-aktiviteterna. Titta igenom gamla nyhetsbrev eller prenumerera och få de senaste Azure-nyheterna levererade till din inkorg.

Letar du efter nyhetsbrevet för en annan månad?
Sök igenom vårt arkiv:

Aktuella

Aktuell kundberättelse: BARBRI

”Efter att ha provkört Azure i mer än ett år fattade vi beslutet att börja migrera våra produktionsservrar till Azure. Som ett resultat av detta kunde vi stänga ned två av våra datacenter. Vi jobbar i en säsongsbetonad bransch och med Azure kan vi skala ned verksamheten under lågsäsong. Enligt en första uppskattning kommer vi att spara mer än 1,2 miljoner USD om året på detta. Vi beräknar att ha slutfört migreringen under det kommande året.”

– Mark Kaplan, IT-direktör, Barbri

Barbri

Molnutveckling med branschens bästa immaterialrättsskydd

Vi vill skapa ett community och en företagsmiljö som värdesätter och värnar om molninvesteringar. Därför lanserar vi nu Microsoft Azure IP Advantage. Azure IP Advantage ger dig branschens mest omfattande skydd mot kränkningar av immaterialrätten med obegränsad ansvarsförsäkring och tillgång till Microsofts omfattande patentportfölj med tusentals olika patent. Med Azure IP Advantage kan utvecklarna fokusera på att koda utan att behöva oroa sig för stämningar från olika håll. Mer information finns i denna video med Brad Smith, President & Chief Legal Officer på Microsoft. Du kan också besöka vår webbplats.

Kommande händelser

Hitta Azure-relaterade evenemang

Kostnadsfri rapport: Open Source Powers Enterprise Digital Transformation (Öppen källkod ligger bakom företagens digitala omvandling)

Med den här resursen kan du få din organisation att se fördelarna med att använda teknik baserad på öppen källkod. I rapporten Open Source Powers Enterprise Digital Transformation (Öppen källkod ligger bakom företagens digitala omvandling) undersöker Forrester hur företagen inkluderar teknik med öppen källkod i en bredare affärsstrategi. Rapporten redovisar fördelarna med öppen källkod: bättre samarbeten, effektivitet, innovationer och hur det blir lättare att behålla kompetent personal.

Vi presenterar nya Azure Marketplace

Azure Marketplace har fått en helt ny utformning som gör det lättare att hitta och distribuera produkter med ett enda klick. Du kan upptäcka produkter med förutsägande sökningar, kategorifilter och topprekommendationer. Fördjupa dig i produkterna med hjälp av teknisk dokumentation, prisuppgifter och rekommendationer från utgivarna. Och sist men inte minst: provkörning! Läs mer på Azure-bloggen.

Få information

Vi presenterar Tjänstkarta för beroendemedveten övervakning, felsökning och migrering av arbetsbelastningar

Tjänstkarta är en ny lösning i Microsoft Operations Management Suite Insight & Analytics som identifierar och kartlägger server- och processberoenden i realtid för att underlätta felsökning och hitta anslutningar och brutna länkar i din miljö. Det blir också enklare att göra Azure-migreringar utan att tappa viktiga system. Den offentliga förhandsversionen av Tjänstkarta har stöd för alla TCP-anslutna processer för Windows- och Linux-gäster, både i molnet och lokalt. Titta nu.

Azure DocumentDB: Xamarin-stöd och IP-filtrering

Uppdatering av tjänster och SDK:er för klienter i Azure DocumentDB DocumentDB har stöd för principstyrda IP-baserade åtkomstkontroller för brandväggar för inkommande kommunikation. Den senaste versionen av DocumentDB .NET Core SDK är fullständigt kompatibel med Xamarin och kan användas för att skapa appar för iOS, Android och Mono (Linux).

Azure DocumentDB-partitionerad samling: lägsta tillåtna dataflöde har sänkts med hela 75 procent

Nu kan du skapa Azure DocumentDB-partitionerade samlingar med dataflöden på så låga nivåer som 2 500 enheter för programbegäran (RU). Detta innebär att alla kunder som vill dra nytta av skalningsfunktionerna hos de DocumentDB-partitionerade samlingarna nu kan komma igång till en bråkdel av det tidigare priset. Lägsta tillåtna dataflöde var tidigare 10 000 RU, men denna nivå har nu sänkts med hela 75 procent. Läs mer.

Azure DocumentDB: ODBC-drivrutinen är nu allmänt tillgänglig

Azure DocumentDB ODBC-drivrutinen är nu allmänt tillgänglig för alla som vill renormera data i DocumentDB, analysera dem och sedan skapa rapporter med hjälp av Business Intelligence- och analyslösningar som Microsoft Power BI och Tableau.

Azure DocumentDB: avveckling av prestandanivåerna S1, S2 och S3

Den 1 augusti 2017 upphör vi med användningen av prestandanivåerna S1, S2 och S3 i Azure DocumentDB. Kunderna kan fortsätta använda dessa prestandanivåer via Azure Portal eller API:erna till och med 1 augusti 2017. Efter detta datum kommer alla samlingar som använder prestandanivåerna S1, S2 och S3 att flyttas till enskilda partitionssamlingar med likvärdiga dataflöden utan något avbrott i tjänsten. Efter migreringen får kunden betala för enskilda partitionssamlingar.

Nya funktioner för Azures VM-skalningsuppsättningar är nu allmänt tillgängliga

Flera nya funktioner för Azures VM-skalningsuppsättningar är nu allmänt tillgängliga och ger bättre skalningsmöjligheter, bättre appstöd och utökad hanterbarhet på plattformen.

Azure Functions Proxies i offentlig förhandsversion

Med Azure Functions Proxies kan utvecklarna på ett enkelt sätt skapa funktionsproxy. Utvecklarna kan nu skapa en enda API-definition för flera funktionsappar och serverdelstjänster. Med den här funktionen kan utvecklarna frikoppla API:t från servdelstjänsterna, vilket skyddar apparna från ändrad kod i serverdelen. Läs mer.

Azure CLI 2.0 är nu allmänt tillgänglig

Azure CLI 2.0 med kommandon för Compute, Storage och Network är nu allmänt tillgängligt. Och mer kommer inom kort! Verktyget är enkelt att installera på valfri plattform, det är idiomatiskt och fungerar utmärkt i Bash-miljön. Dessutom finns det stöd för slutförande av flikar och utmatning via en pipe vid interaktioner med populära kommandoradsverktyg för Linux som exempelvis grep, cut och jq. Kolla in CLI på GitHub, läs igenom vår dokumentation och våra exempel, och lämna gärna feedback.

Azure Network Watcher i offentlig förhandsversion

Med Azure Network Watcher kan du övervaka och diagnostisera villkoren på nätverksnivå med de verktyg för diagnostisering och visualisering av nätverk som tjänsten tillhandahåller. Du kan även fånga nätverkstrafik på distans med en virtuell dator, få insikt i din nätverkstrafik med hjälp av flödesloggar samt diagnostisera VPN-anslutningsproblem. Dessutom är det enkelt att integrera verktyget i befintliga Azure-tjänster. Läs mer om funktionerna i Network Watcher i Azure-bloggen.

Azure Analysis Services i offentlig förhandsversion – nu i ännu fler regioner

Nu har den offentliga förhandsversionen av Azure Analysis Services blivit tillgänglig i två regioner till: USA, norra centrala och Brasilien, södra. Sedan tidigare är förhandsversionen tillgänglig i följande regioner: Sydostasien; Europa, norra; Europa, västra; USA, västra; USA, södra centrala; USA, östra 2 och USA, västra centrala. Analysis Services bygger på den beprövade analysmotorn i Microsoft SQL Server Analysis Services och gör det möjligt att lagra semantiska datamodeller i molnet. Användarna i din organisation kan sedan ansluta till datamodellerna med hjälp av verktyg som Excel, Power BI med flera för att skapa rapporter och göra spontana dataanalyser. Läs mer.

Programmerbarhet och automatisering i Azure Analysis Services

I den här upplagan av Azure Friday får Scott Hanselman lära sig mer om den omfattande programmerbarheten i API:erna och automatiseringsmöjligheterna i Azure Analysis Services, som bygger på den beprövade analysmotorn från Microsoft SQL Server Analysis Services. Titta nu.

Azure HDInsight finns nu i fler regioner

Azure HDInsight för Linux är nu tillgänglig i följande regioner: Östra Kanada; Centrala Kanada; USA, västra centrala; Tyskland, centrala; Tyskland, nordöstra och Brasilien, södra. HDInsight är en helt hanterad Hadoop-molnprodukt som tillhandahåller analyskluster med öppen källkod för Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka och R Server, med ett serviceavtal (SLA) som garanterar 99,9 % drifttid.

Microsoft Cognitive Services: Custom Speech Service i offentlig förhandsversion

Custom Speech Service (tidigare kallad CRIS) ingår i Microsoft Cognitive Services och är nu tillgänglig som en tjänst i offentlig förhandsversion på Azure Portal. Custom Speech Service hjälper dig att komma över hinder för taligenkänning såsom samtalsstil, bakgrundsljud och vokabulär.

Managed Disks för Azure Storage nu allmänt tillgängliga

Managed Disks för Azure Storage är allmänt tillgängliga i de flesta Azure-regionerna. Fler regioner följer inom kort. Tack vare Managed Disks behöver kunderna bara ange önskad disktyp (Standard eller Premium) och diskstorlek, så skapas och hanteras disken automatiskt av Azure. Mer information finns på Azure-bloggen och på webbsidan med dokumentation.

Större blockblob-objekt nu allmänt tillgängliga i Azure Storage

Större blockblob-objekt har nu blivit allmänt tillgängliga. Den maximala filstorleken har därmed höjts från 195 GB till 4,77 TB. Du kan börja dra fördel av detta omedelbart – detta gäller även för alla befintliga Azure Blob Storage-konton eller allmänna lagringskonton i samtliga Azure-regioner. Mer information finns i Azure-bloggen.

Kryptering av lagringstjänst för Azure File Storage i offentlig förhandsversion

När du aktiverar kryptering av lagringstjänst för Azure File Storage blir alla data automatiskt krypterade. På så sätt kan alla IT-organisationer som vill flytta över lokala filresurser till molnet med Azure Files som skyddar vilande data med 256-bitars AES-kryptering enligt branschstandard. Läs mer på Azure-bloggen.

Azure Search nu tillgänglig i Storbritannien, södra

I och med att Azure Search blir tillgängligt i Storbritannien, södra, har tjänsten blivit tillgänglig över hela världen. Den finns nu i alla följande regioner: Australien, östra; Brasilien, södra; Centrala Kanada; Indien, centrala; Asien, östra; USA, östra; Japan, västra; USA, norra centrala; Europa, norra; USA, södra centrala; Sydostasien; USA, västra centrala; Europa, västra och USA, västra.

Azures hanteringsbibliotek för .NET och Java – nu i förenklad form

Beta 5 för Azures förenklade hanteringsbibliotek för .NET och Java är nu tillgänglig. Biblioteken gör utvecklarnas jobb enklare genom att tillhandahålla ett objektorienterat API på hög nivå. I .NET är det bara en C#-sats som ska autentiseras. I Java är det en sats som ska autentiseras. I både .NET och Java använde man en sats för att bland annat skapa en virtuell dator eller ändra ett befintligt virtuellt nätverk. Bekanta dig med vår exempelkod för .NET och Java – den är klar att köra och kan tillämpas på flera olika hanteringsscenarier (fler än 50 omfattande scenarier). Prova på och skicka gärna feedback om hur det funkar i .NET eller Java.

Azure etablerar datacenter i Sydkorea

Azure har nu etablerat lokala datacenter i Sydkorea (Centrala Korea [Seoul] och Södra Korea [Busan]). Användarna i regionen kan se fram emot att få använda intelligenta molntjänster med en fullständig uppsättning funktioner. Och eftersom alla data lagras lokalt så har vi även lyckats höja hastigheten och prestandan. Azures molntjänster kör datareplikering mellan flera olika koreanska regioner för att skydda kunddata, öka tillförlitligheten och säkra verksamhetsdriften hos företag som kör såväl renodlade molnlösningar som hybridscenarier. Idag har vi 38 molnregioner utspridda över hela världen, så våra koreanska företagskunder får inga problem med att bygga appar som betjänar kunder i alla länder. Läs mer.

Få möjligheter

Anmäl dig till en kostnadsfri virtuell Azure Marketplace-labbserie

Är du intresserad av partnerlösningar såsom Veeam, Mesosphere, Red Hat eller Barracuda, men är osäker på hur man kommer igång? Häng med oss till det virtuella labbet! I den virtuella Azure Marketplace-labbserien får du lära dig hur du distribuerar de här apparna direkt till Azure på 45 minuter eller mindre genom en praktisk demonstration. Anmäl dig nu.

Nya karriärmöjligheter

När du går med i Microsoft IT Pro Cloud Essentials får du tillgång till kurser via Pluralsight och Microsoft Virtual Academy som höjer din kompetens inom molntjänster. Med praktisk erfarenhet blir det enklare att lyckas. Det kostar inget att vara med. Gå med nu.

Ändrade kompetenskrav i molnet

Molnbaserad databehandling kräver ny IT-kompetens. Alla som jobbar inom IT-branschen gör bäst i att försöka hänga med i IT-trenderna och fokusera på att komplettera med färdigheter som kan komma till nytta framöver. Få mer information från IDC i Market Spotlight-videon. Titta nu.

Öka din moln- och infrastrukturkompetens på Microsoft Tech Summit

Delta i ett kostnadsfritt evenemang med teknisk utbildning under två dagar med Microsofts främsta tekniker. Se hur Microsofts företagslösningar kan hjälpa dig att bli mer framgångsrik och produktiv så att du kan tillföra din organisation ett mervärde. Dra nytta av fler än 70 olika utbildningssessioner, praktiska labbövningar och expertråd. Hitta ett evenemang nära dig eller gör en anteckning i kalendern så att du kommer ihåg att titta på en liveström av öppningsanförandet. Missa inget!

Azure Developer Workshop

Titta på en introduktion till Azure för utvecklare med många praktiska tips. Våra experter Susan Ibach från Microsoft och Jeff Prosise från Wintellect berättar allt du behöver veta om Azure Storage, Stream Analytics, Machine Learning, Microsoft Cognitive Services, behållare, Docker och mycket mer.

Cloud Cover: Azure Analysis Services

I det här avsnittet presenteras Azure Analysis Services, som nu blivit en helt hanterad tjänst i Azure. Med den här tjänsten kan du hantera datamodeller och skapa Business Intelligence-lösningar utifrån tabelldata i molnet eller i lokala system.

Fallstudie: Bättre komfort och sänkt energiförbrukning med dataanalys och smarta fastigheter

Microsofts energismarta fastigheter har förbättrat energieffektiviteten med 15 procent. Med det räcker inte med det. Med hjälp av energismarta fastighetsförvaltningssystem kan företaget på ett proaktivt sätt övervaka inomhusklimatet och se till att personalen mår och jobbar bra, identifiera energibesparande alternativ, göra prioriteringar i underhållet och sänka driftskostnaderna. Allt detta med minimal miljöpåverkan. Läs mer om IT-demonstrationen.

Den digitala omvandlingen och Sakernas Internet

I vårt webbseminarium på begäran får du veta mer om de affärsvärden som Sakernas Internet skapar hos företag av alla storlekar och i alla branscher genom att koppla ihop människor med tillgångar, processer och system. I webbseminariet presenterar vi fördelarna med att använda IoT-lösningar, användningsfall från flera olika branscher, bästa praxis, tips på hur man kommer igång och hur man använder en lösning för att få bästa avkastning på investeringen.

Fallstudie: IoT-enheter och dataanalys skapar säkrare arbetsmiljö hos Microsoft

Säkerhetskameror, larm, överfallslarm, trygghetslarm och system för åtkomstkontroll – det här är exempel på smarta säkerhetsenheter som bara måste fungera. Microsoft tar detta på mycket stort allvar. Företaget använder System Center, en helt unik lösning som skyddar personalen och inventarierna genom proaktiv hantering av 25 000 IoT-säkerhetsenheter (Sakernas Internet) i fler än 800 fastigheter. Läs mer om IT-demonstrationen.

Nyckeln till framgång

Hur påbörjar man en digital omvandling inom en organisation? Och om man redan är igång, hur snabbar man upp processen och tar nästa steg i processen? I det här webbseminariet förklarar Ray Wang – chefsanalytiker, grundare och styrelseordförande för Constellation Research samt författare till Disrupting Digital Business – varför den digitala omvandlingen måste finnas med högst upp på allas att-göra-lista. Vi berättar också mer om nyckeln till framgång, inklusive den roll som företagskulturen spelar, databaserade beslut och nyskapande teknik. Registrera för att se på begäran.

Fallstudie: Optimerad resursanvändning i Azure

Först när det fungerar klockrent hos Microsoft känner vi oss trygga med att släppa produkterna till kunderna. Här är Azure ett praktexempel – även vi har optimerat verksamheten och sparat pengar på att använda molntjänster. Läs mer om IT-demonstrationen.

Plattformsoberoende ASP.NET Core 1.0

Om du är sugen på att bygga och distribuera ASP.NET Core 1.0-appar för Mac eller Linux får du inte missa den här kursen! Våra experter visar dig hur man gör. Du får lära dig grunderna i ASP.NET Core och vilka verktyg som finns tillgängliga för Mac och Linux innan vi går in på mer avancerade ämnen som hur man distribuerar på en Linux-server, kommer igång med behållare och Docker med mera. Visa kursen.

Få ut mesta möjliga av mobilbudgeten: bästa avkastningen på investeringen över tid

”Hur mycket får en mobilapp kosta att ta fram?” Det kan tyckas vara en enkel och rättfram fråga, men ändå är det många företag som har svårt att besvara den frågan. Utan tydliga svar är det många utvecklingsavdelningar som fattar beslut i blindo, Lägger de för mycket pengar på en och samma produkt? Och har de råd med oförutsedda kostnader längre fram? Lär dig beräkna de faktiska kostnaderna för utveckling och underhåll under appens hela livstid, använda bästa praxis för att hålla kostnaderna under kontroll, jämka affärsmål med teknikval och hur man väljer den utvecklingsplattform som ger bäst avkastning på investeringen över tid. Anmäl dig till det här webbseminariet.

DevOps-webbseminarium: Skapa femstjärniga appar med mobila DevOps-processer

Anmäl dig till detta webbseminarium på begäran och lär dig mer om hur du förädlar dina appar med mobila DevOps-processer och kontinuerlig integrering. Se hur du gör för att automatisera apptesttning och felsökning på fler än 2 000 enheter och 400 konfigurationer. Få reda på hur man distribuerar appar, samlar in feedback och lanserar uppdateringar och nya funktioner.

ESG: Därför bör molnet vara en del av din strategi för att skydda data

Läs detta white paper från ESG om hur beslutsfattare inom IT och deras företag arbetar för att hantera sina föränderliga dataskyddsbehov och få tips om hur man väljer rätt säkerhetskopieringslösning i molnet. Ladda ned den kostnadsfria rapporten.

Ny säkerhetshantering för slutpunkt med hantering av konstaterade intrång

I vårt webbseminarium på begäran får du veta mer om hur du använder Windows Defender till att identifiera, undersöka och reagera på hot inom och utanför nätverket. Det bästa sättet att bemöta ett potentiellt intrång är att omedelbart agera som om det vore ett verkligt intrång. Dags att skaffa sig en strategi för att hantera konstaterade intrång. Har du skyddat dig? I det här webbseminariet berättar vi varför man bör skaffa sig en strategi för att hantera konstaterade intrång, hur Windows Defender Advanced Threat Protection tillhandahåller just detta och hur du får en utvärderingsversion av Windows Defender ATP för användning inom din organisation.

Revolutionera produktionen av appar med Microsoft SQL Server 2016

Läs mer om hur Microsoft SQL Server-lösningarna kan anpassas för att skapa diversifierade appar med intelligenta funktioner som ger fler nöjda kunder. Få mer information om de senaste uppdateringarna SQL Server 2016 SP1 och SQL Server vNext, se hur SQL Server 2016 kan användas för att lägga till intelligenta funktioner och göra apparna mer konkurrenskraftiga och fördjupa dig i vårt SQL Server 2016 Accelerator-program med tekniska expertråd. Läs mer om hur du får tillgång till tekniska och marknadsförberedande resurser när du ska uppgradera eller migrera apparna till SQL Server 2016.

Microsoft SQL Server för Linux: använd hanteringssystem för relationsdatabaser i ekosystem baserade på öppen källkod

Dagens IT-organisationer ställs dagligen inför utmaningar som att jämka olika datatyper och utvecklingsspråk, att arbeta i en blandning av lokala, moln- och hybridmiljöer samt krav från ledningen på att skära i kostnaderna. I vårt webbseminarium på begäran får du veta mer om hur man väljer den plattform som är bäst anpassad till befintliga data och appar. Microsoft SQL Servers hanteringssystem för relationsdatabaser kan nu användas i ekosystem med öppen källkod och SQL Server för Linux. Läs mer om framtiden för SQL Server i Linux och hur du väljer rätt SQL Server-utgåva.

Se varför både användare och IT-administratörer älskar Microsoft Enterprise Mobility + Security

Häng med på vår överblick över Microsoft Enterprise Mobility + Security. Den digitala omvandlingen är i full gång och förändrar både rutiner och arbetssättet för företag över hela världen. Tyvärr medför detta också nya säkerhetsproblem. Med Enterprise Mobility + Security kan din personal arbeta mer effektivt med mobilitets- och molnlösningar, och detta utan att behöva kompromissa med datasäkerheten.

Få underhållning

*Källa: www.cloudtweaks.com. Återges med vederbörligt tillstånd.

Få inspiration

Fujitsu

Fujitsu vinner kundernas förtroende genom att förutsäga molnbehoven

Fujitsu är en ledande leverantör av hanterade tjänster i Australien och Nya Zeeland. Företaget anlitas av tusentals olika organisationer, i både statlig och privat regi, för att köra och hantera verksamhetskritiska program i molnet. Fujitsu använder Microsoft Operations Management Suite som ett verktyg för förutsägelseanalys. Genom att övervaka och prognostisera kapacitetsbehovet hos Azure för varje enskild kund säkerställer Fujitsu att verksamhetskritiska program kan köras på ett kostnadseffektivt sätt utan avbrott.

Läs mer

Lobster Ink

Utbildningsföretag erövrar världen från molnen

Lobster Ink tillhandahåller onlineutbildningar för tusentals hotell över hela världen, om allt från hur man bäddar sängar till hur man blandar en Bloody Mary. Oavsett ämne ser man till att alltid hålla samma höga kvalitet på kurserna. Lobster Ink gjorde nyligen om hela sin utbildningsplattform och integrerade molntjänster från Azure. Numera kan Lobster Ink skala ut sin utbildningsplattform till att betjäna miljoner användare samtidigt från världens alla hörn.

Läs mer

Få förbättringar

Partner

riverbed

Dra nytta av molnets inbyggda smidighet genom att automatisera Azure-anslutningen med SD-WAN

Riverbed SteelConnect automatiserar orkestrering av säkra anslutningar till och mellan Azure-nätverk. Programvarudefinierad styrning via principbaserad hantering bevarar säkerheten och prestandan, från mobila eller statiska användare till appservern, oavsett nätverksstatus. Azure tillhandahåller smidighet, effektivitet och säkerhet, medan SteelConnect koncentrerar sig på att förse slutkunderna med smidiga, effektiva, högpresterande och säkra nätverk.

Gå till Marketplace-sidan

Azure Marketplace

Mesosphere

Aktuellt: Esri väljer Azure och Mesosphere DC/OS för förutsägbar kartläggning i realtid

Läs mer om hur Esri, ett ledande företag inom geospatial intelligens, byggde en toppmodern kartlösning som sänkte kostnaderna dramatiskt, sänkte komplexiteten, förkortade ledtiderna och gav kunderna oöverträffad prestanda och skalbarhet. Esris infrastruktur bygger på Azures moln, Azure Container Service och Mesosphere DC/OS. Läs mer om hur Esris distributioner av stordata i realtid snabbades upp, från veckor till minuter.

Gå till Marketplace-sidan

Citrix

Aktuellt: Förenkla Windows 10-distributionen på Azure med Citrix XenDesktop Essentials Service

Med XenDesktop Essentials blir Windows 10-migreringen mycket enklare. Skrivbordsdistributionen snabbas upp, hanteringen blir mer strömlinjeformad och användarna får tillgång till fler funktioner på alla enheter. Det här är den första molntjänsten från Citrix som blir exklusivt tillgänglig på Azure Marketplace. Citrix och Microsoft tillhandahåller ett gemensamt gränssnitt för konfigurering och hantering av den nya XenDesktop Essentials-tjänsten och den associerade Azure-infrastrukturen, sida vid sida. Se hur XenDesktop Essentials förenklar Windows 10-migreringen på Azure.

Gå till Marketplace-sidan

Några ord från redaktören

Hej,

Det är alltid lika spännande att höra berättelser om hur Azure påverkat beslutsfattandet i olika branscher. I januari läste jag ett blogginlägg om ett företag som arbetar med att ta fram appar för bönder. De använder Azure IoT Suite och Azures molnplattform för att göra förutsägelser utifrån insamlade data. Och det är bara början. Läs mer – när du är färdig kanske du har fått ny inspiration till att skapa en app som kommer att revolutionera just din bransch?

Miwa